Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia (thay Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC
 2. Mục đích

– Xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh;
– Tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học.

 1. Nguyên tắc

– Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, độ tin cậy của kết quả thi;
– Đảm bảo tính liên tục của lộ trình đổi mới thi, chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực người học;
– Không gây xáo trộn lớn đối với giáo viên và học sinh.

 1. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI

Kỳ thi được tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 6 hằng năm.

 1. Coi thi, chấm thi

a) Địa điểm tổ chức thi: được bố trí thành cụm thi theo địa bàn tỉnh. Tại mỗi tỉnh có thể có một hoặc một số cụm thi tập trung ở thành phố, thị xã, thị trấn. Các điểm thi là các trường THPT và các trường ĐH, CĐ. Bộ GDĐT sẽ thảo luận với các tỉnh để quyết định phương án thành lập các cụm thi quốc gia.
b) Địa điểm chấm thi: Thành lập các cụm chấm thi theo vùng, miền.
c) Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi:
– Thành viên là cán bộ, giáo viên của sở GDĐT và cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ;
– Lãnh đạo các Hội đồng chủ yếu là lãnh đạo các trường ĐH và lãnh đạo sở GDĐT có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các kỳ thi quốc gia.

 1. Đề thi

Hiện nay, Bộ GDĐT đang đảm nhiệm việc tổ chức ra đề thi. Trong tương lai, việc này sẽ do Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia đảm nhận.
Nội dung câu hỏi của đề thi ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa có phần cơ bản đáp ứng cho hầu hết thí sinh, vừa có phần nâng cao nhằm phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.
Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở. Cùng với quá trình chuyển mạnh việc dạy và học từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh, các môn thi sẽ được chuyển dần thành các bài thi (tăng dần yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn từ dễ đến khó).

 1. Hình thức thi và thời gian làm bài thi

– Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi tự luận: 180 phút;
– Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi trắc nghiệm: 90 phút.

 1. 4. Môn thi (có 3 phương án)
 2. 1. Thi theo môn – Phương án 1

a) Thi 8 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ; có 8 buổi thi trong 4 ngày, mỗi buổi thi 1 môn;
b) Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh phải dự thi 4 môn (gọi là các môn thi tối thiểu) gồm: 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí;
Kết quả của 4 môn thi tối thiểu được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả 4 môn thi này cũng được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có các môn thi phù hợp với ngành đào tạo.
c) Ngoài 4 môn thi nói trên, thí sinh có quyền đăng ký thi thêm các môn thi của Kỳ thi THPT quốc gia còn lại để sử dụng cho việc đăng ký tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ theo yêu cầu của các ngành đào tạo do từng trường ĐH, CĐ quy định.
d) Theo lộ trình đổi mới thi, các môn thi sẽ được chuyển dần thành các bài thi với mức độ tích hợp từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao phù hợp với thay đổi việc dạy và học ở nhà trường trong quá trình triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW.
* Ưu điểm
– Việc thi theo môn và cho thí sinh chọn môn thi phù hợp với định hướng của Nghị quyết 29-NQ/TW; tạo thuận lợi cho việc ra đề thi, đảm bảo đánh giá được mức độ học vấn phổ thông và phân hóa tốt hơn trình độ thí sinh; phân luồng mạnh đối với người học sau cấp THPT; giúp các trường ĐH, CĐ lựa chọn được thí sinh phù hợp với ngành đào tạo của trường;
– Ít xáo trộn, không gây lo lắng, áp lực tâm lý đối với giáo viên, học sinh nhất là đối với những học sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2014 về trước tham dự Kỳ thi; việc chấm bài thi thuận lợi, dễ dàng.
– Học sinh có thể dự thi nhiều môn nên có nhiều cơ hội dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
* Khó khăn, hạn chế
Kỳ thi diễn ra trong 4 ngày (8 buổi thi) nên công việc của giáo viên nhiều hơn, chi phí tổ chức Kỳ thi sẽ tăng thêm;

– Có thể dẫn đến việc dạy dồn hoặc cắt xén chương trình đối với những môn không thi.

 1. 2. Thi theo bài – Phương án 2

a) Trong Kỳ thi, 8 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Ngoại ngữ được chọn để tổng hợp thành 5 bài thi gồm:
– Bài thi Toán;
– Bài thi Ngữ văn;
– Bài thi Ngoại ngữ;
– Bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học và Sinh học);
– Bài thi Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử và Địa lí);
Có 5 buổi thi trong 2,5 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.
b) Mỗi thí sinh phải thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; 1 bài thi do học sinh tự chọn từ Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.
* Ưu điểm
– Với 2,5 ngày thi, Kỳ thi được tổ chức gọn nhẹ hơn, giảm chi phí cho tổ chức thi;

– Mức độ tổng hợp, tích hợp các môn thi thành bài thi mạnh và nhanh hơn phương án 1;

– Hạn chế việc dạy dồn hoặc cắt xén chương trình đối với những môn không thi như trước đây.
* Khó khăn, hạn chế

– Việc thi theo các bài thi tổng hợp chưa được giáo viên và học sinh chuẩn bị đầy đủ, do đó có thể sẽ gây lo lắng, tác động đến tâm lý của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh;

– Nếu thực hiện ngay từ năm 2015 thì sẽ có những khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực chuẩn bị các ở tất cả các khâu: ra đề, coi thi, chấm thi, tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên;
– Việc chấm thi theo bài thi tổng hợp phải có nhiều giáo viên các môn khác nhau cùng chấm một bài thi như bài thi Khoa học Tự nhiên gồm giáo viên của 3 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cùng chấm; bài thi Khoa học Xã hội gồm giáo viên của 2 môn Lịch sử, Địa lí cùng chấm;
– Thời gian dành cho mỗi môn thi trong bài thi tổng hợp ít hơn, do vậy việc ra đề thi để vừa đáp ứng học vấn phổ thông, vừa có phần nâng cao để phân hóa trình độ học sinh nhằm phục vụ tốt cho tuyển sinh vào ĐH, CĐ là khó khăn hơn.

 1. 3. Thi theo bài – Phương án 3

a) Trong Kỳ thi, 11 môn học ở lớp 12 THPT gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ và Giáo dục công dân được chọn để tổng hợp thành 4 bài thi gồm:
– Bài thi Toán – Tin (gồm các môn Toán và Tin học);
– Bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ);
– Bài thi Khoa học Xã hội (gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân);
– Bài thi Ngoại ngữ;
Có 4 buổi thi trong 2 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.
b) Mỗi thí sinh phải thi cả 4 bài thi nói trên.
* Ưu điểm
– Với 2 ngày thi, Kỳ thi được tổ chức gọn nhẹ hơn, giảm chi phí cho tổ chức thi;

– Mức độ tổng hợp, tích hợp các môn thi thành bài thi mạnh và nhanh hơn phương án 1;

– Hạn chế việc dạy dồn hoặc cắt xén chương trình đối với những môn không thi như trước đây.
* Khó khăn, hạn chế

– Việc thi theo các bài thi tổng hợp chưa được giáo viên và học sinh chuẩn bị đầy đủ, do đó có thể sẽ gây lo lắng, tác động đến tâm lý của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh;

– Nếu thực hiện ngay từ năm 2015 thì sẽ có những khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực chuẩn bị các ở tất cả các khâu: ra đề, coi thi, chấm thi, tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên thì mới có thể tổ chức tốt Kỳ thi;
– Việc chấm thi theo bài thi tổng hợp phải có nhiều giáo viên các môn khác nhau cùng chấm một bài thi như bài thi Khoa học Tự nhiên gồm giáo viên của 3 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cùng chấm; bài thi Khoa học Xã hội gồm giáo viên của 2 môn Lịch sử, Địa lí cùng chấm;
– Thời gian dành cho mỗi môn thi trong bài thi tổng hợp ít hơn, do vậy việc ra đề thi để vừa đáp ứng học vấn phổ thông, vừa có phần nâng cao để phân hóa trình độ học sinh để phục vụ tốt cho tuyển sinh vào ĐH, CĐ là khó khăn hơn;
– Sử dụng 11 môn thi để tổng hợp thành 4 bài thi gây áp lực, căng thẳng cho học sinh vì học sinh phải học và ôn tập nhiều môn thi.

 1. 4. Đối với môn Ngoại ngữ

a) Với những học sinh, học viên không được học hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buộc phải thi môn Ngoại ngữ, chỉ phải thi các môn thi/bài thi ứng với mỗi phương án (gồm 2 môn thi/bài thi bắt buộc và 1 môn thi/bài thi tự chọn).
b) Tích cực chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ quốc gia để tổ chức thi nhiều đợt trong năm. Khi đó, các thí sinh có thể đăng ký thi nhiều đợt trong năm, vào thời gian phù hợp; kết quả các lần thi này được sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

 1. 5. Đối với thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT từ năm 2014 về trước, được tham dự Kỳ thi để sử dụng kết quả vào xét công nhận tốt nghiệp (đối với những thí sinh chưa tốt nghiệp) và tuyển sinh vào ĐH, CĐ.
 2. Sử dụng kết quả thi

Điểm thi của thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp. Như vậy, học sinh sẽ thi quốc gia trước, đăng ký vào học ở ngành và trường ĐH, CĐ sau khi đã có kết quả thi quốc gia.

 1. 1. Xét công nhận tốt nghiệp

Những học sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong Quy chế thi sẽ được xét công nhận tốt nghiệp như sau:
– Điểm xét tốt nghiệp:
+ Điểm của 4 môn thi tối thiểu hoặc điểm của 4 bài thi (tương ứng với phương án lựa chọn môn thi hoặc bài thi). Đối với những thí sinh GDTX không thi Ngoại ngữ thì điểm công nhận tốt nghiệp là điểm của 3 môn thi/bài thi;
+ Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
– Công nhận tốt nghiệp theo quy định trong Quy chế thi;
– Đối với thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp, sở GDĐT căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở lớp 12, xét cho thí sinh được dự thi lại ngay trong năm đó bằng đề dự bị để xét công nhận tốt nghiệp theo Quy chế thi.

 1. 2. Tuyển sinh ĐH, CĐ

Việc tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ:
a) Các trường ĐH, CĐ phải công bố thông tin về tuyển sinh trước Kỳ thi quốc gia 6 tháng trên Website của trường và Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT. Thông tin về tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ phải nêu rõ phương thức tuyển sinh, trong đó cần chỉ rõ hình thức và mức độ sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia trong việc tuyển sinh vào trường theo từng ngành học để học sinh biết và đăng ký thi.
b) Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh:
– Công bố phương thức tuyển sinh của trường mình trong đó có các môn thi/bài thi của Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được dùng để xét tuyển đối với từng ngành đào tạo của trường (gọi là các môn thi/bài thi xét tuyển) và công bố môn thi/bài thi chính sẽ nhân hệ số điểm (nếu có) trong số các môn thi/bài thi xét tuyển đối với từng ngành đào tạo của trường;
– Trên cơ sở kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, tùy thuộc tính đặc thù của nhà trường, có thể bổ sung các hình thức kiểm tra năng lực khác như: sơ tuyển, phỏng vấn, viết luận, kiểm tra IQ, thi bổ sung,… theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.
c) Các trường ĐH, CĐ không sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh:
– Xây dựng đề án tuyển sinh riêng, trình Bộ GDĐT;
– Đề án tuyển sinh riêng cần chỉ rõ phương thức tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.
Bộ GDĐT mong nhận được các ý kiến thảo luận góp ý của các chuyên gia, các cơ sở giáo dục, đào tạo và của toàn xã hội để hoàn thiện Phương án và nếu nhận được sự đồng thuận cao thì sẽ công bố Phương án tổ chức thi chính thức trong tháng 9 năm 2014 để triển khai áp dụng từ năm 2015./.

 • Làm thế này vẫn là chạy vòng vòng thôi. Nó khiến người ta liên tưởng đến việc thi đại học trước, nếu đỗ thì coi như đã tốt nghiệp còn không đỗ thì quay lại thi tốt nghiệp. Còn mấy cái tích hợp chỉ mang tính kĩ thuật và làm rối thêm câu chuyện.
  Đặt vài tình huống:
  1) Một thí sinh thi trượt kì 1, đạt kì 2. Sang năm anh ta thi lại kì 1 vì muốn vào một trường ĐH và lại trượt. Thế anh ta có tốt nghiệp THPT không? Nếu TN thì cũng buồn cười mà không TN lại không được.
  2) Một trường ĐH có phương án tuyển sinh riêng : xét tuyển dựa vào kết quả trong học bạ THPT. Một thí sinh thi trượt kì 1 hoặc không thi kì 1 mà đạt kì 2 cùng với 1 học bạ đẹp thì có được trúng tuyển không? Một thí sinh không đạt hoặc không thi cả hai kì mà có học bạ đẹp có trúng tuyển không?
  3) Một trường ĐH nước ngoài xét tuyển không dựa vào kết quả 2 kì thi ấy mà chỉ xét học bạ. Một học sinh không thi hai kì ấy mà có học bạ đẹp, trúng tuyển vào trường kia, khi học ra trường tấm bằng ấy có giá trị trong nước thế nào?
  Vấn đề nữa là ai được thi tốt nghiệp THPT sao không thấy nói rõ? Có vẻ như chỉ những ai học ở những nhà trường hiện nay mới được thi tốt nghiệp THPT. Như thế thì ấy vẫn là độc quyền mô hình nhà trường hiện nay, chả có gì đổi mới về căn bản cả.
  Đặt tình huống một bạn trẻ ở nước ngoài (Đức chẳng hạn), không đến trường mà tự học rồi thi đỗ tốt nghiệp THPT bên đó. Bạn ấy về VN học đại học thì thế nào khi trường tuyển sinh riêng không cần kết quả mấy kì thi quốc gia kia? Hãy so với một người sống trong nước, tự học mà không đến trường, có năng lực tương đương. Khi ấy người trong nước không có cơ hội học đại học ở trường ấy vì không có bằng tốt nghiệp THPT, còn người ngoài nước thì có. Vậy có công bằng không? Có lẽ nếu nhà tôi nghèo quá không đi học được (bận đi làm vì tôi muốn kiếm tiền), tôi sẽ tự học theo chương trình của Đức, lớn lên xin xuất khẩu lao động sang Đức (lúc này có ít tiền rồi nên đi được), thi tốt nghiệp THPT bên ấy xong rồi về nước học đại học. Ôi. Gian nan quá! Tôi tự thấy hài hước với ý tưởng của mình, nhưng đó là lời khuyên cho những ai ở trong hoàn cảnh ấy mà muốn học đại học (vì khát khao được học).

  • Cứ học nếu thích, cứ tìm kiến thức nếu cần. Quên tất cả những cái “phân luồng” ấy đi là xong. Hãy để những người quản lý giáo dục đi tìm người học là ổn.
   Bạn Phạm Thắng 🙂 đưa ra các giả thiết tình huống rất thú vị, cuối cùng thấy một điều rất rõ. Người (học) muốn chui vào luồng đã được phân ra, bao giờ cũng thiếu điều kiện nào đó. Chui vào đã khó, nhưng chui ra còn vướng hơn.

 • Sau khi thông qua “đề án đổi mới giáo dục gộp 01 kỳ thi quốc gia chung” vào cuối tháng 7/2014. Bộ giáo dục nóng lòng thực hiện kỳ thi quốc gia chung vào năm 2015 (công bố phương án thi vào cuối tháng 7/2014 trên phương tiện thông tin đại chúng, đến tháng 9/2014 sẽ chọn 01 phương pháp thi cho năm 2015) là một trong những nổ lực của Bộ giáo dục sớm hoàn thành Nghị quyết số 29-NQ-TW về “Đổi mới căn bẳn, toàn diện giáo duc và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đỊnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghi Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Theo tôi, đó là một trong những lý do quan trọng khiến Bộ giáo dục muốn dụng kỳ thi quốc gia chung vào năm 2015 (một sự chủ quan của Bộ giáo dục) ngay khi hệ thống dạy, học, thi cử của chúng ta chưa có gì chuyển biến, vẫn con người cũ, vẫn phương pháp cũ, vẫn nền tảng củ (trị cái ngọn, bỏ cái gốc). Bộ giáo dục muốn hoàn thành sớm mục tiêu của Nghị quyết số 29 là điều tốt. Tuy nhiên, Bộ giáo dục hình như đang quá vội vàng để hoàn thành chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết số 29 (thông qua cách thi cử, nếu không muốn nói là gây áp lực cho thi cử) trong khi thực tế nền giáo dục phổ thông của ta chưa theo kịp, chưa phù hợp với cách thi đó; còn nhiều bất cập khác, những hệ lụy tiêu cực sẽ xảy ra nếu ta không kiểm soát tốt được kỳ thi này; bình thường kỳ thi tốt nghiệp ở địa phương thì việc kiểm soát sự công bằng đã thất bại, nay còn gộp chung lại thì liệu có thể kiểm soát tốt hơn kỳ thi tốt nghiệp 1 mình không. Chẳng lẻ Bộ giáo dục vẫn chỉ nhìn thấy sự tích cực mà không nhìn thấy sự tiêu cực, những bất cập, sự không phù hợp thực tế của kỳ thi quốc gia chung… Theo tôi, Bộ giáo dục đang muốn hoàn thành sớm mục tiêu (Dấu hiệu của “BỆNH THÀNH TÍCH” đã bộc lộ) với những bước đi không vững chắc. Biết bao giờ thì “BỆNH THÀNH TÍCH” trong ngành giáo dục của ta sẽ hết thì ngành giáo dục của Việt Nam mới phát triển đây?
  Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng được đánh giá là 01 kỳ thi công bằng, còn kỳ thi tốt nghiệp có nhiều tiêu cực (sau bao nhiêu nổ lực của ngành giáo dục thì kiểm soát kỳ thi tốt nghiệp công bằng đã thất bại với tỉ lệ đổ khá cao, nhiều học sinh đổ tốt nghiệp nhưng khi thi đại hoc lại chỉ được 1-3 điểm, thậm chí bị liệt). Nay bộ giáo dục muốn bỏ một kỳ thi công bằng để gộp chung với một kỳ thi không công bằng; chẳng hiểu các vị lãnh đạo Bộ đang nghĩ gì, muốn đột phá cái gì đây; cá nhân tôi thấy nó đã thất bại từ trong “trứng” rồi. Nếu Bộ giáo dục không muốn rờm rà thi cử thì sao không bỏ hẳn thi tốt nghiệp (như cấp 2) mà chỉ xét tốt nghiệp thôi để tạo điều kiện cho học sinh năng lực thấp hơn tốt nghiệp đi làm, học nghề; kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng vẫn tổ chức bình thường vì nó là kỳ thi công bằng; như vậy chẳng phải “thuận lợi đôi đường” sao. Đổi mới, gộp lại kỳ thi quốc gia chung nhìn bề ngoài thì là đổi mới đây (đổi mới cách thi nặng hơn, “ôm đồm” hơn) nhưng hiệu quả mang lại chẳng tới đâu mà kéo theo nhiều hệ lụy, bất cập, không phù hợp khác.

  • Câu này của bạn sai:
   Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng được đánh giá là 01 kỳ thi công bằng, còn kỳ thi tốt nghiệp có nhiều tiêu cực
   Kì thi đại học là rất không công bằng khi có người đỗ bởi được cộng điểm chỉ vì bố là thương binh, và có người khác trượt khi bố không là thương binh dù điểm vẫn cao hơn người kia một chút. Bạn được phép học dốt hơn người khác với lí do bố là thương binh không? Vậy là sỉ nhục hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ. Các anh đi chiến đấu để mong con cái mình học dốt à? Lại tương tự với người vùng sâu, xa, … được cộng điểm. Cứ nghèo đói là được quyền ngu dốt hơn người à? Giữ cái tâm lý ấy thì mãi mãi dốt nát hơn người. Bạn xem nước ta nghèo hơn Mỹ (thu nhấp TB thấp hơn). Liệu mấy trường đại học bên ấy có cộng điểm cho thí sinh VN thi vào đó không? Cái cần công bằng là phải nâng cao đời sống, đầu tư nhiều cho những vùng ấy chứ không phải cộng điểm.

 • Các vị lãnh đạo Bộ giáo dục nên biết khâu then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực nằm ở khâu giáo dục đại học cao đẳng, trung cấp hoặc cao hơn nửa (vì sau khi học xong, người ta phải dùng kiến thức đó để đi làm; còn kiến thức phổ thông chỉ là để học cho biết là đủ, thực tế chẳng có vận dụng gì nhiều đâu (Bộ giáo dục không thấy điều đó, không biết hay không muốn thừa nhận)). Vậy đổi mới là phải đổi mới chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trang thiết bị, kỹ thuật… để nâng cao chất lượng kỹ sư, bác sỹ, thợ… sau khi ra trường đi làm. Bộ lại đè nặng đổi mới phổ thông, gây nặng nề thi cử mà không giải quyết được vấn đề gì. Cái quan trọng lại không quan tâm đổi mới, cái không quan trọng lại suốt ngày đổi mới. Quả thật, tối thấy tầm nhìn các vị lãnh đạo Bộ giáo dục của ta quá hạn hẹp, thảo nào chất lượng giáo dục việt nam bao nhiêu năm không hề phát triển, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp không có giá trị quốc tế.

  • Câu này lại sai:
   “kiến thức phổ thông chỉ là để học cho biết là đủ, thực tế chẳng có vận dụng gì nhiều đâu”
   Tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn thấy kiến thức PT được vận dụng rất nhiều vào đời sống thực tế nếu người ta thực sự nắm vững.
   Ví dụ 1: để cái dàn giáo (gồm các thanh ngang, dọc) không bị xô người ta thêm vào các thanh giằng chéo. Đây là kiến thức toán cấp hai hiện nay : tam giác xác định (không méo đi) khi biết 3 cạnh, hay là hai cạnh không đủ xác định hình chữ nhật ( đúng ra là hình bình hành), hay là dựng được vô số hình bình hành khi biết hai cạnh.
   Ví dụ 2: Cái nhà lá ngày xưa (quê nay cũng ít rồi) bạn biết chứ? Đầy kiến thức vật lý PT: Cột cần tre lớn nhất vì khi gió bão nó chịu lực uốn ngang với trọng tâm khá cao (cánh tay đòn dài đối với điểm tì là mặt đất). Kèo chỉ cần tre nhỏ hơn vì cho nhẹ và vì nó xiên góc nên áp lực lên nó là nhỏ (mái càng nhọn thì áp lực ấy càng nhỏ). Cây quá giang nối hai đầu kèo lại càng có thể làm nhỏ vì nó chịu lực kéo chứ không chịu lực uốn. Mấy cái con xỏ (xỏ váo cái lỗ để nối cột, kèo và quá giang) bé tí mà chịu được sức nặng cả mái nhà vì biến dạng mà nó chịu là biến dạng cắt chứ không phải biến dạng uốn, mà lực để gây ra biến dạng cắt phải rất lớn (mới xảy ra hiện tượng cắt) so với lực để gây biến dạng uốn (như trường hợp cái que càng ngắn càng khó bẻ ấy).
   Ví dụ 3: Đựng vôi vữa xây nhà thì nên đựng bằng xô cao su hoặc xô nhựa, cùng lắm là xô sắt chứ không nên dùng xô hay chậu nhôm. Lý do bởi nhôm là kim loại lưỡng tính nên dùng nhôm sẽ bị vôi (kiềm) ăn mòn hoá học.
   Đại khái là vậy. Còn vô số tri thức PT ứng dụng từ bước đi, từ mọi hoạt động thân thể, từ đóng cái đinh, từ treo cái áo, từ pha ấm trà, … đến …
   Cho nên việc học PT là cực kì quan trọng và kì thi tốt nghiệp THPT đương nhiên cũng là cực kì quan trọng. Vì thế không được bỏ kì thi ấy và cải tiến là đúng. Chỉ có điều phải cải tiến không những là cách thi mà còn là ý nghĩa của kì thi. Hãy cho kì thi ấy thêm nhiều ý nghĩa, nhiều giá trị thì tự nhiên nó sẽ tốt hơn. Mọi biện pháp mang tính kĩ thuật sẽ không mang lại kết quả mong đợi. Ấy là lời tiên tri của tôi.

   • Đúng là việc học PT rất quan trọng nhưng thi tốt nghiệp có quan trọng hay không lại là ở chất lượng giáo dục, là việc dạy rồi học. Khi làm tốt rồi thì nó cũng chỉ như 1 bài kiểm tra bình thường, có cũng được mà bỏ cũng chẳng sao. Còn chính vì nó quá nhiều ý nghĩa, giá trị thì tỉ lệ đỗ nó mới cao như vậy, tiêu cực mới nhiều đến thế. ví dụ như không tốt nghiệp được thì không đi học nghề được đâm ra phải cho đỗ thôi, chứ học hết lớp 12 mà không đỗ tốt nghiệp thì về với lũy tre làng thôi.

 • Có lẽ phương án gộp 2 trong 1 này là ảo tưởng sức mạnh của Bộ khi mong mỏi có thể giải quyết tất tần tật bằng 1 kì thi
  1. Về mục đích: của kì thi rất hay đọc thấy bùi tai, vui lắm nhưng tôi chưa hiểu nó tác động thế nào đến cái này ” Tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học ” khi mà pa nào cũng thấy phần khó khăn hạn chế là hs, giáo viên chưa được chuẩn bị đầy đủ, bỡ ngỡ, chưa theo kịp vậy sau bao năm thì khắc phục được ?
  2. nguyên tắc: đọc nghe nghiêm minh, trung thực lắm nhưng chắc chỉ là khẩu hiệu.
  3. hơi hướng của kì thi chung là phủ đầy kiến thức 8 môn tránh học lệch như thi đại học cái này nghe có vẻ công bằng nhưng không logic, không thực tế. Nhiều vị cho rằng kì thi đại học làm hs học lệch không tốt điều này đúng nhưng không đủ mà nguyên nhân chính là các môn còn lại học quá nhàm chán không gây hứng thú, giáo viên dạy không nhiệt tình, chương trình sgk nhàm chán. Với chương trình học trên lớp, bài kiểm tra, thi học kì như vậy là quá đủ cho các môn còn lại. Bản thân tôi học khối A rất lệch nhưng cũng đọc hết mấy lượt quyển sử lớp 12 ( nói thật chứ môn này mà biết dạy thì học thích nhất vì suốt ngày đánh đông đánh tây, thâm cung bí sử ) mà chẳng nhớ gì vì chỉ đọc không mà, giáo viên cũng chỉ đọc và chép, môn văn cũng vậy có cô giảng hay lắm, có người dạy cứ như dập khuôn máy móc ấy. Có những trường như đại học y thì môn sinh rất quan trọng phải học lệch chứ, hay sư phạm toán, lý.. thì toán, lý phải học lệch chứ.
  Chúng ta đang thiếu người có tâm, tài dẫn dắt lại càng thiếu người dám làm dám quyết, thiếu cơ quan đánh giá chất lượng, phương án độc lập, thiếu các chương trình dài hạn, thiếu….những cái thiếu đó làm ta cứ loanh quanh, luẩn quẩn và đến hẹn lại nên năm nào cũng với bài toán thi tốt nghiệp, thi đại học giải mãi không xong.

 • >