Hỏi đáp về kỳ thi quốc gia – Bộ GDĐT

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
(Tài liệu dùng để thông tin tại cuộc Họp báo ngày 09/9/2014)
 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia từ năm 2015 với các nội dung cơ bản sau:

 1. Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.
 2. Kỳ thi THPT quốc gia hằng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 6.

Năm 2015, kỳ thi được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 6.

 1. Môn thi

3.1. Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.
3.2. Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.
3.3. Thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.
Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ.

 1. Đề thi

4.1. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: Thi tự luận, thời gian thi 180 phút; Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút.
4.2. Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh.

 1. Tổ chức thi

Việc coi thi, chấm thi được tổ chức theo cụm. Bộ GDĐT sẽ công bố các cụm thi và giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức coi thi, chấm thi cho các trường đại học đủ năng lực.

 1. Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT kết hợp sử dụng kết quả 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

 1. Tuyển sinh đại học, cao đẳng

7.1. Trước ngày 01 tháng 01 hằng năm, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) công bố mức độ và cách thức sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh.
Căn cứ kết quả thi, Bộ GDĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn. Các trường ĐH,CĐ sử dụng kết quả kỳ thi dựa trên ngưỡng điểm này để tuyển sinh theo quy định của quy chế.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH, CĐ và kết quả thi của mình, thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường theo nguyện vọng cá nhân.
7.2. Các trường ĐH, CĐ tuyển sinh theo các phương thức khác phải xây dựng và công bố công khai Đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế.

 1. Tại các địa phương không có cụm thi do trường đại học chủ trì, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh tham dự kỳ thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT sẽ thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức một số cụm thi do các sở GDĐT chủ trì.
 2. Các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi vào trung tuần tháng 3; nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi và chuyển dữ liệu về Bộ GDĐT vào giữa tháng 4 hằng năm./.

Hỏi:
Bộ GDĐT đã nghiên cứu mô hình thi cử, cách ra đề của nhiều quốc gia, mở diễn đàn tham khảo ý kiến của toàn xã hội như thế nào để xây dựng Kỳ thi THPT quốc gia?
Trả lời:
Đổi mới thi cũng như các phương diện đổi mới khác của giáo dục chỉ có thể đạt được kết quả nếu dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn vững chắc. Thực hiện Nghị quyết 29, trong quá trình xây dựng Phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, cùng với khảo sát đánh giá đúng hiện trạng thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh ĐH, CĐ ở nước ta thời gian qua, Bộ GDĐT đã tham khảo sâu rộng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này từ mô hình tổ chức thi, quy trình thực hiện, cách thức sử dụng kết quả (Một số nước điển hình như: Hoa Kỳ, LB Nga, Phần Lan, Pháp, Áo, Ai len, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc…). Bên cạnh đó, dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi quốc gia đã được tham khảo ý kiến của các lãnh đạo sở GDĐT, các trường ĐH, các chuyên gia, các phóng viên báo chí trước khi hoàn thiện dự thảo và công bố để xin ý kiến rộng rãi.
Từ thực tiễn, bám sát tư tưởng chỉ đạo nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các văn bản pháp luật đã ban hành, trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm những năm qua và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham khảo ý kiến rộng rãi của công luận, Bộ GDĐT xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi. Bộ GDĐT đã tham khảo ý kiến trên diện rộng với các nhóm đối tượng chính gồm: Giám đốc các sở GDĐT, Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ; Cán bộ chuyên trách Phòng Khảo thí và lãnh đạo các sở GDĐT; Các trường ĐH, CĐ; Giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh các trường THPT trong cả nước; và một số chuyên gia, phóng viên báo chí.
Hỏi:
Những đổi mới căn bản nhất của Kỳ thi THPT quốc gia?
Trả lời:
Đổi mới căn bản, quan trọng nhất của công tác tổ chức thi là tổ chức một Kỳ thi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ để tuyển sinh vào ĐH, CĐ thay vì tổ chức hai kỳ thi để thực hiện hai mục đích riêng rẽ như trước đây;
Mỗi thí sinh phải dự thi 4 môn (gọi là các môn thi tối thiểu) gồm: 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Kết quả của 4 môn thi tối thiểu được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và cũng được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có các môn thi phù hợp với ngành đào tạo;
Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng ký thi thêm các môn thi còn lại của Kỳ thi để sử dụng cho việc đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ theo yêu cầu của các ngành đào tạo do từng trường ĐH, CĐ quy định trong Đề án tuyển sinh của trường;
Với những học sinh, học viên không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buộc phải thi môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn môn thay thế trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí;
Công tác đề thi tiếp tục được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở; nội dung câu hỏi của đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độnhận biếtthông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa có phần cơ bản đáp ứng cho hầu hết thí sinh, vừa có phần nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ. Cùng với quá trình chuyển mạnh việc dạy và học từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh, các môn thi sẽ được chuyển dần thành các bài thi với việc tăng dần yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn từ dễ đến khó để bắt đầu từ năm 2017 sẽ có một số bài thi tích hợp trong Kỳ thi THPT quốc gia;
Điểm thi của thí sinh trong Kỳ thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ; do vậy, thí sinh sẽ thi quốc gia trước, đăng ký tuyển sinh vào ngành và trường ĐH, CĐ sau khi có kết quả thi quốc gia. Như vậy, đối với tuyển sinh ĐH, CĐ đã tách khâu thi và khâu xét tuyển, tạo cơ hội cho thí sinh vào học các trường ĐH, CĐ phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình, tránh sự rủi ro như những năm trước đây có những thí sinh điểm thi cao nhưng vẫn có thể trượt ĐH;
Về tổ chức thi, để đảm bảo tính nghiêm túc, tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của kết quả thi sẽ bố trí tổ chức coi thi, chấm thi theo các Cụm thi tập trung. Công tác coi thi, chấm thi sẽ có sự tham gia của cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ cùng với giáo viên các trường THPT. Các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có sử dụng kết quả của Kỳ thi để tuyển sinh, sẽ dự thi tại các Cụm thi tại địa phương do các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ; còn với các thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả vào tuyển sinh ĐH, CĐ thì sẽ dự thi tại các Cụm thi ở các trường ĐH (tương tự như các Cụm thi ĐH năm 2014) do các trường ĐH chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT.
Hỏi:
Học sinh  cần bổ sung thêm kiến thức gì để có thể đạt kết quả cao trong một kỳ thi quốc gia nhằm hai mục đích?
Trả lời:
Để thực hiện mục đích vừa xét tốt nghiệp phổ thông, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy để các trường CĐ, ĐH tuyển sinh, Bộ sẽ tổ chức Kỳ thi với đề thi theo định dạng của đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở, giảm dần yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông. Vì vậy, các em thí sinh yên tâm học tập, không có gì phải hoang mang, lo lắng. Những đổi mới của kỳ thi đều nhằm theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành phù hợp.
Hỏi:
Để tổ chức một kỳ thi thực sự nghiêm túc, kết quả đạt tới “độ tin cậy”, Bộ đã tính đến những phương án khả thi nào trong tất cả các khâu (ra đề, coi thi, chấm thi, sử dụng kết quả thi để xét tuyển)?
Trả lời:
Muốn có kỳ thi nghiêm túc, kết quả có độ tin cậy thì phải làm tốt tất cả các khâu: từ ra đề thi, coi thi, chấm thi đến xử lý và sử dụng kết quả thi.
Để đảm bảo tính nghiêm túc và tính chính xác, khách quan, độ tin cậy của kết quả thi sẽ bố trí tổ chức coi thi theo các cụm thi tập trung ở các trường ĐH, CĐ và các trường THPT tại các tỉnh/thành phố, thị xã, thị trấn; bố trí các cụm chấm thi theo vùng, miền. Và, thay vì chỉ có cán bộ, giáo viên của sở GDĐT như trước đây, sẽ tăng cường huy động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ tham gia các khâu tổ chức thi;
Bên cạnh đó, đề thi tiếp tục được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở; nội dung câu hỏi của đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biếtthông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa có phần cơ bản đáp ứng cho hầu hết thí sinh, vừa có phần nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ;
Cùng với việc phát huy vài trò trách nhiệm của CB, GV tham gia kỳ thi, các  giải pháp kỹ thuật và công nghệ sẽ được tính toán sử dụng ở mức độ phù hợp để tăng cường tính bảo mật, an toàn trong tổ chức thi và độ tin cậy của kết quả thi;
Công tác thanh tra sẽ được tăng cường đối để kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm xảy ra. Đặc biệt, Bộ sẽ cương quyết xử lý nặng đối với các trường hợp vi phạm quy chế thi của CB, GV và thí sinh.
Với những nội dung điều chỉnh đã nêu trong phương án, sẽ có một số vấn đề kỹ thuật của kỳ thi cần phải chủ động giải quyết. Quan điểm là Bộ, Sở, nhà trường chủ động có phương án để giải quyết những khó khăn, phức tạp của kỳ thi, dành những thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Cụ thể là Bộ sẽ điều chỉnh, bổ sung quy chế thi, việc ra đề thi sẽ vẫn do Bộ đảm nhận, sẽ xây dựng phần mềm quản lý thi THPT quốc gia dùng chung cho cả nước. Công tác tổ chức thi sẽ đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với các hội đồng thi, công tác chấm thi cũng sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đều có giải pháp để giải quyết triệt để với trách nhiệm cao nhất của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục các cấp.
Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức trên cơ sở kế thừa, phát triển những ưu điểm, thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Đặc biệt, những ưu điểm của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung” trước đây sẽ được áp dụng để tổ chức các Cụm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì.
 

 • Tôi phản đối kỳ thi Quốc Gia và tôi cũng không hiểu tại sao Bộ GD cứ loai hoay mấy cái thi cử này làm gì trong khi cải cách giáo dục đại học thì cấp thiết hơn cả.
  Quan điểm của tôi là bỏ thi tốt nghiệp phổ thông tổ chức thi ĐH như hiện tại và tập trung cải cách để nâng cao giáo dục ĐH.
  Nếu Bộ GD cứ làm việc kiểu này thì chúng ta sẽ mai mãi ở lại phía sau của một thế giới phát triển nhanh như tên lửa vậy.

  • Thưa bác Kiều Văn Tuấn, GD ĐH thì cứ để họ tự cải cách, đấy đều là các giáo sư giảng viên trí thức có đầu óc cả kia mà?
   Tôi thì ủng hộ kỳ thi Quốc gia và tôi tin là nó sẽ kéo theo những thay đổi rất lớn !

 • Thưa bác Kiều Văn Tuấn, GD ĐH thì cứ để họ tự cải cách, đấy đều là các giáo sư giảng viên trí thức có đầu óc cả kia mà?
  Tôi thì ủng hộ kỳ thi Quốc gia và tôi tin là nó sẽ kéo theo những thay đổi rất lớn !

  • Chào bác lan huyen,
   Thực tế mà nói thì các giáo sư, giảng viên đều ngầm hiểu là GĐH của ta đang rất tồi tệ.
   Để cải cách nâng cao chất lượng ĐH không chỉ có cái đầu và tri thức của các giáo sư, giảng viên kia như bác nói mà phải có quyết tâm chính trị của cả dân tộc cơ bác ạ.
   Trong thực tế thì kỳ thi phô thông chỉ là một kỳ thi để cho mọi người biết là học thì phải có thi chứ chất lượng và sự nghiêm túc trong kỳ thi của cà học sinh và người coi thi thì chúng ta đều biết cả.
   Nhưng đất nước ta rất may là vẫn còn một kỳ thi theo tôi là rất nghiêm túc đó là thi ĐH. Nhưng em học sinh học tập thực sự đều muốn thi ĐH( được đi thi đại học và đỗ kỳ thi đại học là một niềm vinh dự lớn lao)
   Vì vậy kỳ thi ĐH của ta đánh giá khá tốt chất lượng đầu vào của học sinh còn chất lượng đầu ra thì quá tồi.
   Tôi không tin kỳ thi này có sự thay đổi lớn!

   • Thưa bác Kiều Văn Tuấn, chính vì thi đậu kỳ thi đại học là một vinh dự lớn lao, nên tôi thấy đấy là một kỳ thi mua danh, nó chẳng đáng cho chúng ta bỏ ba vạn đồng vào đấy. Đã thế, thi đậu rồi lại phải học với các giáo sư mà đầu óc của họ, xem ra như bác nói, có vẻ hơi bất lực ! Cứ thảy bóng qua lại, giáo sư thì đổ cho chính trị, chính trị thì muốn giáo sư chăm nghiên cứu, soạn giáo trình thêm chút nữa, thì đến bao giờ ĐH mới khá nổi? Thế thì bác muốn nhân tài của ta đâm đầu vào đấy để làm gì?

    • Cuộc thảo luận giữa em và bác nên dừng lại ở đây,
     Nhưng theo tôi bác nói kỳ thi ĐH là một kỳ thi mua danh là không đúng
     1. Đây là một kỳ thi nghiêm túc, những người đỗ đại học từ 20 điểm trở lên thì họ đều có một kiến thức cơ bản là đủ để học tiếp chương trình cao hơn ở bậc ĐH.
     2. Chính như bác nói bao giờ ĐH mới khá nổi thì chũng ta mới cần thảo luận, và tôi cũng muốn nói rằng nâng cao giáo dục ĐH mới là điều cần làm nhất lúc này.

 • Ôi tôi bị kiểm duyệt gắt gao quá !
  Tôi rất hy vọng vào việc kỳ thi Quốc gia duy nhất sẽ làm thay đổi chất lượng giáo dục ĐH. Vì bên ĐH họ sẽ không được nhà nước bỏ tiền ra tổ chức kỳ thi ĐH nữa (trong lúc mà họ chỉ ngồi rung râu). Bây giờ, họ sẽ phải chịu một lúc hai áp lực, một là phải làm sao tuyển được sinh viên giỏi (không thì uy tín của trường sẽ rớt hạng), hai là nếu muốn tuyển riêng, thì phải nghĩ cách làm sao để tốn ít tiền, chứ nhà nước không chi cho nữa. Để xem đầu óc của các giáo sư, giảng viên xoay sở vụ này ra sao, hehe ! Thế mà các bác thấy không hay à?

  • Xoay thì vẫn có nhiều cách, lấy chỗ này đập chỗ khác là cách kinh điển, thằng quan hệ ít thì ít tiền thằng quan hệ tốt thì nhiều tiền, tăng học phí….mà cái này thì các sếp ở ta giỏi nhất quả đất rồi.
   Cái bác nói thì em chưa thấy ảnh hưởng gì đến chất lượng giáo dục dh cả, em tưởng chất lượng là ở việc dạy và học, ở tỉ lệ có việc sau khi ra trường chứ, cái này thì các trường đh cần phải làm thì mới tăng level được rồi thì chất lượng đầu vào mới được cải thiện theo. Chứ cứ ngồi đấy thì chẳng thằng nào nó thi vào

 • Mấy bữa nay, các phương tiện truyền thông VN đưa tin về sản phẩm Iphone 6. Sản phẩm điện thoại thông minh đổi mới sắp đưa ra thi trường. Một sản phẩm được tiến hóa từ Iphone5. Một vật được nhìn thấy cụ thể được kết hợp từ những chi tiết li ti, nhỏ bé. Những chi tiết tinh vi không phải cứ muốn là có thể làm ngay ra nó. Iphone6 là sản phẩm đổi mới của một tập thể của một công ty danh tiếng. Sản phẩm mới có ưu việt hơn Iphon5 hay không chắc nhà sản xuất cũng đang nín thở đợi phản ứng người tiêu dùng. Cái ốc vít, cái nút bấm là những chi tiết đơn sơ nhất trong sản phẩm. Những chi tiết tuy nhỏ bé và rẻ tiền nhất cũng đòi hỏi phải có chất lương nhất định đạt yêu cầu kỹ thuật.. Cứ tưởng tượng ngành công nghiệp “Điện tử viễn thông” bỏ qua học hỏi công nghệ hiện tại (hiện đại) của thế giới để đi tắt đón đầu nhằm cho ra sản phẩm ưu việt hơn, tiên tiến hơn văn minh nhân loại.?
  Giáo dục là gì? Chắc chắn trong Giáo Dục phải có yêu tố minh bạch và sự thật. Chắc chắn trong Giáo Dục không thể có yếu tố bí mật (úp mở) hay gian dối có chủ ý. Những yếu tố đơn giản như chi tiết con ốc trong chiếc điện thoại tương lai.
  Chết thèm bên mâm cỗ
  http://daitruyenthanhcujut.daknong.gov.vn/news/f12/Chet-them-ben-mam-co-6409.crt

 • Thay đổi chất lượng giáo dục là câu chuyện dài cần chờ 20 đến 30 năm mới thấy được thành quả. Chúng ta lại quen ăn sổi rồi nên chờ lâu không chịu được, lại thiết nghĩ mình đi sau mà các nước phát triển khác họ thế thì bắt chước và phải tiến cho nhanh…. nên sinh ra ảo tưởng sức mạnh. Do đó tôi thấy chúng ta thiếu những chiến lược dài hạn, đúng đắn hay chúng ta thiếu sự kiên nhẫn mà thay đổi liên xoành xoạch? Cá nhân tôi thấy việc quyết định kì thi quốc gia là vội vàng khi mà các lộ trình kèm vẫn chưa thấy đâu, từ việc dạy và học sẽ thay đổi ra sao, sách vở thế nào… mà 2015 đã tiến hành. Và thực sự tôi chưa hình dung ra đề thi nó sẽ thế nào, khi mà thang điểm 10 rất chật hẹp, một hs thi đại học toán được 5 hay 6 điểm vẫn dễ dàng được 10 điểm thi tốt nghiệp, 2 kì thi là chênh nhau quá nhiều. Hiện tại, tấm bằng tốt nghiệp là rất cần thiết để các em có thể đi học nghề, làm khu công nghiệp đây cũng là điều mà làm cho kì thi tốt nghiệp thiếu nghiêm minh nay cư sử ra sao ? Những năm trước có quan điểm thi trắc nghiệm toán và kèm theo là một loạt sách tham khảo ra đời vội vã, hs cũng phải sống theo lũ, luyện và làm đề vội vã. Rồi đùng cái không thi trắc nghiệm nữa những quyển sách mua rồi giờ nhìn thật tiếc nuối,chỉ biết để ngắm. Các bậc phụ huynh, hs lại có dịp cập nhật thông tin liên tục như thời chiến.
  Và chúng ta có một bài đồng ca vang lên khi mỗi lần đổi mới là: tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học, theo kịp các nước khác, thế mà chất lượng vẫn dậm chân tại chỗ có khi còn đi xuống khi mà hiện nay quá nhiều trường đại học được mở ra.

 • Tại sao không phải là bỏ thi tốt nghiệp và thi đại học. Thạc sĩ giờ còn đang phổ cập huống chi tốt nghiệp? Cái chúng ta cần là 1 bậc đại học, trung cấp chuyên nghiệp chất lượng cơ mà? Ít mà chất còn hơn hổ đốn mà a lô xô không có gì. Càng dễ dãi đại học thì càng chết nông dân. Khẩn thiết!

 • Quả thực, đã từng trải qua 2 kì thi Tốt nghiệp và Đại Học (đã 6 năm). Nay có con em trong gia đình chuẩn bị hết cấp 3. Cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Do quá nhiều thông tin nhưng mọi thứ chưa rõ ràng.
  Về hình thức ra đề và nội dung bài thi: Đây là thứ tôi không quan tâm nhất, vì năm nào Bộ chả ra đề theo tiêu chí chung chung (mang tính phân loại, rồi bám sát thực tiễn…). Hơn nữa, em học sinh nào học cấp 3 nếu chú tâm vào học hành cũng đều với mục đích HỌC ĐỂ THI cả, nên đề kiểu nào cũng luyện, cũng học được.
  Về địa điểm thi: Đây mới là thứ cần phải làm rõ ràng, vì quả thực, chất lượng coi thi và chấm thi giữa thành phố và các địa phương khác là chênh lệch. Nhưng theo thông tin trên thì tôi thấy câu chuyện lại trở về với hình thức: Các trường ĐH tổ chức các hội đồng thi tốt nghiệp cho các thí sinh xét tuyển NV1 để lấy kết quả đó vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh vào trường Đại Học. Tôi nghĩ đây là nội dung hợp lý.
  Nói tóm lại, tôi luôn khuyên các em học sinh là cố gắng chăm chỉ, học và ôn từ sớm, vì trong thời kì cải cách nhiều thứ nhập nhằng, khó người thì khó ta. Kêu than mãi cũng không ai nghe và cũng chả giải quyết được gì…

 • Bức tranh minh họa cho bài này mới thực sự đáng chú ý!
  Còn việc thi hay không thi Chẳng thể thay đổi được tình trạng GD ở VN vì thực tế là nhìn đâu cũng thấy tiêu cực do thiếu sự nghiêm túc, thiếu sự nghiêm minh trong xử lý tiêu cực.

 • Hôm nay, tôi muốn vẽ một bức tranh hí họa để cống hiến các bạn, nhưng vì không có tài vẽ vời, nên tạm miêu tả như sau.
  Tựa đề là Cải Tổ Giáo Dục Việt Nam:
  Trên một cánh đồng bao la, người ta thấy có một con bò vàng đang chậm rãi kéo cầy.
  Phía trước con bò, là 5 thanh niên lực lưỡng, dàn hình cánh quạt, đang cầm 5 sợi dây thừng to, vừa lôi, vừa điều khiển con bò.
  Phía sau con bò, người ta cũng thấy một thanh niên khác, oai vệ hơn, hai tay cầm hai giây cương, cố sức điều khiển cho bò đi đúng hướng.
  Sau đuôi con bò độ chừng thước ta, là bác nông dân, đang cố giữ lưỡi cầy cho thật thẳng, chính xác là 45 độ.
  Từ hậu trường, có nhiều tiếng la: “… cần thay đổi … cơ bản và toàn diện…” Vừa lúc đó, con bò quay lại với bác nông dân & tủm tỉm cười.

 • Em ở Nghệ An,năm nay định thi Đại học kinh tế quốc dân khoa luật, vậy em sẽ thi đại ở đâu? Hà Nội hay Vinh? Và em ôn theo ban D thì liệu trường có xét môn tiếng anh không hay là toán làm môn chính? ( vì khoa luật năm ngoái có 2 khối dự thi là A và D)

  • Nhiều khả năng bạn sẽ thi ở Vinh, tại cụm thi do Trường ĐH Vinh tổ chức. Bạn yên tâm là việc xét tuyển của các trường ĐH không thay đổi nhiều đâu, năm ngoái họ đã tổ chức thi những môn gì thì nhiều khả năng năm nay họ sẽ tiếp tục xét đến các môn có trong khối thi của họ năm ngoái. Bộ GD&ĐT hứa là sẽ không gây xáo trộn nhiều.

 • Xin hỏi BGD tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm gì khi tất cả các trường đều đỗ từ 98-100%. Sao không cấp thẳng bằng cho các em ấy khi đã học xong phổ thông, tổ chức thi vừa cực nhọc, dườm rà, tốn kém lại tiêu cực?

  • Một câu nói mà hay được các VIP nhắc: có học phải có thi, học không thi thì ai chịu học.
   Câu nói này phản ánh đúng thực trạng ở ta là quá nặng hình thức thi cử.

 • Mà hình như là các trường đại học vẫn được quyền tuyển sinh riêng sau kì thi quốc gia thì phải ? Cái này là vui lắm nha, có khi thực hiện được một năm thì vỡ trận các trường lại thi nhau ra tuyển sinh riêng và rồi kì thi quốc gia lại trở về thành thi tốt nghiệp, các trường đh,cd lại trở về thời kì hậu 3 chung. Cuối cùng loanh quanh luẩn quẩn đi một vòng lại trở về chỗ cũ

 • Cho em hỏi về môn thi , thi 4 môn cộng 1 môn nữa thì mới có điều kiện đầy đủ để vào các trường CĐ ĐH ạ ? Hay 4 môn cũng được

  • Với 4 môn tối thiểu của kỳ thi quốc gia, em đã có thể đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào những trường hiện vẫn xét khối D (văn, toán, ngoại ngữ).

 • Tôi đã thấy thang điểm 10 là quá khó để chấm điểm, phân loại được chất lượng hs thi tốt nghiệp và đại học, nó là 2 trình độ vênh quá nhiều. Và kì thi quốc gia áp dụng vào năm nay là quá vội vàng tuy rằng các chuyên gia nói là đã nghiên cứu từ lâu mà đến bây giờ vẫn không biết hình thù cái đề thi nó ra làm sao thì ôn tập thế nào vẫn biết rằng các em chăm chỉ thì kết quả vẫn tốt nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, không có sự chuẩn bị chu đáo.

 • >