Lâm Tú Ngọc

Học chỗ nọ, chỗ kia – Lâm Tú Ngọc

Tôi tốt nghiệp phổ thông năm 2000, hiện tại không làm trong ngành giáo dục. Tôi cũng chưa có dịp tham khảo lại các chương trình dạy học ngày nay. Nhưng cho tôi xin được chia

>