Thư bạn đọc: Phản hồi về Vấn đề biên soạn SGK – RLB

Xin có ý kiến trao đổi với ông Thống “Về vấn đề biên soạn SGK” như sau:
Ở mục 7 điểm (a) ông Thống viết:
“Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành một chương trình quốc gia được sử dụng thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Các tổ chức, cá nhân có thể tổ chức biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa hoặc một số quyển sách giáo khoa theo chương trình quốc gia. Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, phê duyệt cho phép thử nghiệm và thẩm định, phê duyệt cho phép phát hành để sử dụng trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông.”
– Xin thưa với ông là nếu Bộ đã đồng ý cho phép các tổ chức, cá nhân tự do biên soạn SGK theo định hướng chương trình khung của Bộ rồi nhưng cuối cùng “Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, phê duyệt cho phép thử nghiệm và thẩm định, phê duyệt cho phép phát hành để sử dụng trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông.” thì phải chăng đây cũng chỉ là một kế “nghi binh” khá… hiểm của Bộ mà thôi?
Thử hỏi các tổ chức cá nhân đầu tư trí tuệ, tiền bạc, thời gian, công sức để biên soạn ra một bộ sách giáo khoa nhưng cuối cùng tất cả đều phải chuyển hết lên cho ông Bộ, ông đồng ý thì mới được xuất bản, lưu hành thế thì có khác gì việc ông Bộ đang “độc quyền” bộ sách giáo khoa như hiện nay? Thế thì vấn đề “xã hội hóa giáo dục” còn ý nghĩa gì nữa? Hay vai trò tự chủ của các Hội đồng chuyên môn ở địa phương, các Sở giáo dục lập ra chỉ để làm kiểng, cho có thôi à? Tại sao phải là ông Bộ nhúng tay ở khâu cuối này nữa? Liệu ông Bộ có kham hết không? Liệu đây có phải là một kẽ hở để tiêu cực phát sinh không?
Ví dụ cá nhân ông với một cá nhân khác cùng viết SGK nhưng cá nhân kia nhờ có “quan hệ tốt” với Bộ nên đã “lách” qua khâu cuối cùng còn ông thì ngược lại, bị ách tắc thì ông nghĩ sao? Không phải là tôi đa nghi và bi quan về lòng tốt của con người mà nói điều này. Tuy nhiên, tôi nghĩ những chuyện đại loại như thế này (ở xã hội ta hiện nay) thì với tư cách là “người trong cuộc”, ông Thống chắc cũng không lạ gì? Đôi khi lãnh đạo đã ký rồi nhưng anh thư ký giữ mộc đỏ cảm thấy chưa thỏa mãn nên không chịu đóng dấu cho thì cũng khổ?
Cho nên về vấn đề này tôi nghĩ, Bộ chỉ cần thẩm định và ban hành chương trình khung thôi còn việc biên soạn, thẩm định và chọn bộ sách gk nào để dạy hãy để cho hội đồng chuyên môn ở mỗi địa phương đó tự quyết trên nguyên tắc:

 1. Đảm bảo chương trình khung do Bộ ban hành
 2. Đảm bảo và đáp ứng mục tiêu giáo dục đã được thống nhất
 3. Không vi phạm pháp luật Nhà nước về tất cả các mặt

Làm được thế này, không những Bộ sẽ không mang tiếng là ôm đồm nhiều việc mà khi đó Bộ sẽ có nhiều thời gian cho việc hậu kiểm thông qua việc khảo sát, so sánh, đánh giá năng lực học sinh ở những địa phương có sự chọn lựa những bộ SGK khác nhau. Khi đó Bộ sẽ biết được địa phương nào làm tốt, địa phương nào làm chưa tốt… Trên cơ sở đó Bộ sẽ có những định hướng, tư vấn, chấn chỉnh, điều chỉnh kịp thời.
Như thế không phải Bộ sẽ có cái nhìn trung thực hơn về năng lực điều hành quản lý của những người đứng đầu các Sở giáo dục địa phương sao?

  • Về vấn đề SGK em thấy chỉ có nhờ sự cạnh tranh giữa các nhà XB sách GK mới phát hành được các cuốn sách có minh họa tốt, có ý tưởng hay. Minh họa vô cùng quan trọng cho việc giảng dạy, vì hồi xưa em học cả cuốn sách có giấy màu xám mực đen thì may ra có một vài tranh minh họa, nhìn mãi không ra đầu hay đuôi con vật. Cũng chỉ có sự cạnh tranh các nhà XB mới tích cực tìm các nhà soạn sách giỏi, tìm các nguồn đầu tư vốn để xuất bản sách GK đáp ứng như cầu và trình độ đòi hòi của học sinh thế kỷ thứ 21.
   Nếu ai đó được xem một loạt sách toán lớp 1 của Tây với ta thì thấy trẻ em bên Tây sao sướng thế. Chúng được chơi đồ hàng với mấy quả táo, quả cam, được đếm tiền, được xây nhà bằng mấy con số, được vào vườn thú rẽ trái rẽ phải hay đi thẳng, hay đi tìm kho báu vv…tất cả bằng con số to nhỏ, màu sắc hấp dẫn. Người lớn cũng thấy thèm. Còn trong mấy cuốn Em thích học toán nâng cao của ta thì chỉ toàn là con số màu đen, đơn điệu nối đuôi nhau, thỉnh thoảng có vài viên sỏi, rồi quay lại mấy gạch kiểu đồ thị toán học. Vậy thì làm sao khơi dậy niềm vui thực sự cho trẻ 5, 6 tuổi, dẫn dắt các em từ cuộc sống vào thế giới toán học gần gũi voi cuộc sống được!
   Đấy là môn Toán, còn các môn Sinh, Sử, Địa, Văn thì lại càng phải cần nhiều minh họa thì mới làm học sinh dễ nhớ và liên hệ với nội dung kiến thức bài giảng trên lớp. Tiền in ấn sẽ rất cao, nên giá sách cũng sẽ tăng, vậy chỉ cần bộ GD lập thêm thư viện để cho học sinh mượn của trường. Bên này Tây họ có tiền nhưng biết tiết kiệm và chi tiêu đúng chỗ, hợp lý. Một cuốn sách là dùng được cho khoảng 5 năm. Vậy bộ GD nên tham khảo thêm các bạn bè quốc tế!

 • >