Góp ý nhân Dự thảo chương trình GD PT tổng thể – Mai Văn Tỉnh

Góp ý đổi mới căn bản và triệt để Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam
nhân dip Bộ GD&ĐT công bố
Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể
—–o O o—–
 
Trước hết, người viết bài này không phải là chuyên gia làm chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT), mà chỉ là có 45 năm làm giáo dục  (17 năm dạy đại học và sau đó nghiên cứu và quản lý GD cấp Bộ (MOET) đã hưu trí, có vài ý kiến gửi trang Họcthênào tập hợp phản ánh giúp nhân dịp Bộ lấy ý kiến về bản “Dự thảo chương trình GDPT tổng quát” là một khâu mở đầu tiến trình đổi mới căn bản và triệt để GD&ĐT Việt nam theo NQ 29.
I.- Vài câu hỏi ban đầu cho nhóm tác giả bản Dự thảo CT:
1/ Tại sao Bộ không công bố danh tính Tổng chủ biên (hay nhóm tác giả) soạn Dự thảo chương trình này nếu như đã được chuẩn bị từ 2011 đến nay?
2/ Để hội nhập hoá, đề nghị hãy dịch tên của “Dự thảo chương trình GDPT tổng thể” và những từ khoá chính (khái niệm, định nghĩa mới) sang tiếng Anh (hay đã lấy từ tiếng Anh) để công chúng và giới nghiên cứu khoa học GD biết nó được hội nhập ra sao với thế giới quanh ta?
3/ Tính khoa học của dự thảo CT không thể hiện rõ vì không có chú thích nguồn tham khảo, nhất là những khái niệm then chốt như “phát triển năng lực và phẩm chất”, “năng lực ứng dụng CNTT”… (của tác giả nào? Chuẩn mực nào? kinh nghiệm hệ thống giáo dục nước nào, khu vực nào?  năm nào, giai đoạn nào?). Chỉ thấy lắp đi lắp lại mấy Nghị Quyết Đảng, Chính phủ, Quốc hội cùng với kinh nghiệm quốc tế rất chung chung vốn chưa đi vào cuộc sống. Chuẩn (standard) và chuẩn mực (normatives) để đánh giá về chất và lượng giá kết quả đầu ra (outcome) của chương trình là cái mà tất cả các nước (Anh, Mỹ, Cannada, Úc, Singapore, Hàn quốc vvv đều chú trọng làm rõ trong xây dựng dương trình giáo dục của họ) lại không thấy trong Dự thảo CT?
4/ Không rõ năng lực ban soan thảo CT như thế nào mà viết CT theo kiểu báo cáo truyền thống dài lê thê, cái cần thì thiếu, cái không cần thì thừa, trùng lặp làm rối mắt người đọc. (Bản hướng dẫn có 36 câu hỏi-đáp dài 36 trang,  nếu tóm lại ý chính thì không quá 2 trang). Hãy vào xem chương trình GDPT Tiểu bang Quensland (Đông Úc), Tỉnh bang Saskatchuwan (Canađa) chỉ gần 3 trang điện tử với các chú giải thuật ngữ, xuất xứ khái niệm từ các chương trình mới cũ của các năm, khi cần người đọc chỉ cần nhấp chuột là ra hết một cách hệ thống các thuật ngữ. Cuốn National curriculum của Hàn quốc dày 130 trang có chương mục rõ ràng, rất dễ xem.
5/ Tại sao trong Dự thảo chương trình không hề nói tới chuẩn đánh giá (evaluation) và tiêu chí lượng giá (assesment) kết quả đầu ra của từng cấp học? Không nêu ra  chuẩn đánh giá năng lực và kết quả học tập học sinh (student achievement) theo từng năm học là điều mà bất cứ Chương trình GDPT của nước nào cũng đều nhắc tới, kể cả chương trình toàn cầu (Global curriculum) và Chương trình quốc gia (National curriculum) ví dụ như của Anh, Mỹ, Úc và Canađa và nhiều quốc gia khác. Ngay ở nước Mỹ, trong thập kỷ 90 của TK 20, để thiết kế CT và chuẩn GDPT mới cho TK 21, Chính phủ liên bang đã mời các nhà khoa học có giải Nobel về Toán-Lý.Hoá vv giúp đánh giá xác định lại chuẩn và lượng kiến thức cần cho GDPT.
6/ Ban soan thảo CT của Bộ có tham khảo kết quả công bố mới nhất đánh giá PISA (cho tuổi dưới 15) về các kỹ năng đọc, đếm và khoa học liên quan đến gia đình (home) và kết quá đánh giá PIAAC (cho lứa tuổi 16-65) về các kỹ năng đọc, đếm, giải quyết vấn đề trong các môi trường giàu công nghệ (IT/ICT) liên quan làm việc  (work) không? Và mối liên quan của Giáo dục nhà trường (schooling) tới cả hai kết quả đánh giá PISA và PIAAC này vào điều kiện cụ thể của Việt nam để làm cho NQ số 29 thục sự đi vào cuộc sống?
7/ Ông Thứ trưởng GD có quá chủ quan không khi khẳng định trên phương tiện thông tin đại chúng rằng CT mới này chỉ trong vài năm thực hiện sẽ thành công ở 90% số trường? Dựa trên cơ sở nào? Liệu Bộ đã lường hết những khó khăn và sự rối loạn ở cơ sở khi thực hiện chưa? Ví dụ: bộ đã chắc có sẵn phần mềm quản lý môn tự chọn để điều hành hướng dẫn các trường, sở khi mà chỉ công bố kết quả thi PHTH đổi mới vừa qua còn lúng túng? Trong khi hệ thống GDPT của ta chưa áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, làm sao các trường thiếu giáo viên dạy môn học sinh đăng ký, lại có thể gửi đi các học truờng khác? Tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ là những năm 90 khi áp dụng dạy theo tín chỉ ở bậc đại học, Bộ qui định các trường cho phép sinh viên đi học lấy tín chỉ môn học ở các trường khác, đều này về lý thuyết thì chỉ đúng cho quan chức ngồi văn phòng máy lạnh nghĩ và tưởng tưởng ra khi muốn bắt chước áp dụng cách quản lý phương Tây, nhưng trên thực thế các trường đều không cho sinh viên đi học lấy tin chỉ ở  trường khác, ít nhất là đối với môn Mác-Lê  là dễ quản lý nhất.
8/ Khái niệm “Tổng thể” của Dự thảo CT GDPT này nên hiểu như thế nào cho đúng? Không thấy có mối liên hệ hay các lối rẽ nhánh nào cho học sinh vào các bậc học hay lĩnh vực GD khác như dạy nghề, chuyên nghiệp, cao đẳng/đại học trong cơ cấu khung chương trình Giáo dục quốc dân, Không thấy mối liên hệ rõ ràng giữa GD chính quy và GD phi chính quy, mặc dù có nói nhiều tới trải nghiệm sáng tạo ngoài trường.
II.-Vài suy nghĩ liên quan đến đổi mới triệt để và toàn diện GD&ĐT Việt Nam.
Là nhà khoa học không tham vọng làm chính trị, tôi không có thói quen trích dẫn  Nghị Quyết. Nhưng tôi nghĩ cái NQ số 29 của ĐCS VN mà hầu như ai cũng để đầu môi chót lưỡi khi nói tới GD&ĐT giai đoạn này, thực ra đã khái quát hoá đấy đủ tính cấp bách phải đổi mới căn bản và triệt để nền GD&ĐT nước nhà. Nhưng hiểu thế nào cho đúng và làm thế nào cho hiệu quả để NQ này đi vào cuộc sống? Tâm đắc với tên gọi trang web Học thế nào của Gs Ngô Bảo Châu nên tôi thường xuyên đọc và tham gia nhận xét. Mỗi khi thiền quán miên man về khái niệm Giáo dục (Education) và Học (Learning), gần đây tôi bất chợt nhận thức HỌC (learning) quan trọng hơn GIÁO DỤC (Education) rất nhiều.
Tại sao trong suốt cuối TK19 và  đầu TK 20, do ảnh hưởng của phong trào Đông Kinh nghĩa thục các cụ trí thức nhà ta đã soạn ra “Văn minh tân Học sách” mà lại không gọi là “Văn minh tân Giáo sách”? Lúc đó, dưới ách thống trị hà khắc của thực dân, tác giả Văn minh tân học sách là cụ Ngô Đức Kế phải ẩn danh (xem “Tác giả Văn minh tân học sách là ai” trên hocthenao năm 2014). Rõ ràng là phải đi HỌC đã rồi mới GIÁO hoá cho người khác chứ. Cổ nhân từng nói “Nhân bất học bất như vật” (Người không học không được như con vật). Đến cái ông Lê nin kia kêu gọi “Học, học nữa, học mãi”! chứ có nói “Giáo, giáo nữa, giáo mãi” đâu! Vì Giáo mà không học thì là giáo điều, là nô lệ sách vở. Nhưng học theo kiểu tầm chương trích cú, nhồi sọ để thi cử, học để có bằng (thâm chí bằng rởm) ra làm quan, là nền Hư Học của những năm qua và nếu kéo dài nữa cũng chỉ phí công vô ích thôi.
Khi đọc bài viết “Biến đổi giáo dục chính quy từ các bình diện học suốt đời” (Transformating formal education from lifelong learning perspectivees) của Rosa María Torres, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ecuađor, nhà nghiên cứu và chuyên gia (Think Tank) về “Giáo dục chính quy và Học suốt đời” (Formal Education and Lifelong Learling) (xem NEXUS Volume 9, UIL-NEXUS No 4, 2014), tôi thấy khái niệm HỌC (Learning) quả là vô cùng quan trọng. Bởi vì những nhận thức sau:

 1. a) Về khái niệm:
 • Learning (học) không phải để tiếp cận việc dạy/nghiên cứu/tán thành (teaching/studying/approving).
 • Học suốt đời (lifelong learning) không phải chỉ liên quan đến tuổi trưởng thành mà cả từ tuổi ấu thơ cho tới khi trưởng thành (bao gồm cả giáo dục chính qui);
 1. Về môi trường:

Trong bất kỳ hệ thống tôn giáo, chính trị nào, việc HỌC SUỐT ĐỜI thông qua các phương tiện đại chúng (media), làm việc và Internet luôn chịu tác động của cộng đồng, gia đình và thiên nhiên.
Theo kết quả nghiên cứu quốc tế, ở nhiều nước hệ thống giáo dục chính quy đang làm rất kém (poor job); ví dụ trên thế giớí có 130 triệu trẻ em học 4 năm ở trường Tiểu học không biết đọc và viết (theo báo cáo của EFA 2012). Trong khi các kỹ năng đọc và đếm vẫn tiếp tục là cực kỳ quan trong cho tất cả các lứa tuổi thì ở hầu hết các nước người lớn đã qua giáo dục nhà trường từ tuổi 16-65 có kỹ năng đọc và đếm kém (PIAAC, 2013).
Một xã hội có nhiều người đến học ở trường (schooled) không chắc là một xã hôi có giáo dục (educated), trong khi đó một xã hội có giáo dục phải là một xã hội học tập (learning society). Bởi vì với nền giáo dục sai, nhồi nhét chữ nghĩa, sách vở , hư học chắc chắn không tạo ra những con người học thật sự có ích cho xã hội.
Do đó chúng ta phải chuyển từ tiếp cận giáo dục sang HỌC (from access to learning), từ học sinh/sinh viên  (student) sang người học (learner), từ nghiên cứu (studying) sang học (learning), từ tán thành (approving) sang HỌC (learning) tức là phải có năng lực tự học. Cố Thủ tướng Phạm văn Đồng từng nói: “Trường đại học chỉ dạy sinh viên cách mở sách,”, còn quan trọng là sau khi ra trường, sau giáo dục chính quy (formal education) con người có khả năng làm đuọc cái gì cho bản thân, cho gia đình và xã hội?
Điều quan trọng nhất là phải thiết kế hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục phi chính quy trong tổng thể nền giáo dục quốc dân xuyên suốt các bậc học sao cho có liên thông/khớp nối (articulating) tất cả, kể từ GD ban đầu/tiền học đường (initial/pre- school education) cho tới GD bậc cao (tertiary education), đồng thời cần chú ý tất cả các bình diện (dimensions):  chương trình (curriculum), quản trị (administration), các chuẩn mực (normatives), không gian học tập, đào tạo giáo viên, lịch trình học tập vv….
Phải tư duy lại một cách triệt để GD bằng cách quay ngược lại quy trình;
GD tiền học đường => GD Tiểu học => GDTH => GD bậc ba (CĐ/ĐH) thành :
GD tiền học đường  <= GD Tiểu học <= GDTH <=  GD bậc ba (CĐ/ĐH).
Phải gắn/kết nối giáo dục nhà trường với các hệ thống (phương thức) giáo dục đa dạng khác là những hoạt động ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng, đa phương tiện, vui chơi giải trí, làm việc thực tập, hoạt động tôn giáo, tham gia công tác xã hội và dân sự vvv) rất đa dạng trong cuộc sống ở mọi nơi.
Tạo ra các trung tâm tư duy (thinking centers) chính là các trung tập học tập cộng đồng (giao lưu giữa các thế hệ già trẻ, lấy gia đình dòng họ làm trung tâm, trong đó lấy HỌC là trung tâm) để nhằm phát triển các kỹ năng.
Trên toàn cầu và mỗi quốc gia đang cố gắng đổi mới Giáo dục, nhưng thiết nghĩ cái quan trọng nhất là phải nhận thức được mối quan hệ giữa GD chính qui trong nhà trường với GD phi chính quy để tạo ra năng lực học tập suốt đời cho mọi công dân ở mọi lứa tuổi. Đổi mới triệt để và căn bản giáo dục và đào tạo chính là phải chú ý quay ngược lại hai chữ cái E và L trong từ CÁCH MẠNG bằng tiếng Anh REVOLUATION như sau:
  Revolution
 
Với phương châm phải HỌC để biết làm người (LEARNING to be knowing) trước đã rồi hãy đi GIÁO (EDUCATION) người khác.
Để thay lời kết luận, xin dẫn câu nói của nhà tương lai học Alvin Toffler : “Những người được xem là mù chữ trong thế kỷ 21 không phải là những người không biết đọc biết viết, mà là những người không có khả năng từ bỏ cái đã học và học cái mới”./
 
 
Hà Nội, 09/8/2015
Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh (mvtinh@gmail.com)
Nguyên chuyên viên cao cấp bộ Giáo dục và Đào tạo

 • “Một xã hội có nhiều người đến học ở trường (schooled) không chắc là một xã hôi có giáo dục (educated), trong khi đó một xã hội có giáo dục phải là một xã hội học tập (learning society)”. Rõ ràng đây mới là bản chất của “xã hội hóa giáo dục” trong khi hơn 20 năm qua, chính sách “xã hội hóa” dường như chỉ làm khổ dân vì các loại phí… Cảm ơn bài viết của bác Tỉnh!

 • Kính thưa BácTỉnh ,
  Xin được rất tâm đắc bài viết của Bác, tuy nhiên có chỗ nầy Bác có thể triển khai thêm hơn không ạ:
  Tư tưởng lấy dòng họ làm trung tâm có cái gì đó nguy hiểm?
  Kính Bác

 • Dòng họ là gia đình lớn hơn. MTTQ VN và hội khuyến học đã nghe tư vấn của chuyên gia tổ chức Hội nghi Dòng họ học tập tại Nam định, rất đuọc hưởng ứng, phải hiếu các khái niệm nay là thành viên lớn nhỏ của cộng đông, kể cả vai trò của tôn giáo như nhà chùa, nhà thờ đối với việc khuyến học, hài hoà giữa đạo và đời, chứ không nên có thái độ cổ hủ, phân biệt địa phương, kỳ thị tôn giáo…đó chính là đổi mới theo tinh thần Dân chủ. Do phạm vi bài viết có hạn, tôi ko thể phát triển các yếu tố tác động của môi trường xã hội vào Liffelearning, có thể làm learning for all chứ không thể làm Education for all! Đây là một chuyển biến mới nhất của UNESCO trên phạm vi toàn cầu. Hãy XD một XH học tập bằng mọi cách, trên mọi ngóc ngách của cuộc sông, kể cả em nhỏ còn trong bụng mẹ cũng có nhu cầu học tập nếu cho nghe nhạc, nghe bài ca ru con của ba miền….

 • Cháu từng xem nền giáo dục hiện tại của Việt Nam như là một người bị ung thư giai đoạn cuối, hết thuốc chữa. Nhưng nay được biết đến Bác Toàn và một tập thể những người rất có tâm với giáo dục và có những tư tưởng tân thời như này, cháu thấy vui sướng vô cùng. Cảm ơn mọi người. Hi vọng Việt Nam một ngày mai sẽ sáng.

 • Tôi xin góp vài ý:
  1. Tại sao không tổ chức một “trưng cầu dân ý” về Đề án đổi mới giáo dục (ĐMGD) và CTGD, SGK phổ thông? Bàn về ĐMGD quá nhiều rồi, trên khắp các diễn đàn và sẽ còn bàn nhiều nữa. Nhưng để làm gì, cho ai nghe? Nếu chỉ để “chúng ta nói, cho chúng ta nghe,…rồi thôi” thì quá lãng phí. Vậy, nhân dịp Bộ GD&ĐT ra mắt “Dự thảo CTGD tổng thể”, thì Quốc hội, hay chí ít là Bộ GD&ĐT cần chính thức tổ chức một cuộc khảo sát “lấy ý kiến nhân dân” về Văn bản này. Dĩ nhiên, cần lập Hội đồng “tiếp nhận và xử lý phản hồi”, và thành phần của HĐ này ít nhất có 2/3 là các giáo viên phổ thông, nhà giáo lão thành, nhà văn hóa, nhà khoa học. Dưới HĐ này có Ban Thư ký là các nhà KH trẻ đảm trách xây dựng bảng hỏi, tiêu chí đánh giá, xử lý… để có kết quả và thông tin khách quan. Bộ GD%ĐT cử người tham gia, nhưng không có quyền điều hành HĐ và Ban Thư ký. Kết quả xử lý thông tin sẽ giúp QH, Chính phủ đánh giá và điều chỉnh chủ trương ĐMGD (vĩ mô); Giúp Bộ GD&ĐT điều chỉnh, bổ sung Đề án ĐMGD (vi mô, vê Mục tiêu, Chương trình, giải pháp cụ thể…). Dường như nhận được nhiều ý kiến phản đối, hơn là ủng hộ? Cuộc “Trưng cầu dân ý” sẽ cho biết rõ tỷ lệ ủng hộ/ phản đối và quan trọng hơn: chỉ cho những người “cầm lái” biết mình cần làm gì, nên điều chỉnh gì,…
  2. Tại sao Đề án đổi mới giáo dục (ĐMGD) và CTGD, SGK phổ thông…dường như nhận được nhiều ý kiến phản đối, hơn là ủng hộ? Theo tôi có mấy nguyên nhân:
  a) Ban chỉ đạo ĐMGD hiện nay chưa tập hợp được những người có “đủ tầm và tâm”. Gần đây nhất, cuối tháng 6.2015, tôi dự một Seminar chuẩn bị nghiệm thu “Định hướng CTGDPT & SGK” do thứ trưởng N.V.Hiển chủ trì, giật mình và phát hoảng vì nhận thấy trình độ và sản phẩm của những “người cầm lái” CTGDPT quá yếu kém và… vô trách nhiệm. Rất nhiều người không hài lòng, trong đó có GS Lê Thông (ĐHSPHN) đã “bật dậy phát biểu”, đã phải kêu lên “tôi không thể hiểu, và không thể chấp nhận..đến giờ này mà các “định hướng” còn mù mờ, sơ sài, thậm chí kiến thức chuyên môn của các vị trong các văn bản còn sai, lẫn đến thế này.., thế này….”. Thế nhưng, chỉ sau đó nửa tháng, các “chuyên gia” của Bộ đã “bay đi” triển khai tập huấn hè cho GV toàn quốc ở cả 3 vùng miền!
  Dẫn thêm một minh chứng: PGS. Đ.N.Thống hiện là “trụ” chính của Ban soạn thảo CTGD, cách đây ít lâu có viết bài “tuyên ngôn” về các định hướng xây dựng CTGDPT sau 2015 (tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=4119&CategoryID=6). Phải nói rằng đây là bài viết khá rõ, khá sâu sắc, và được hầu hết các diễn giả và các lớp tập huấn các cấp sử dụng… tuy nhiên, sau đó, một nhà khoa học việt kiều có uy tín đã chỉ ra: một số TL quan trọng làm điểm tựa cho bài viết này không thể tìm thấy theo nguồn dẫn; một vài TL khác tìm thấy, nhưng nội dung và ý tưởng của TL đó lại không phải như ông Thống trích dẫn,…Nhà khoa học này đã kêu lên, đại ý: Tôi không hiểu một chiến lược ĐMGD to lớn và quan trọng, và một trong những người “cầm lái” lại có tư duy và cách làm khoa học như vậy, liệu có còn đáng tin để triển khai đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần này? (xem thêm: tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=6&News=4137
  b) Thiếu tính kế thừa trong tư duy của những người “cầm lái” ĐMGD…(sorry, sẽ viết tiếp,bây giờ có việc phải đi rồi…)

  • Đồng ý, nhưng ai dám đứng lên tổ chức “trưng cầu dân ý” cho Bác. Điều này ai cũng biết, cả trẻ con cũng biết, chứ đừng nói chi người lớn.
   Tôi nghe nói: cứ bắt trẻ con nói đen là trắng, thì một trăm năm sau, cứ thấy trắng thì chúng bảo là đen, có thật không?

    • Trưng cầu ý dân,còn chưng cất rượu hoặc nước mắt bác Phạm Hiệp ạ. Cụ Hồ khi xưa nói: Y Đảng phải theo Lòng Dân, còn bây giờ mấy tay ĐB QH khệnh khạng nói: Jấy ý Dân mà không hợp Lòng Đảng thì sao? Thật là nói ngược, ngu hết chỗ, thối hết chỗ! Phí tiền thuế của Dân cho chúng nó họp haynhf suốt ngày dài lại đêm thâu!!! Hic Hic rồi lạiHu hu… (xem báo lề phải keỏ bảo tôi nói láo nhé!)

    • Bạn cho là Bộ GD đang trưng cầu dân ý? Theo T thì đây chưa thể gọi là “TCDY”. Mà, cứ cho là Bộ GD đang TCDY… như thế đi.
     Vậy, vấn đề là làm theo cách nào để thực sự cầu thị: Đưa ra để mọi người tự do góp ý (chủ yếu trên mạng XH và …vỉa hè?), cũng tốt, nhưng rồi sao? Ai là người tập hợp thông tin, quan điểm nào để lựa chọn,…tối thiểu là sẽ thống kê, chọn lọc, xử lý TT….và sẽ có thay đổi gì, thay đổi như thế nào sau khi TCDY, hay giống như mọi khi hơn 3 triệu ý kiến đóng góp, nhưng sau đó thì….Nguyễn Y Vân

  • Hôm này trở lại HTN, xin viết tiếp mấy ý hôm trước ạ.
   b) Thiếu tính kế thừa trong tư duy của những người “cầm lái” ĐMGD…
   Hầu như ai cũng biết ĐMGD, ko chỉ VN mà với bất kỳ quốc gia nào, cũng là những việc quốc gia đại sự, tốn kém thời gian, công sức, tiền của,..và thường không mấy cuộc ĐMGD thành tựu như ý (Pháp, Mỹ,… và cả Nhật, đều phải công nhận những cuộc CCGD gần đây của họ chưa thành công).
   GD trong xã hội và bản thân quá trình GD là dòng chảy liên tục. Từ CCGD lần 1 (1956) đến nay VN đã nhiều lần ĐMGD, CCGD và kết quả thu được là thành công luôn ít hơn, sai lầm trầm trọng hơn và thất vọng ngày càng lớn hơn.
   Mỗi lần CCGD hay ĐMGD, rõ nhất là từ 1998, 2001-2002, 2008- 2020 đều có ảnh hưởng lớn đến xã hội và tạo được dư luận xã hội mạnh mẽ.
   Bản thân những người đã từng làm các Đề án, CTGD, SGK lần trước ko thể nói họ ko tâm huyết, cũng ko thể nói họ thiếu trình độ,… và ko thể phủ nhận những kinh nghiệm mà họ phải trải qua, những vướng mắc họ đã vượt qua,…Kể cả những bài học kinh nghiệm “xươgn máu” sau đó rút ra được từ thất bại mà họ (và lớn hơn, Xã hội, các thế hệ trẻ) đã phải gánh chịu….May sao, những người đó và kinh nghiệm của họ, hầu hết đang còn sống sờ sờ.
   Vậy, nhưng cứ mỗi lần ĐMGD ta lại thấy những kẻ “cầm lái”, những người “cưỡi hổ”, với “cờ đến tay là phất”, ra sức khám phá, tìm tòi. Đôi khi, tôi thấy họ thật đáng thương. Ko công bằng, nếu nói họ hoàn toàn vô trách nhiệm, cũng ko phải họ chỉ toàn những kẻ dốt nát,… Nhưng không thể chấp nhận việc họ không biết mở mắt (quan sát, đọc), lắng nghe, học hỏi, đúc rút,… từ những người đi trước, kinh nghiệm (kể cả kinh nghiệm thất bại) từ những lần ĐMGD trước đây.
   Đó chính là sự “thiếu tính kế thừa” trong tư duy (não trạng) của mấy người “cầm lái” ĐMGD lần này (thực ra, của cả mấy vị khác, với những lần ĐMGD trước đây). Tôi vừa đọc kiến nghị của anh Lương Hoài Nam mới đây: cả đến những chuẩn mực quốc tế về các bậc học họ cũng ko thèm biết, ngoài việc cắm đầu vào “tìm tòi” những từ ngữ thật kêu để thể hiến]j mới mẻ, sự “sáng tạo” của họ, kiểu “Chủ tịch hội đồng”, “trải nghiệm sáng tạo”,… (thực ra là một kiểu “bắt chước” vô lối và “thùng rỗng (thích) kêu to”, hay như teenage hay nói ” …tỏ ra nguy hiểm” . Bản thân tôi, (từ chuyên môn của mình) một vài lần phát biểu góp ý cho vài người “cầm lái” ĐMGD nhưng thay vì trao đổi, tranh luận lại với người góp ý, thì họ nhìn người góp ý (nhiều người khác, và tôi) đầy nghi ngờ (cứ như ngoài họ ra, trên các Diễn đàn chỉ toàn những kẻ phá ngang, bới móc, phá hoại ĐMGD).
   Một vài minh chứng (dành cho ai có kiến thức chuyên sâu): Họ nói về “phát triển năng lực người học trong Chương trình GD phổ thông, nhưng tài liệu họ trích dẫn và làm nền tảng lại dẫn nguồn từ các TLTK của Đào tạo nghề (?) ,mà ko cần biết sự khác biệt bản chất 2 loại năng lực này và phương thức GD…; tương tự, “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo” là Phương thức thực hiện các HĐ giáo dục, là tính chất tích cực của hoạt động học tập… Họ đưa “5 đặc điểm của HĐTNST” thì trong đó 4 thứ hoàn toàn ko phải là “đặc điểm”,…thế mà họ (Bộ GD&ĐT) vẫn cứ nhắm mắt quyết định thay thế cho các loại hoạt động giáo dục trong nhà trường (?), mặc cho đa số GV kêu ca (nhưng vẫn phải “cày”, khác gì bị họ “dắt mũi”).
   Thử hỏi có quan chức Bộ GD&ĐT nào và mấy người trong số những người “cầm lái” ĐMGD hiện nay đang đọc trang HTN này và nhiều diễn đàn khác…
   Đó là lý do mà nhiều người, nhiều nhà khoa học (đa số?) không thể đặt niềm tin vào ĐMGD lần này. Kết cục và hiệu quả ĐMGD lần này sẽ chỉ được biết sau năm 2020.
   Tuy nhiên, đến nay quả thật chưa thấy có gì đảm bảo sẽ kết quả ĐMGD sẽ khả dĩ, sẽ ít tồi tệ hơn những lần ĐMGD trước đây, nếu ko thực sự muốn nói: đã thấy nhiều tín hiệu rõ ràng của thất bại? Và như vậy tránh sao bị dư luận kêu ca “giáo dục gì mà bất ổn, sao cứ thay đổi như chong chóng?”. Chưa đến sau 2015 nhưng nhiều người đã tiên đoán GDVN sẽ lại có nhiều thay đổi (ĐMGD) sau 2015, khi một Bộ trưởng GD&ĐT mới thay thế cho đồng chí “Tư lệnh” P.V.L (?) và 2, 3 thứ trưởng về hưu (B.V.G và N.V.H, 2016)
   c). ĐM Chương trình, SGK lần này có thực sự là Đổi mới căn bản, có toàn diện?

 • Đừng quá bi quan các bạn ạh! Tầm của những nguòi cầm lái vĩ đại ( đuôi to và dài) cí hạn chế thì chúng ta mới vào trang web này để gặpnnhau và chia sẻ chứ! Hãy tin vào thế hệ trẻ! Tàu phương Bắc lăm le thôn tính ta tựnhangf nghin năm, có làm gì đuọc đâu? Họ cao hơn vì có kẻ quỳ xuống! Ban nào tâm huyết với GD nuócbnhaf, hãy vào trang wed của RISE.ox.ac.uk thì biết thế giới đang quan tâp chiến lược cải cách GD vói mời thầu NC về GD cho 7 nước ( 3 châu Phi, 4 châu Á có Việt nam đứng thứ 7 vì chữ cái vần V). Ban nào quan tâm, dù ở bất kỳ đâu trên trái đất này hãy liên hệ và tham gia với chúng tôi. Tôi là cỏordinator của coreteam cho RISE project này của Việt Nam! Chúng tôi chỉ chiiens thắn nếu có sự cổ vũ và tham gia của các bạn nguòi Việt trong và ngoai nuóc! rất cám ơn trang HTN của Gs Ngo Bảo Châu dàng những nguòi có tâm huyết với sự học của nước nhà! Tôi trộm nghĩ cái này cũng khó và sống mãi như giới thuỏng quốc tế về Toán của gs đó! Nó là Toán học trong cuộc sống cho Dân đen! Tôi lại múa rìuvqua mắt thiwj rồi

 • Xin gieo vần lại và mời các bạn tham gia viết tiêp:
  Trăm năm trăm cuộc bể dâu
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
  Tàu Nga Mỹ Nhật Pháp một lòng
  Dã tâm xâm luọc đặt vòng Kim cô
  Nhưng ta quyết dựng cơ đồ
  Làm cho Dân trí tiền đồ đi lên,
  Hỡi ai nguòi Việt đừng quên!
  Cùng nhau đứng dậy làm nên việc ngày,
  Giáo dục , học tập làm ngay
  Chớ nên phiền não hết ngày lại đêm…
  Xin mời các bạn viết têp nhé

 • Đất Nước người Mẹ của con
  Muốn con vượt được núi non nghìn trùng
  Xứng danh tiền bối anh hùng
  Vượt tầm thời đại cơ đồ mở mang
  Tự do còn quý hơn vàng
  Nỗi lo giáo dục Mẹ mang đêm ngày
  Hai điều tưởng dễ lắm thay
  Mẹ thường làm được Nước này tính sao?

 • Đất nước được vì nhu Mẹ hiền, ta luôn mong về lòng Mẹ. Vậy còn Cha? Tôi chợt nhớ Tháng tám giỗ Cha, thàng ba giô Mẹ. Xin gửi các bác bài Hịch tướng sĩ thời @ mà đang lưu truyền nhé:
  Bài Hịch Hưng Đạo vương thế kỷ XXI
  Ta cùng các ngươi
  Sinh ra phải thời bao cấp,
  Lớn lên gặp buổi thị trường.
  Trông thấy:
  Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng,
  Nga lặn tầu ngầm xuống đại dương nghìn thước,
  Nhật đưa rô bốt na-ô vào thám hiểm lòng người,
  Anh, Pháp công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo.
  Thật khác nào:
  Đem cổ tích biến thành hiện thực
  Dùng đầu óc còn ngừoi mà biến đổi thiên nhiên!
  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối,
  ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
  Chỉ giận vẫn chưa thể đuổi kịp nước Nga, vươt qua nước Mỹ,
  Mà vẫn chỉ hơn nước Lào, hao hao Băng-la-đét (Bangladesh).
  Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hoả,
  Nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.
  Các ngừoi ở cùng ta,
  Học vị đã cao, học hàm không thấp
  Ăn thì chọn cá nước, chim trời
  Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến
  Chức nhỏ thì ta…quy hoạch
  Lương ít thì có lộc nhiều
  Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry
  Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airline, Pacific),
  Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
  Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”
  Lại còn đãi sĩ chiêu hiền
  Giáo sư , tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, ai cũng có phần
  không nhiều thì ít.
  Lại còn chính sách khuyến khoa
  Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp,
  nhận bằng còn thêm tiền thưởng.
  Thật là so với:
  thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
  Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép
  Ta nào có kém gì?
  Thế mà nay các người:
  Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo,
  Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn.
  Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
  Tiến sĩ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
  Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
  Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
  Ham mát-xa giống nghiện “u-ét-đê” (USD)
  Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
  Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
  Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
  Ra nước ngoài toàn muốn đi chới
  Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
  Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
  Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
  Mua bằng giả để tiễn sỹ, tiến sy
  Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi
  Thử hỏi học hành như rứa, bằng cáp như rứa,
  thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc na-nô?
  Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy,
  thì có ham gì bút bút nghiên nghiên
  Cho nên:
  “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
  “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng
  Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng mọt kêu trong tủ sắt
  Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang
  Hội nhập chi mà ngoại ngữ khi điếc khi câm?
  Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ khi tỏ?
  Hiện đại hoá ư? Vẫn bám đít con trâu
  Công nghiệp hoá ư? Toàn bán thô khoáng sản
  Biển bạc ở đâu, để Vinashin nổi nổi chìm chìm
  Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ
  Thật là:
  “Dân gần trăm triệu ai người lớn
  Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!
  Nay nước ta:
  Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
  Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
  Khu vực có hoà bình, nước ta càng ổn định
  Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
  Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
  Chỉ e:
  Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
  Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
  Giỏi mánh mung không lừa được đối tác nước ngoài
  Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế
  Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
  Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ
  Hỡi ôi,
  Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
  Tài giởi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu
  Nay ta bảo thật các ngươi:
  Nên lấy việc đặt lửa dưới ngòi pháo làm nguy
  Nên lấy điều để nghìn cân treo sơi tóc làm sợ
  Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
  Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
  Mà lo học tập chuyên môn,
  Mà lo luyện rèn nhân cách
  Xê-mi-na khách đến như mưa
  Vào thư viện người đông như hội
  Già mẫu mực phanh thây gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to,
  Trẻ xông pha mổ thịt Bồ Đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ
  Được thế thì:
  Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
  Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ
  Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lếch-xớt, xuống Rôn-roi
  Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm vào Vi-la, Rì-sọt
  Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
  Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng
  Chẳng những thân ta kiếp này thoả chí
  Mà đến các ngươi trăm đời sau còn để tiếng thơm
  Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
  Mà thương hiệu các người cũng sử sách lưu truyền
  Trí tuệ Việt nam thành danh, thành tiếng
  Đất nước Việt Nam hoá hổ hoá rồng
  Lúc bấy giờ các người không muốn nhận huân chương,
  phỏng có được không?
  Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu
  hợp thành một tuyển, gọi là chiến lược
  Nếu các người biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo
  thì suốt đời là nhà khoa học chính danh
  Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta dạy bảo
  thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử
  Vì:
  Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
  Mà các người điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
  Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
  Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hoá hổ hoá rồng, ta cùng các ngươi há còn
  mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
  Cho nên mới thảo Hịch này
  Xa gần nghiên cứu
  Trên dưới đều theo!

 • Lửa dối giả cháy loang trào
  Sao bác Tỉnh học thế nào viển vông
  Hỏi rằng phận Giáo biết không?
  Để loang toàn Xã, thông công tuyệt đường.

 • Viển vông tuỳ thuộc khúc sông, Mênh mông Lòng Mẹ, biển Đông dạt dào.
  Tương lại Giáo, Xã thế nào!
  Hãy nên tin tưởng trong vào tuổi thơ!
  Cháu con quyết dựng cơ đồ!
  Để cho khỏi thẹn tiền đồ nước Nam !

 • Thu về, lại một năm học nữa. Ở Cali, người ta mừng lễ Lao Động, lại một weekend dài. Ở bên nhà, đồng bào mừng Quốc Khánh, ngày VN quyết dành lấy độc lập cho quê hương. Dường như, người ta vẫn còn nghe dư âm tiếng đạn nổ, dư âm tiếng khóc than, bởi những vết thương chưa lành…
  Tôi cố gắng bỏ đi những dị biệt. Lắng tai nghe tiếng tình tự dân tộc. Tôi nghe nhịp trống “Huyền thoại Mẹ” để hát bài “Nhớ về Hà Nội”
  “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
  từng câu chuyện ngày xưa…”
  Dù đây đó bốn phương…
  Lòng vẫn nhớ Hà Nội…
  Ve ru những trưa hè…
  Chưa mòn lối chân em…
  Này Hồ Gươm xanh thắm…
  Bóng nghiêng soi Tháp Rùa…
  Hồn thành Thăng Long cũ…
  Dấu tích xưa oai hùng…
  Và đạn bom nhớ lúc…
  Ước mơ, Ba Đình, khúc quân ca…
  https://www.youtube.com/watch?v=XA50TOqaVMU&index=20&list=RDAOzajW6yerQ

 • >