bạn đọc

Góp ý cho Đề án Đổi mới giáo dục

HTN: Tuần vừa qua đã có nhiều độc giả trang Học Thế Nào đóng góp ý kiến cho Đề án đổi mới giáo dục. Chúng tôi chọn một số ý kiến  và đưa vào thành

Hộp thư bạn đọc

1. Trích thư của bạn Đào Thanh Oai và thư trả lời của Ngô Bảo Châu Đào Thanh Oai viết: Kính thưa Giáo Sư! Em là Đào Thanh Oai, một người yêu thích toán học.

>