Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời Quốc hội (Chiều 11/6)

PHẦN IV
 
Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:
 
Tôi xin trả lời tiếp câu hỏi thứ hai của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm ở đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
Đại biểu hỏi về cơ chế thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển các nguồn lực giáo dục, đào tạo. Đến bây giờ mới triển khai thí điểm cho 4 trường đại học cơ chế tự chủ thì có quá chậm không và trách nhiệm cá nhân thuộc về ai?
 
Xin giải thích kỹ chỗ này để các đại biểu nắm được. Vấn đề tự chủ của các trường đại học đã được triển khai từ năm 2006 với Nghị định 43 của Chính phủ về cơ chế tự chủ. Từ 2006 đến nay các trường đại học đã được tự chủ theo những quy định của khuôn khổ pháp luật được bổ sung, hoàn thiện từng bước. Đến nay, thực hiện Nghị quyết 40 của Chính phủ về triển khai chương trình hành động thực hiện kết luận số 37 ngày 265/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi xây dựng phương án tự chủ cao hơn so với tự chủ hiện đang triển khai cho 4 trường. Như vậy nó không sớm, vì chương trình hành động của Chính phủ đã có từ tháng 9/2012, bây giờ là tháng 6/2014 mới có thể báo cáo với Chính phủ thông qua chương trình thí điểm này.
 
Vấn đề tự chủ nói chung, trong đó đặc biệt là vấn đề tự chủ về tài chính và trong tự chủ về tài chính thì khó khăn nhất là vấn đề học phí, khuôn lại trong Nghị định 49 của Chính phủ. Đó là vấn đề đòi hỏi sự nghiên cứu rất thận trọng và sự nghiên cứu của liên bộ nên không thể nhanh được. Tôi xin báo cáo với đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, không phải đến thời điểm này thí điểm, tự chủ rồi mới triển khai sau này đồng loạt tự chủ mà đã có triển khai đồng loạt tự chủ rồi từ năm 2006. Đến bây giờ tự chủ cho một mô hình cao hơn so với mô hình đã có. Xin báo cáo như vậy.
 
Đại biểu Đỗ thị Hoàng có nói đến hai vấn đề:
 
Thứ nhất là vấn đề giáo trình, giáo án, giáo viên cho vùng sâu, vùng xa cần phải được quan tâm và có sự phù hợp. Sáng nay chúng tôi có trình bày sơ bộ về ý này, tinh thần  sẽ hướng tới cần phải có một chương trình chuẩn thống nhất, trên cơ sở đó có sách giáo khoa phù hợp với các vùng miền, với các đối tượng. Chúng tôi nhất trí với ý kiến của đại biểu và sẽ tiếp thu để nghiên cứu triển khai trong quá trình xây dựng chương trình sách giáo khoa mới.
 
Vấn đề đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công chúng tôi vừa có báo cáo ở phần trên với đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm xin thôi không nhắc lại.
Vấn đề đất đai, về vốn, vấn đề tín dụng sinh viên cho khối các trường ngoài công lập, xin báo cáo với đại biểu, vừa rồi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành có liên quan của Chính phủ, các cơ quan trung ương đã phối hợp với hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập tổ chức một hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện xã hội hóa giáo dục và đã thống nhất một số vấn đề cơ bản. Thành tựu, hạn chế, xác định một số các nội dung công việc, đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ dự và đã có kết luận. Giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành khác của Chính phủ cũng như đề nghị với hiệp hội có sự chủ động  nghiên cứu cùng với chúng tôi để đề suất các chính sách với Chính phủ, với Thủ tướng. Chúng tôi xin báo cáo khái quát như vậy.
 
Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Thảo.
 
Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc thực hiện đề án phổ cập mầm non 5 tuổi đã có rồi những bây giờ thiếu vốn để triển khai, việc tính toán cân đối vốn này thế nào, trách nhiệm thuộc về ai. Chúng tôi xin báo cáo đề án phổ cập mầm non 5 tuổi do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng và sau đó trình với Chính phủ thảo luận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc bố trí vốn vốn đã được tính toán, cân đối dựa trên tổng hợp các nhu cầu thực trạng về cơ sở vật chất của mần non, trước hết cho mầm non 5 tuổi. Còn quá trình triển khai có những nhân tố khách quan liên quan đến tình hình thu, chi, sử dụng ngân sách, chúng tôi không có thông tin đầy đủ về việc này. Xin phép Chủ tịch Quốc hội, nếu được cho phép đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính nói rõ thêm ý này về tài chính của đề án phổ cập mần non.
 
Ý kiến liên quan đến nhận định là phát triển nóng ở đại học đã chuyển sang phát triển nóng của lĩnh vực dạy nghề. Chúng tôi xin ghi nhận và xin trao đổi lại với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội để phân tích điều này thì phù hợp. Chúng tôi không có đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình phát triển của mạng lưới các cơ sở dạy nghề.
 
Ý thứ ba, lưu ý chúng tôi về cơ chế cần phải kiểm tra, giám sát các địa phương, nhà trường trong thực hiện chủ trương mới để tránh bệnh thành tích, nâng điểm. Chúng tôi xin tiếp thu ý này và xin báo cáo với đại biểu là trong quá trình đi đến quyết định như vậy, chúng tôi có cân đối, tính toán, thấy rằng việc nâng điểm, bệnh thành tích vẫn còn, nhưng có giảm và có những biểu hiện rất mới. Ví dụ, hiện tượng cô giáo nâng điểm, thầy giáo nâng điểm cho học sinh môn sử của kỳ thi vừa rồi nhiều phụ huynh không đồng tình, lên tiếng đấu tranh về việc này. Đề nghị xem xét để giải quyết.
 
Thứ hai, có những trường 100% học sinh yếu, kém, nhưng nhà trường vẫn giữ nguyên như thế, chúng tôi thấy qua các hoạt động thực tiễn, qua các cuộc vận động trong Đảng, xã hội thì nhận thức của thầy, cô giáo, nhận thức của phụ huynh học sinh và nhận thức của học sinh đã có sự thay đổi theo hướng rất tốt trong chuyện ứng xử với điểm số, kết quả giáo dục. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý điểm học tập của các cháu trong suốt các năm học đã được triển khai rất tốt. Hiện nay có khoảng hơn 70% các sở giáo dục, đào tạo đã ứng dụng phần mềm quản lý điểm. Số trường trung học phổ thông đã ứng dụng trên 80%. Như vậy sự công khai, dân chủ và công cụ giám sát lẫn nhau trong nhà trường và xã hội, giám sát hoạt động giảng dạy học tập cũng như kết quả điểm số của nhà trường đã rất tốt và sẽ tiếp tục củng cố. Chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến này để có lưu ý trong quá trình chỉ đạo.
Đại biểu Đặng Thị Kim Liên có hỏi về phương án xử lý tình trạng tồn đọng của một số sinh viên chưa được cấp bù học phí và các cháu đã gửi hồ sơ ở địa phương như thế nào. Xin báo cáo với đại biểu, liên Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20 hướng dẫn thực hiện Nghị định 74, cuối tháng 5 vừa rồi hai bộ đã ban hành. Trên tinh thần nói khái quát là các địa phương sẽ tiếp tục xử lý số hồ sơ này, các cháu đã nộp ở địa phương và sẽ cấp bù cho các cháu học phí để bù vào phần các cháu đã nộp học phí ở nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 20, từ cuối tháng 5, nếu có vấn đề gì vướng mắc, chúng tôi xin tiếp thu để có xử lý cụ thể.
 
Đại biểu Đinh Thị Phương Lan có trao đổi về vấn đề phòng  học chưa được kiên cố hóa, trường bán trú. Xin cáo cáo với các đại biểu, số lượng phòng học của các cơ sở giáo dục trong cả nước chưa được kiên cố hóa, trường tranh, tre, nứa, lá tạm, học nhờ, học ở những cơ sở đình, chùa và nhà dân còn khá lớn. Giai đoạn vừa rồi Chính phủ đã triển khai chương trình kiên cố hóa, số lượng làm được khá nhiều, giải ngân khá lớn nhưng so với số lượng, số còn chưa được kiên cố hóa vẫn còn nhiều.
 
Vừa rồi chúng tôi làm sơ kết giai đoạn và đã có tổng hợp tất cả số liệu ở các địa phương, bao gồm số liệu đã có trong danh mục nhưng chưa triển khai được, vì thiếu vốn và số lượng phát sinh bao gồm phát sinh mới do tác động của thiên tai, địch họa. Số lượng chưa báo cáo kịp của giai đoạn trước thì đã báo cáo với Thủ tướng. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cứ lấy con số cũ đã được phê duyệt cố gắng triển khai cho dứt điểm sẽ tính toán một đề án mới để giải quyết những trường lớp, phòng học chưa kiên cố hóa. Xin báo cáo thêm với Quốc hội là trước mắt chúng ta cũng mới giới hạn lại ở việc giải quyết các phòng học, còn một loạt công trình nữa thì phải từng bước xử lý dần.
 
Thứ hai, đại biểu hỏi về phát triển nhân cách, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển giáo dục vùng khó khăn được quan tâm như thế nào. Báo cáo các đại biểu, cả 3 vấn đề này đều là những nội dung rất quan trọng của đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Vấn đề phát triển nhân cách được chú ý cả trong nội dung, phương pháp dạy học, thi kiểm tra đánh giá và theo chương trình hành động của Chính phủ mà Thủ tướng mới ban hành thì không chỉ Bộ GD&ĐT làm việc này mà cả một số cơ quan khác cũng nghiên cứu những đề án để phối hợp cùng triển khai giải quyết như vấn đề tuyển dụng, đánh giá sẽ có thay đổi đồng bộ hướng vào việc hình thành và phát triển nhân cách của con người Việt Nam mới. Vấn đề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là lĩnh vực của đào tạo, chúng tôi cũng đã phát biểu sáng nay. Còn phát triển giáo dục vùng khó  là một trong những điểm trung tâm của các chính sách của Đảng, trong đó có chính sách giáo dục.
Tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Trịnh Ngọc Phương. Đại biểu hỏi thứ nhất là giáo dục thường xuyên chương trình hiện nay rút gọn, tổ chức, quản lý giảng dạy chưa tốt nên chất lượng không đảm bảo.
 
Chúng tôi xin báo cáo với Quốc hội là chương trình giáo dục thường xuyên hiện nay nói tóm tắt có các môn sau đây, 7 môn học giống phổ thông bao gồm văn, toán, lý, hóa, sinh, sử và địa, 7 môn này học đúng chương trình của phổ thông, không rút gọn, không bỏ cái gì, các môn còn lại có rút gọn, không học thể dục, giáo dục quốc phòng và không tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác. Chất lượng của giáo dục thường xuyên hiện nay cũng có mức chênh lệch so với giáo dục phổ thông, một phần do chương trình nhưng phần lớn do cách tổ chức, quản lý cũng như chất lượng của đội ngũ giáo viên làm hoạt động giáo dục thường xuyên này.  Phương hướng để khắc phục cũng theo Nghị quyết 29 phải đảm bảo sự liên thông, đảm bảo chất lượng đồng đều, muốn liên thông được thì chất lượng phải đồng đều, hướng của chúng tôi thế này.
 
Trong thời gian tới khi triển khai chương trình mới thì chỉ có một chương trình, một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả phổ thông và giáo dục thường xuyên, chỉ có cách tổ chức, cách quản lý thì có những giải pháp cụ thể cho phù hợp để tiến tới chỉ có một văn bằng cho cả hai đối tượng này. Như thế có nghĩa cả tổ chức thi sau này là một kỳ thi quốc gia tổ chức, đánh giá chung, hướng như vậy.
 
Còn sau này vào từng đề án cụ thể một của ngành giáo dục, đào tạo, chúng tôi sẽ có công bố để xin ý kiến rộng rãi nhân dân và sau đấy sẽ có các báo cáo của các cơ quan thẩm quyền.
 
Ý thứ hai, đại biểu Trịnh Ngọc Phương có nói đến việc hiện nay chương trình giáo dục phổ thông là đào tạo 12 năm, nên chăng rút ngắn. Xin báo cáo khái quát với Quốc hội là vấn đề 12 năm hay rút xuống 11 năm, chúng tôi trong quá trình thảo luận để xây dựng đề án đổi mới căn bản toàn diện giúp Trung ương cũng đã tổ chức rất nhiều hội thảo, ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị rút xuống vì những lý do như đại biểu sáng nay cũng đã nói, tôi không nhắc lại. Có những ý kiến đề nghị không rút ngắn, không thay đổi vì chúng ta yêu cầu đòi hỏi một số các năng lực, một số phẩm chất mà các cháu phải có mà hiện nay các cháu đang yếu. Ví dụ khả năng tin học, khả năng ngoại ngữ, những kỹ năng mềm cần phải tăng cường, nếu rút  không đủ thời gian.
 
Sau khi Trưng ương thảo luận, cân nhắc tất cả các khía cạnh của vấn đề thì cho ý kiến trước mắt giữ ổn định hệ thống 12 năm như hiện nay và yêu cầu Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu việc này và trong chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 29 cũng giao cho chúng tôi chủ trì để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống. Chúng tôi xin bổ sung một thông tin là trong chuyến chúng tôi tháp tùng Thủ tướng Chính phủ sang Philipin dự diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực, Tổng thống Philipin thông báo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng rằng Philipin năm tới sẽ chuyển từ hệ 11 năm sang 12 năm. Xin báo cáo để Quốc hội cập nhật thông tin là trên thế giới có nhiều xu hướng khác nhau, có nơi, có lúc, có chỗ tăng, có lúc, có nơi, có chỗ giảm tùy thuộc vào mục tiêu người ta hướng tới, giải quyết. Chúng tôi công bố thông tin như thế để chúng ta cân nhắc, thảo luận.
 
Tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Siu Hương về vấn đề mầm non. Giáo dục mầm non trong một thời gian dài chưa có sự quan tâm đầy đủ, một phần do nhận thức của chúng ta về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của bậc học này chưa hết. Phần khác là nguồn lực của quốc gia có giới hạn, cần phải ưu tiên tập trung vào những mục tiêu thì những năm trước chúng ta ưu tiên phổ cập tiểu học, phổ cập tiểu học đúng độ tuôi, phổ cập trung học cơ sở. Cách đây mấy năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và khi đó đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn là Phó Thủ tướng nêu vấn đề chủ trì, yêu cầu chúng tôi nghiên cứu và sau đấy xây dựng đề án phổ cập mầm non 5 tuổi như các vị đã biết và chúng tôi vừa báo cáo ở phần trên. Có thể nói cả mầm non công lập và mầm non ngoài công lập đang còn rất nhiều thiếu thốn, khó khăn cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, các điều kiện hoạt động kinh phí.
 
Đối với mầm non công lập, chúng ta có chương trình kiên cố hóa, còn đề án mầm non ngoài công lập, mới đây là vấn đề mầm non, nhà giữ trẻ ở các khu công nghiệp đã được Bộ GD&ĐT, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp tổ chức nhiều đợt khảo sát để nắm tình hình, hội thảo tìm giải pháp. Chúng tôi đang tiếp tục xử lý thông tin để đề xuất các ý kiến với Thủ tướng Chính phủ.
 
Về vấn đề thừa giáo viên phổ thông, giáo viên tiểu học trong khi thiếu giáo viên mầm non, đây là một thực tế, thưa Quốc hội, chúng tôi ở Bộ GD&ĐT cũng cập nhật được tình hình này, có bàn và cũng nêu ra phương án có thể tổ chức chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các giáo viên giảng dạy ở bậc tiểu học ở những nơi dư thừa chuyển xuống dạy ở bậc học mầm non cho phù hợp, tất nhiên không phải chuyển ồ ạt mà có đủ các điều kiện, yếu tố. Hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã triển khai việc này, còn cụ thể giải quyết thừa và thiếu cục bộ như thế nào thì Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương có những giải pháp cụ thể, phù hợp trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương.
 
Về vấn đề định mức giáo viên trong đó có vấn đề định biên, cô nuôi trong cơ sở giáo dục mầm non, báo cáo với Quốc hội, định biên của cô nuôi trong cơ sở mầm non nhiều đại biểu ở những kỳ họp trước đã có phát biểu, chúng tôi đã tiếp thu. Trên thực tế, Bộ GD&ĐT đang cùng với Bộ Nội vụ tổ chức xây dựng vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục đào tạo, trong đó có cơ sở giáo dục mầm non. Việc xây dựng định biên vị trí việc làm là cách làm mới khác với biên chế trước đây và cũng có những khó khăn, phức tạp nên cũng có những cái chậm, đến nay chưa xong được văn như sau:
 
Đại biểu Hà Minh Huệ đề nghị giải thích kỹ hơn về 34.000 tỷ, qua ý kiến của đại biểu Hà Minh Huệ cũng như dư luận nhân dân chúng tôi xin có một số ý kiến thế này.
 
Thứ nhất, trong đề án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội không có vấn đề kinh phí, tức là không có con số 34.000 tỷ, vì sao và đây có phải là sự thiếu sót, sự chuẩn bị sơ sài nội dung của đề án không. Thưa Quốc hội, vào năm 2000, Quốc hội khóa X đã bàn và ra Nghị quyết số 40 về chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Đến năm nay thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương chúng ta cũng triển khai việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa trong khuôn khổ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Chúng tôi nghiên cứu thấy rằng không có văn bản pháp luật nào nói về việc này, anh em thảo luận và đề xuất với Thủ tướng là theo cách làm của Quốc hội khóa X, tiền lệ làm là như vậy. Lần này cũng thiết kế xây dựng một hồ sơ để trình ra Quốc hội để Quốc hội ra nghị quyết về chủ trương đổi mới chương trình và sách giáo khoa của năm 2014 này.
 
Theo cách làm tương tự với năm 2000 thì nội dung của Nghị quyết 40 và nội dung của Nghị quyết dự thảo mà chúng tôi chuẩn bị bao gồm 3 ý lớn:
 
Thứ nhất là mục tiêu của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
 
Thứ hai là tiến độ đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
 
Thứ ba là tổ chức thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
 
Trong Nghị quyết 40 của Quốc hội Khóa X không có vấn đề kinh phí, do vậy hồ sơ Bộ GD&ĐT chuẩn bị báo cáo với Thủ tướng xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội là không có vấn đề kinh phí. Vấn đề kinh phí sẽ xử lý thế nào, Chính phủ tính toán sẽ làm giống như năm 2000 là sau khi Quốc hội có nghị quyết về chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa thì Chính phủ phê duyệt các đề án triển khai nghị quyết đổi mới chương trình sách giáo khoa của Quốc hội.
 
Mỗi một đề án đó sẽ có vấn đề kinh phí, trong những đề án đấy sẽ có một đề án về sách giáo khoa. Phê duyệt đề án ấy theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Thủ tướng phê duyệt, nếu vượt thẩm quyền Thủ tướng thì Chính phủ thảo luận và Chính phủ sẽ quyết, nếu vượt thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ, Thủ tướng sẽ báo cáo với Quốc hội để Quốc hội quyết định. Cách làm tiếp cận để chuẩn bị hồ sơ trình năm nay theo hướng đó. Do vậy không có nội dung kinh phí và không có con số 34.000 tỷ ở trong hồ sơ đó, để Quốc hội cân nhắc, xem xét.
Chúng tôi thấy chúng tôi không có khuyết điểm gì về việc này, vì không có quy định về văn bản pháp luật là trình hồ sơ thế nào và khi không có quy định văn bản pháp luật thì chỉ có một cách là căn cứ vào lịch sử Quốc hội khóa trước ở nhiệm vụ làm như vậy thì Bộ chuẩn bị như vậy.
 
Tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu phải chuẩn bị kinh phí, chúng tôi sẽ chuẩn bị  kinh phí, vì chuẩn bị kinh phí sẽ theo một quy trình đó là Bộ GD&ĐT phải chuẩn bị, chúng tôi phải bàn dưới bộ phải thẩm định theo một quy trình văn bản của bộ, xong trình lên Chính phủ, các bộ, ngành của Chính phủ có liên quan sẽ phải thẩm định kinh phí đó. Chính phủ phải họp, thảo luận, sẽ lấy ý kiến của Ủy ban Quốc gia về đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo mới được thành lập hoặc hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực như kỳ trước. Nếu như vậy phải theo một quy trình và không thể làm kịp để kỳ họp này của Quốc hội xem xét thông qua được. Bên cạnh đấy vẫn còn những chi tiết nữa, phải hoàn thiện, bổ sung báo cáo đã có của Chính phủ trình ra Quốc hội cần phải sửa đổi, bổ sung, việc bổ sung có thể kịp. Nhưng riêng việc xây dựng, thẩm định và thông qua kinh phí đó ở Bộ chúng tôi, sau đó là Chính phủ và các cơ quan tư vấn của Thủ tướng thời gian không cho phép. Sau khi xin ý kiến của Thủ tướng và cân nhắc, căn cứ vào ý kiến của Thường vụ Quốc hội cần phải bổ sung, hoàn thiện, chúng tôi có văn bẳn đề nghị rút việc đó ra khỏi kỳ họp này của Quốc hội, khẩn trương triển khai để trình Quốc hội vào kỳ họp tới đây.
 
Con số 34.000 tỷ suất hiện ở chỗ nào, lúc nào, tôi thưa với  Quốc hội khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về đề án này, theo chương trình đối ngoại của Bộ, tôi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng giáo dục các nước Đông Nam Á cần phải chủ trì phiên họp của Hội đồng ở nước ngoài, không thể về kịp. Tôi có báo cáo với Thường vụ và Thường vụ linh động cho phép một đồng chí thứ trưởng dự họp.
 
Khi báo cáo chính thức trước Ủy ban thường vụ Quốc hội, đọc Tờ trình của Chính phủ không có con số 34.000 tỷ, khi Thường vụ Quốc hội thảo luận, chất vấn các thành viên của Chính phủ để giải trình rõ thêm các nội dung  tôi về anh em báo cáo lại. Đồng chí Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có hỏi về vấn đề kinh phí, nhưng không phải hỏi kinh phí mà hỏi về tính toán của Chính phủ về khả năng xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai, ngoài ngân sách nhà nước là bao nhiêu % đã dự tính chưa. Trong tay đồng chí Thứ trưởng thay mặt tôi dự để báo cáo vấn đề này không có con số 34 nghìn tỷ, một đồng chí cấp vụ của chúng tôi ngồi ở ghế sau đưa lên một tờ giấy. Các đồng chí thông cảm cho là anh em dự một phiên họp quan trọng như vậy, trang nghiêm như vậy đọc con số đó chúng tôi chưa bàn bạc, thống nhất ở bên dưới như đã trình bày ở phần trên. Sau đó tổ chức một cuộc họp báo để nói lại là chúng tôi nói 34 nghìn tỷ, nhưng 34 nghìn tỷ nhiều việc, báo chí lại rút gọn lại là 34 nghìn tỷ để làm chương trình sách giáo khoa. Mình nói để giải thích ý đó, nhưng nói cũng không khéo, không đầy đủ, nhân dân thì lại thấy con số 34 nghìn tỷ là đúng, anh đi anh giải thích. Như thế có lỗi kỹ thuật sai sót để xảy ra như thế. Tôi với tư cách Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ chưa đầy đủ và gây nên sự lo lắng, băn khoăn trong nhân dân, lo lắng nhất là mấy anh này chỉ vẽ ra để tiêu tiền, làm thất thoát tiền của đất nước, của nhân dân. Chúng tôi xin báo cáo lại tất cả sự việc như vậy, còn không có vấn đề gì khác để Quốc hội rõ.
 
Đại biểu Triệu Thị Thu Phương hỏi về vấn đề chính sách trường, lớp, chúng tôi đã trình bày ở trên. Xin phép, tôi không nói điều này.
 
Vấn đề trường đạt chuẩn quốc gia, đây là quy định của bộ với những điều kiện tối thiểu của một trường học, trường chuyên là một mô hình chúng ta đã có. Tôi xin báo cáo thêm với các đại biểu là trong các cuộc họp làm việc với các Bộ trưởng giáo dục các nước trong khu vực, họ rất quan tâm đến mô hình trường chuyên, kinh nghiệm trường chuyên của chúng ta. Bộ trưởng Philippin nhiều lần nói với tôi đề nghị Việt Nam giúp đỡ việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm xây dựng trường chuyên. Philippin sẽ giúp Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Họ đánh giá rất cao mô hình ta đã có kinh nghiệm, kết quả.
 
Mô hình trường chất lượng cao, quan điểm cá nhân của tôi là mô hình tốt, chỉ tránh 2 việc, thứ nhất chất lượng cao chứ không phải dịch vụ cao, không phải có máy lạnh, thêm máy điều hòa, quạt, bàn ghế sang trọng thì cao, không phải, mà là chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 29 là phải giúp học sinh hình thành được kỹ năng, năng lực và phẩm chất cao hơn các trường khác. Thứ hai là vấn đề liên quan đến bố trí kinh phí của nhà nước, của nhân dân. Chúng ta phải tính toán để có sự công bằng ở chỗ này, tránh mang tiền của toàn dân, của nhà nước đầu tư vào một bộ phận thì có những vấn đề nhân dân băn khoăn, tôi cũng thông hiểu việc này. Xin hết.
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội:
 
Như vậy trường chất lượng cao đồng chí nói người đi học có phải nộp thêm tiền không ngoài định mức chung?
 
Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:
 
Để đảm bảo chất lượng cao thực sự và có những điều kiện, trang, thiết bị, đội ngũ giáo viên giỏi  thì cá nhân tôi thấy phải có học phí cao. Còn về mặt nhà nước phải lo để đảm bảo điều kiện bình thường chung cho tất cả học sinh đều được hưởng điều kiện học tập bình thường, công bằng. Những địa phương, gia đình có nhu cầu cho con em học ở trình độ cao hơn, chất lượng cao hơn thì chúng ta nên khuyến khích và cần xã hội hóa để các gia đình đóng góp. Việc đó gián tiếp làm cho số lượng học sinh phổ thông hiện nay đã đi du học nước ngoài nhiều thì học tại trong nước.
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội:
 
Cảm ơn Bộ trưởng. Đồng chí nói thế là rõ rồi. Chủ trương chất lượng cao thì học phí phải nộp cao hơn, lúc làm chúng ta sẽ bàn thêm. Báo cáo với các đồng chí, thời gian cho đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT còn 7 phút nữa theo chương trình mà Quốc hội quyết định còn 7 phút.
 
Bây giờ còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên quan đến việc sử dụng, tuyển dụng lại căn cứ vào bằng cấp và bằng cấp thì chất lượng không đảm bảo như ý kiến hỏi chất vấn của đại biểu Cường. Bộ trưởng Bộ Tài chính còn câu chuyện nữa là nguồn lực đâu, có nguồn lực không để đảm bảo thực hiện chương trình phổ cập hệ thống mầm non của ta, mầm non 5 tuổi, chương trình đến năm 2015, 2018, 2020 thì nguồn lực kinh phí có đảm bảo không?
Ngoài ra còn 3 đại biểu muốn hỏi lại, đấy là đại biểu Quyết Tâm, đại biểu Phương Lan, đại biểu Thanh Thảo. Tất cả chúng ta còn có 7 phút. Tôi đề nghị Quốc hội ưu tiên cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói chừng 2 phút. Bộ trưởng Bộ Tài chính nói chừng 2 phút. Còn những câu hỏi thêm xin các đại biểu gửi cho Bộ trưởng, Bộ trưởng sẽ trả lời thêm cùng với một số câu hỏi hôm nay định chất vấn nhưng mà chưa được trả lời.
 
Ông Nguyễn Thái Bình (Thái Bình) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ:
 
Kính thưa Quốc hội,
 
Qua ý kiến của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường xung quanh thực trạng đào tạo sau đại học về số lượng, về chất lượng, về sử dụng sau đào tạo liên quan đến sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tôi xin được phép báo cáo với Quốc hội.
 
Tiêu chuẩn của đội ngũ công chức đã được quy định tương đối cụ thể trong các văn bản của Đảng, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa X và hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung  ương về bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và phân cấp cán bộ. Theo Nghị định 24 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, Quyết định 27 của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, tới thời điểm này quy định tiêu chuẩn về văn hóa chỉ là tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực được công tác, đó là trong lĩnh vực cán bộ, công chức.
 
Lĩnh vực viên chức do tình hình thực tế theo đề nghị của Bộ GD&ĐT Thủ tướng Chính phủ có quyết định về ban hành quy chế của trường đại học, trong đó hiệu trưởng được quy định tiêu chuẩn là tiến sĩ. Ngoài ra, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quy định một số viên chức, lãnh đạo quản lý thuộc lĩnh vực các bộ quản lý chuyên ngành có nêu tiêu chuẩn là thạc sĩ, tiến sĩ, ngạch bác sĩ, nghiên cứu viên, tới thời điểm này về viên chức có quy định. Để thực hiện hoàn thiện tiêu chuẩn về cán bộ công chức, viên chức Bộ Nội vụ có đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì Bộ Nội vụ đang hoàn thiện nghị định quy định về tiêu chuẩn cán bộ công chức. Trên cơ sở đó Bội Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành có quản lý viên chức để tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn về viên chức lãnh đạo quản lý cho phù hợp với từng đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội:
 
Câu hỏi mà đại biểu muốn hỏi đồng chí kỹ hơn một chút là bây giờ tình trạng giáo dục như hiện nay chất lượng không đảm bảo cho nên có tình trạng có  bằng nhưng chất lượng kém, thậm chí có bằng tiêu cực, bây giờ công tác tuyển dụng cán bộ làm sao tránh được những trường hợp ấy không tuyển vào.
 
Ông Nguyễn Thái Bình (Thái Bình) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ:
Báo cáo Chủ tịch Quốc hội,
 
Trong nghị định về xử lý kỷ luật đối với công chức, nghị định xử lý kỷ luật đối với viên chức có quy định nếu công chức, viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ không hợp pháp thì khi phát hiện buộc thôi việc, đồng thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ sẽ trình khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức trước khi công bố kết quả phải tiến hành thẩm định các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác có liên quan đảm bảo tính hợp pháp.
 
Ông Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 
Kính thưa Quốc hội,
 
Tôi muốn báo cáo với Quốc hội về tình hình bố trí dự toán ngân sách cho giáo dục đào tạo trong 2 năm qua. Thực hiện Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ hai Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 29 và trong 2 năm qua tình hình cấp kinh phí như sau. Năm 2013 đã cấp 2.762 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho giáo viên mầm non 1.562 tỷ, tiền ăn cho trẻ em từ 3-5 tuổi là 1.200 tỷ. Năm 2014 đã cấp 3.340 tỷ, trong đó hỗ trợ cho giáo viên 2.100 tỷ, tiền ăn cho trẻ em là 1.240 tỷ từ ngân sách trung ương, ngoài ra địa phương cũng cân đối ngân sách địa phương để cấp bổ sung. Xin cám ơn Quốc hội.
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội:
Thực ra thì đại biểu Quốc hội thấy đề án phổ cập mầm non 5 tuổi vào được trường chuẩn kinh phí khá lớn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng lo lắng không biết có đảm bảo được không, mong đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính cân đối nguồn, có chủ trương của Đảng, có Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội cũng có nghị quyết rồi thì việc phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi theo lộ trình tới 2015, 2018, 2020 thì chúng ta cần tìm biện pháp để cân đối hàng năm báo cáo Chính phủ và Quốc hội để thông qua dự toán ngân sách thì mới bảo đảm được chủ trương, vì giáo dục và đào tạo từ mầm non trở lên, đây là vấn đề cử tri rất quan tâm. Ngoài ra, chế độ cho giáo viên mầm non cũng là một câu hỏi đại biểu Quốc hội rất quan tâm, 3 đại biểu hỏi về vấn đề này. Xin Quốc hội cho kết thúc phần chất vấn Bộ GD&ĐT ở đây.
 
Tôi xin phát biểu một số ý kiến để chúng ta kết thúc phần này, 21 đại biểu trực tiếp chất vấn Bộ trưởng, Bộ trưởng đều đã trả lời. Như vậy, tất cả các câu hỏi gửi tới Bộ trưởng trước ngày chất vấn hôm nay, Bộ trưởng đã trả lời. Trả lời của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT rất thẳng thắn, tự nhận trách nhiệm về mình, những công việc còn yếu kém của ngành giáo dục và đào tạo, đưa ra những định hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề Quốc hội đặt ra khá rõ ràng và đầy đủ. Chúng ta rất hoan nghênh nỗ lực của ngành giáo dục trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Đây là công sức của toàn Đảng, toàn dân, nhưng trực tiếp là của các thầy giáo, cô giáo từ mầm non cho tới đại học.
Chúng tôi nghĩ sắp tới, chúng ta phải tiếp tục tiến hành thực hiện nghị quyết của Trung ương. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đổi mới căn bản, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung ương đặt vấn đề căn bản, toàn diện có nghĩa là chúng ta nhìn vào chất lượng của ngành giáo dục, đào tạo của chúng ta còn rất nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được tình hình mới hiện nay. Dù đổi mới, nhưng chúng ta phải căn cứ vào truyền thống hiếu học của dân tộc ta, căn cứ vào truyền thống tôn sư, trọng đạo của ông cha và cũng căn cứ vào những thành quả của ngành giáo dục và những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục đất nước trong những chặng đường lịch sử vừa qua để chúng ta tiến hành đổi mới. Đổi mới căn bản toàn diện không có nghĩa là bỏ hết, với tinh thần đó có thể nói Bộ GD&ĐT cũng đã đóng góp công sức rất lớn, tham mưu cho Trung ương thảo luận 3 kỳ họp mới ban hành được nghị quyết đó, có thể nói là một nghị quyết rất được lòng dân và cả đội ngũ trí thức, các thầy giáo, cô giáo rất hoan nghênh.
 
Phiên chất vấn này cũng là một lần nữa Quốc hội thay mặt toàn dân đặt ra yêu cầu đối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chính phủ, cả hệ thống chính trị để tổ chức thực  hiện tốt sự nghiệp này. Cho nên tôi có mấy yêu cầu đề nghị đồng chí Bộ trưởng theo tinh thần chất vấn như sau:
 
Thứ nhất, đến cuối năm nay Nghị quyết Trung ương có hiệu lực và có giá trị được 1 năm, chương trình hành động của Chính phủ cũng đã có, Bộ GD&ĐT cũng đã xây dựng đề án để đổi mới căn bản và toàn diện toàn bộ hoạt động giáo dục và đào tạo. Kỳ họp cuối năm nay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào tình  hình thực  hiện Nghị quyết Trung ương, căn cứ vào tình hình thực  hiện chương trình hành động của Chính phủ xây dựng một báo cáo toàn diện về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo để báo cáo Quốc hội. Quốc hội chúng ta sẽ xem xét báo cáo đó và nếu cần chúng ta sẽ thảo luận một lần nữa về công tác tổ chức thực hiện quốc sách giáo dục hàng đầu này vào cuối năm nay.
 
Thứ hai, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gấp rút phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tiếp thu, hoàn thiện sửa đổi Luật dạy nghề, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đổi tên là Luật giáo dục nghề nghiệ, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm. Đây cũng là một nội dung rất quan trọng để thực hiện nghị quyết của Đảng, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.
 
Thứ ba, đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, chương trình của Chính phủ, yêu cầu của các đại biểu Quốc hội và của toàn dân để sửa đổi Luật giáo dục theo đúng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội đã thông qua để sửa Luật giáo dục đại học, sửa Luật giáo dục nữa. Chúng ta sửa được Luật về giáo dục nghề nghiệp nữa thì có thể nói hệ thống luật pháp cho công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo đề án của Bộ GD&ĐT sẽ có giá trị pháp luật, đáp ứng thực tiễn trong phạm vi cả nước trong thời gian tới. Đây cũng là tinh thần để chúng ta thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một điểm nữa, tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh đề án đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa để trình với Quốc hội xem xét vào cuối năm nay. Tại sao đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa lại phải trình ra Quốc hội. Tôi nhớ báo cáo với đồng chí Bộ trưởng không phải là nghị quyết khóa X không có căn cứ đâu, nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 40, khóa X là căn cứ vào Luật giáo dục đối với những vấn đề quan trọng, căn bản ảnh hưởng đến toàn dân mà cần làm thì phải báo cáo xin ý kiến của Quốc hội quyết định, cho nên Quốc hội Khóa X ra Nghị quyết 40 để làm cho giai đoạn đổi mới sách giáo khoa lớn lắm. Cho nên Quốc hội cho ý kiến chúng ta làm chương trình đó đến năm 2015 và lần này ban hành nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện đến năm 2015, tổ chức thực hiện cho 2016 – 2020, sau 2021 mới có thể nói hoàn thiện được bộ sách giáo khoa và chương trình giáo dục mới. Nên đề nghị Bộ trưởng tiếp tục hoàn thiện nội dung đề án này, dự thảo một nghị quyết thật khả thi, thật tốt về nội dung, cả về tổ chức thực hiện để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay.
 
Đấy là bốn điểm yêu cầu đối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, xin trình Quốc hội theo hướng đó. Xin phép Quốc hội cho kết thúc phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đến đây, có thể nói phần chất vấn này đã triển khai một cách rất tốt, Quốc hội chất vấn cũng rất thẳng thắn, cụ thể, rất đúng vào những vấn đề trọng tâm, Bộ trưởng trả lời cũng rất trách nhiệm và rất thẳng thắn. Tôi rất hoan nghênh Bộ trưởng. Xin cám ơn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

>