Việt Nam cần gấp một cuộc cách mạng giáo dục toàn diện – Gia Minh

RFA: Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Grenoble của Pháp vào ngày 10 tháng 5 vừa qua tham dự Bàn tròn về Giáo dục chủ đề ‘Những nguyên lý căn bản về giáo dục Việt Nam’ do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tổ chức.
Sau khi tham dự hội thảo về giáo sư dành cho biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu cuộc nói chuyện về các vấn đề liên quan giáo dục Việt Nam.

Triết lý giáo dục Pháp – Việt

Gia Minh: Giáo sư vừa tham dự Bàn tròn về giáo dục ở Paris với chủ đề: những nguyên lý căn bản của giáo dục Việt Nam. Giáo sư cũng đã giảng dạy hàng chục năm ở Việt Nam và ở Pháp, vậy Giáo sư có thể trình bày triết lý giáo dục của hai nước không?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Vâng, tôi được hân hạnh tham dự *Bàn tròn về giáo dục do AVSE tổ chức tại Paris ngày 10/5/2014.
Cho phép tôi, do sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp tại Việt Nam và sự tương đồng của hai nền giáo dục, được bắt đầu bằng việc nhắc lại triết lý của giáo dục Pháp.
Mỗi hệ thống giáo dục là kết quả của một nền văn hóa và lịch sử nên không thể đem ra so sánh một cách hời hợt.
Triết lý giáo dục Pháp:
Có thể nói rằng những nguyên lý giáo dục của Pháp bắt nguồn từ cuộc cách mạng 1789. Từ đó nhiều luật lệ đã được ban hành.
Các giá trị về nền cộng hòa trong trường học được phổ biến qua các khái niệm sau đây:
Tự do “liberté” (về tư tưởng, phát biểu và di chuyển).
Bình đẳng “égalité” (cùng có quyền như nhau về dân sự, kinh tế và xã hội: học tập, công việc, sức khỏe).
Bác ái “fraternité” (đối với những người cùng xứ sở và với loài người nói chung ở phạm vi toàn cầu).
Theo Hiến pháp ngày 27/10/1946, nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của trẻ em và người lớn về học tập, đào tạo nghể và văn hóa. Việc tổ chức hệ thống giáo dục công cộng miễn phí và phi tôn giáo ở mọi cấp độ là trách nhiệm của nhà nước.
Tính phi tôn giáo (laïcité) có nghĩa rằng nhà trường phải được bảo vệ chống áp lực của các tổ chức tôn giáo, chính trị hay kinh tế. Có tính bắt buộc và phục vụ tất cả mọi người, nhà trường không thể trở thành con tin của một chính phủ hay một đảng phái chính trị nào, của nhà thờ hay các quyền lợi thương mãi.
Chương trình của các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 có tính quốc gia, cũng như bằng cấp được phát ra. Trường học của nền cộng hòa phải dân chủ và bình đẳng.
Điều luật định hướng năm 2013 tái khẳng định cam kết của nhà nước trong việc cung cấp cho trẻ em, trong suốt giai đoạn giáo dục bắt buộc (15 tuổi) một trình độ văn hóa cao, do sự thu thập được một khối  kiến thức cơ bản chung.
Tính hỗn hợp (mixité) và bình đẳng giữa nam và nữ được khuyến khích.
Theo luật giáo dục, các trường ở mọi cấp với nhiệm vụ chuyển tải và giúp đỡ việc tiếp nhận các phương pháp làm việc và kiến thức, phải nhấn mạnh trách nhiệm dân sự và sự tôn trọng quyền công dân.
Ba nhiệm vụ chính của trường học là: dạy dỗ, giáo dục và đào tạo.
Dạy dỗ chính là truyền đạt những kiến thức mang tính khách quan và duy lý để giúp học sinh hiểu được xã hội và thế giới. Mục tiêu của dạy dỗ là nhằm tạo ra một con người có khả năng tự suy nghĩ và tự hành động. Chỉ có văn hóa mới có thể cung cấp những hình mẫu cần thiết cho sự phát triển của học sinh.
Nhà trường quy tụ những mối liên hệ quý báu giữa các thế hệ, thông qua kiến thức, kinh nghiệm và giá trị từ những người đi trước. Quá trình truyền đạt sự hiểu biết đó đảm bảo sự tiến bộ của xã hội, đồng thời đóng góp vào sự khai phóng của thế hệ trẻ.
Giáo dục trẻ em chính là chuẩn bị để cho trẻ em sống trong xã hội. Jean-Jacques Rousseau nói rằng chúng là động vật duy nhất có thể giáo dục được. Việc nuôi dạy trẻ em, tất nhiên, là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng nhà trường cũng có nhiệm vụ tiếp tục và hoàn thiện nó.
Nhiệm vụ của giáo dục là xã hội hóa trẻ em, đưa các em hòa nhập vào văn hóa thế giới với những chuẩn mực và giá trị của nó.
Giáo dục trẻ em là phát triển khả năng của chúng về mặt trí tuệ, khoa học, nghệ thuật và thể chất. Khi trưởng thành, các em sẽ là những con người độc lập, tự chủ và có trách nhiệm đạo đức. Nhờ những kĩ năng học được từ nhà trường, các em sẽ có thể hòa nhập vào đời sống kinh tế và xã hội bằng cách hướng đến các nghề nghiệp mà mỗi em đã tự lựa chọn.
“Khi sinh ra, chúng ta còn yếu, chúng ta cần sức mạnh, chúng ta thiếu tất cả, chúng ta cần sự hỗ trợ, chúng ta thiếu sự hiểu biết, chúng ta cần sự suy xét. Tất cả những gì mà chúng ta không có lúc sinh ra mà chúng ta lại cần là rất lớn là được giáo dục mang đến.” (Jean -Jacques Rousseau).
Đào tạo một công dân có khả năng thực hiện những lựa chọn sáng suốt về chính trị là bổn phận của nhà trường. Nhà trường nên lưu ý học sinh cần quan tâm đến các môn địa lý, lịch sử, khuyến khích học sinh tham gia vào các cuộc tranh luận về văn hóa, khoa học hay chính trị với sự tò mò hiểu biết để sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm một cách nghiêm chỉnh.
Làm chủ các hành động và suy nghĩ của mình, sinh viên sẽ là một con người tự do. Sự tự chủ của mỗi cá nhân đi đôi với một đầu óc sáng suốt.
Sinh viên phải có tinh thần phê phán, độc lập, hành xử có trách nhiệm phù hợp với các giá trị dân chủ và lợi ích chung.
Để đào tạo được một con người theo đúng nghĩa của nó, giáo dục phải cho phép sự phát triển đầy đủ về mặt nhân cách của mỗi cá nhân. Tục ngữ có câu: “Trồng cỏ phải tính từng tuần, trồng cây từng tháng, trồng người hàng thế kỷ.”
Mỗi cá nhân phải có sự tự do suy nghĩ. Sự phân loại và lựa chọn kiến thức của “một đầu óc sáng suốt hơn là một đầu óc đầy ắp” (Montaigne) sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhờ sự trau dồi về khả năng suy xét.
Khi các sinh viên trở thành nhà doanh nghiệp, họ phải tránh những quyết định vội vã, thiếu suy xét bởi “khoa học không lương tâm là sự băng hoại của tâm hồn.” (Rabelais).
Trong một thế giới số và đa văn hóa, nhà trường có khả năng và trách nhiệm vun đắp sự hiểu biết rộng rãi những nền văn hóa khác nhau, nhằm khắc sâu những giá trị về lòng độ lượng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Những thói quen, phong tục, truyền thống, biểu tượng của mỗi quốc gia phải được tôn trọng. Các nền văn hóa biểu hiện sự phong phú và giàu có của tất cả các dân tộc.
Triết lý giáo dục Việt Nam:
Tôi biết rõ triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa vì tôi đã có dịp giảng dạy 8 năm trời ở hai Trường Cao đẳng Điện học và Cao đẳng Công chánh của Trung Tâm Quốc gia Kỹ thuật Sàigòn  (nay là Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh).
Năm 1958, tại hội nghị quốc gia về giáo dục, những nguyên tắc căn bản sau đây đã được đề nghị và chấp thuận: dân tộc, nhân văn và khai phóng.
Năm 1967, Việt Nam Cộng hòa đã sáng suốt ghi vào Hiến pháp các nguyên tắc trên.
Thú thật tôi chưa hiểu được triết lý giáo dục của nước ta hiện nay là gì?
Nếu áp dụng đứng đắn những nguyên tắc thì tại sao ta đã cải tổ nền giáo dục nhiều lần, trong 20 năm qua, mà nay vẫn chưa có kết quả mong đợi? Thực tế  những cải tổ đã thực hiện thiếu tầm nhìn chiến lược và không có định hướng rõ ràng.
Ta có thể đặt ngay câu hỏi: phải chăng sự tắc nghẽn ở đây là do những ràng buộc chính trị?
Gần đây, nhiều chỉ thị quan trọng của nhà nước đã được đưa ra, nhưng chưa phải là căn bản để có thể gọi là triết lý giáo dục:
-Cải thiện chất lượng và hiệu quả của giáo viên.
-Phát triển khả năng tư duy và lập luận của học sinh, thay vì ưu tiên học thuộc các kiến thức sách vở.
-Học đi đôi với hành.
-Kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
-Phối hợp những phương pháp và mức giảng dạy khác nhau.
-Nâng cao tri thức thế hệ trẻ.
-Đào tạo đội ngũ đảm bảo chất lượng cho nhu cầu  kinh tế và xã hội.
-Theo sát sự tiến bộ của khoa học và kĩ nghệ.
-Năng động và có đầu óc rộng mở.
-Đóng góp vào việc bảo vệ quốc gia.
-Quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng trong việc đào tạo.
-Hướng ra xã hội và thế giới.
Tôi có cảm tưởng là chúng ta không chú trọng đến những suy nghĩ của nhà giáo dục Jean- Jacques Rousseau, một trong những triết gia có uy tín nhất nhì của thế kỷ Khai sáng. Tác phẩm của ông mang tên Emile (hay De l’Education, 1762), nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trong chương trình học của trẻ em Nhật Bản. Điều đáng mừng là Emile cũng đã được dịch ra tiếng Việt.
Theo Rousseau, điều quan trọng chính là phương pháp chứ không phải là kiến thức sách vở. Học sinh phải tự tin, tự do, tự chủ, độc lập trong suy nghĩ và không có định kiến. Với một tinh thần rộng mở, học sinh phải sử dụng tư duy của mình, chứ không phải của người khác. Chính bản thân mỗi học sinh phải tự tìm hiểu để khám phá sự thật. Phải tôn trọng thiên nhiên, con người và yêu chuộng hòa bình. Không tự kiêu, học sinh phải có lòng đồng cảm và sẵn sàng bảo vệ người khác. Là con người tự do, học sinh không chấp nhận bất kì sức ép nào về chính trị hay tôn giáo.
Thầy giáo, trong khả năng có thể, có trách nhiệm khai thác những tiềm năng của mỗi học sinh một cách riêng biệt, tùy theo tính cách và hoàn cảnh gia đình từng em. Nó thể hiện một sự theo dõi mang tính cá nhân nhằm đảm bảo một sự cân bằng, sự phát triển hài hòa và nảy nở của học sinh.
Tất nhiên, điều đó cũng không dễ thực hiện ở nước ta, khi mà lớp học bị quá tải!
Nếu chúng ta xem tâm điểm của hệ thống giáo dục là học sinh, thì nên đặt ra những câu hỏi căn bản sau:
1-Tại sao phải học?
2-Học cái gì?
3-Học thế nào?
Câu hỏi số 1 có lẽ là quan trọng nhất. Trên thực tế, điều này phụ thuộc vào người đặt ra câu hỏi: cha mẹ, giáo viên hay học sinh?
Trẻ em thường nói học để kiếm việc làm nuôi sống gia đình. Xin mạn phép nhắc lại đây câu trả lời đơn giản và tinh tế của Unesco: học để biết, để làm, để sống chung và để tự vun đắp.
Cho đến nay, Bộ Giáo dục tập trung vào câu hỏi thứ 2 và coi nhẹ hai câu hỏi kia.
Gần đây, thông báo về đề án soạn lại sách giáo khoa phổ thông, mà chi phí ước tính khoảng 1,7 tỉ đôla, đã làm xôn xao dư luận. Bộ Giáo dục phủ nhận thông tin này và cho rằng con số khổng lồ bao gồm cả cơ sở và nhiều trang thiết bị khác nhau. Làm lại sách giáo khoa một cách đột ngột, mà không đợi một cuộc cải tổ sâu rộng chương trình giảng dạy, thực sự là một lãng phí lớn lao về thời gian và tiền bạc. Bộ Giáo dục giữ độc quyền trong việc phát hành sách giáo khoa có thể xem như ta  coi thường hay không có triết lý giáo dục? Cách đây vài năm, lần đầu tiên, nhà giáo Phạm Toàn đã có can đảm và sáng kiến cho ra đời một bộ sách giáo khoa tư nhân (lớp 1 của Nhóm Cánh Buồm).
Thầy giáo có trách nhiệm giúp học sinh trả lời tốt câu hỏi số 3: muốn thành công, học sinh phải học tập một cách khôn ngoan, nhiệt tình, có phương pháp, kỉ luật, chặt chẽ, đều đặn và tập trung.
Từ lúc còn thơ ấu mãi đến nay, tôi luôn đam mê đèn sách. Tôi hoan hô GS Ngô Bảo Châu đã từng khuyến khích sinh viên nên có sự đam mê để có kết quả mỹ mãn.

Thành tích trong lĩnh vực giáo dục

Gia Minh: Việt Nam đã đạt được những thành tích gì trong lĩnh vực giáo dục thưa GS?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Nước ta rất tự hào và vinh dự khi gần đây nhận được kết quả tốt trong bảng xếp hạng PISA (Program for International Student Assessement) năm 2012. PISA, do nhà toán học người Đức, Andreas Schleicher, khởi xướng từ năm 2000, có mục đích đánh giá năng lực học sinh giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống. Các bài kiểm tra dành cho trẻ em 15 tuổi bao gồm đọc, toán và khoa học. Vừa qua, tờ báo Anh, “The Guardian” đăng một lá thư của 100 nhà giáo ở các nước Mỹ, Anh, Thụy Điển, Nouvelle -Zélande, lên tiếng công kích PISA. Họ cho rằng PISA, chịu ảnh hưởng của thị trường, thu hẹp vai trò giáo dục trẻ em, coi trọng kinh tế hơn văn hóa.
Trong số 65 nước tham gia cuộc đánh giá này, Việt Nam được xếp thứ 17, trên Pháp (thứ 25) và Mỹ (thứ 36). Hàn Quốc và Thượng Hải thuộc top 5. Những nước này, cũng như Nhật Bản và Đài Loan, xem giáo dục gần như một tôn giáo. Họ không có cách tiếp cận lãng mạn của Rousseau mà trường học trước hết phải giúp trẻ em tự tạo cho mình một bản sắc riêng, có được sự độc lập và khai phóng. Ở Hàn Quốc, đó là một nền “giáo dục của bóng tối – éducation de l’ombre”, với những “bà mẹ khắc nghiệt – mamans helicopters”. Áp lực quá mạnh và thường xuyên làm những trẻ em bị căng thẳng, chán nản và suy nhược (dépression). Thật buồn và đáng tiếc là chúng ta bất lực trước tỉ lệ tự tử rất cao đối với những trẻ em Hàn Quốc và Nhật Bản trong độ tuổi từ 15 đến 25.
Những kết quả tốt của ta với PISA, trên thực tế, đã che khuất sự suy giảm chất lượng và sự mong manh của hệ thống giáo dục nước nhà.
Điều đáng khuyến khích là vừa qua tổ chức URAP (University Ranking by Academic Performance) đã công nhận Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng đầu trong các trường đại học Việt Nam và đứng thứ 1.932 trong số 3.000 trường đại học trên thế giới và thứ 650 trong khu vực châu Á, trong danh sách xếp hạng 2013-2014. Trường thứ hai lọt vào danh sách là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đứng thứ 1.963 trên thế giới và 662 ở châu Á.
Mỗi năm ta hãnh diện khi được tin có vài sinh viên ưu tú Việt Nam đoạt huy chương vàng hay bạc ở các kỳ thi Olympiades. Chúng ta càng hãnh diện hơn nữa với huy chương Fields 2010 của Giáo sư Ngô Bảo Châu, một ngôi sao chiếu sáng đường đi cho nhiều thế hệ sinh viên của đất nước.
Nhưng một con én không làm được mùa xuân!
Gia Minh: Vậy thì lời giải của bài toán giáo dục Việt Nam là gì, thưa GS?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Theo ý kiến của nhiều giáo sư và phụ huynh học sinh, giáo dục Việt Nam đang bị khủng hoảng trầm trọng. GS Hoàng Tụy và GS Bùi Trọng Liễu cùng nhiều chuyên gia có uy tín, thường xuyên lên tiếng kêu gọi cải tổ, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì mới!
Nếu xét đến sự chậm trễ cần phải bắt kịp và những thay đổi to lớn phải thực hiện, tôi thiết tưởng chỉ một cuộc cách mạng giáo dục toàn diện mới cứu vãn được tình thế.
Tất nhiên, muốn xoay chuyển một bộ máy vô cùng phức tạp như Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam không phải là dễ. Mặt khác, Bộ Giáo dục lại không có toàn quyền quản lý vì ở trên đầu có Bộ Chính trị!
Như ở Pháp, cải tổ phải bắt đầu từ nền móng, từ bậc mẫu giáo và tiểu học.
Trẻ em mệt mỏi vì chương trình quá tải. Tại Việt Nam, hầu hết các lớp ở mỗi cấp, việc đi học thêm ở ngoài trường, làm tăng cao một cách nguy hiểm sự căng thẳng và lo âu của học sinh. Đối với bậc tiểu học và trung học, ta nên giảm nhẹ chương trình bằng cách xóa bỏ một phần nội dung.
Phụ huynh, cũng như giáo viên, phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của con em (ăn uống, vệ sinh, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật …) Không thể để sách vở và các kì thi đè nặng trên đầu trẻ em. Sức khỏe, là “một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện” (Homère). Chúng ta có xu hướng coi nhẹ sức khỏe và ít chú trọng đến sự cân bằng về thể xác và tinh thần của học sinh.
Thầy giáo, hay quên rằng trí óc thông minh của trẻ em được xây dựng từ khi mới ra đời, phải có kiến thức căn bản về vấn đề này. Những phát minh gần đây trong khoa học thần kinh cần được lưu ý đến. Từ mẫu giáo lên đến đại học, những kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn rất cần thiết cho việc xây dựng những công dân tự do. Chính Jules Ferry đã đưa giáo dục đạo đức và công dân vào giảng dạy tại Pháp vào năm 1882, thực hiện giáo dục tiểu học phi tôn giáo và bắt buộc từ 6 đến 13 tuổi: “Một giáo viên tiểu học, trong lúc dạy cách đọc và viết, cũng đồng thời dạy những quy tắc căn bản của đời sống tinh thần là một việc dĩ nhiên”.
Hệ thống giáo dục Pháp, được xem như thiếu bình đẳng, đã không ngăn được sự lãng phí về dân chủ và kinh tế từ nhiều năm. Khoảng 20% trẻ em vào cấp 2 không nắm được những kiến thức căn bản và 150.000 thanh niên học xong không có việc làm do thiếu trình độ.
Nhà chức trách Việt Nam, cũng như Pháp, có xu hướng biện minh sự xuống cấp vì thiếu ngân sách hay số lượng giáo viên. Tòa Kiểm toán (Cour des Comptes) của Pháp gần đây đã tuyên bố rằng nguyên nhân thật ra là nằm ở vấn đề quản lý các phương tiện hiện có của Bộ Giáo dục. Chương trình dự kiến tuyển dụng thêm 60.000 giáo viên ở Pháp vì thế phải được xem xét lại.
Ở Việt Nam, từ năm 1987, số lượng các đại học và trường cao đẳng đã tăng 5 lần, lượng sinh viên tăng 13 lần, trong khi lượng giảng viên chỉ tăng 3 lần. Hình như, vào năm 2020, dự kiến sẽ có khoảng 4,5 triệu sinh viên? Để so sánh, chỉ riêng đối với các đại học, tại Pháp năm 2013 có 87 000 giảng viên cho 1,5 triệu sinh viên. Việt Nam có 51000 giảng viên cho 1,45 triệu sinh viên (con số năm 2011). Nền kinh tế của ta không thể chịu đựng lâu dài sự tăng trưởng quá nhanh các trường đại học thiếu điều kiện mà dần dần làm giảm uy tín bằng cấp Việt Nam.
Cuộc chạy đua điên rồ về số lượng đặt ra vấn đề hết sức nghiêm trọng về chất lượng, kể cả đối với sinh viên tốt nghiệp và đội ngũ giảng viên.
Liệu có khả thi khi ta muốn đào tạo 20.000 tiến sĩ và đưa một đại học của Việt Nam vào top 200 theo bảng xếp hạng của Shangaï vào năm 2020? Tất nhiên, những tiêu chuẩn của bảng xếp hạng này không phải là không bị chỉ trích, nhưng ta quên rằng ở đây, phần nghiên cứu có vai trò quan trọng hơn phần giảng dạy.
Việt Nam trước hết phải thành lập các phòng thí nghiệm đầy đủ trang bị tối tân ở các đại học và trường lớn, tuyển lựa và đào tạo những giáo sư và nhà nghiên cứu tài giỏi, khuyến khích hợp tác chủ động và tích cực giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và công nghiệp trước khi chạy theo các bảng xếp hạng quốc tế.
Dù sao ta cũng đừng quên rằng sức cạnh tranh của một quốc gia được xây dựng rất sớm từ bậc mẫu giáo.
Trong quá trình toàn cầu hóa, cuộc chiến tranh kinh tế phụ thuộc vào thông minh (intelligence), sáng tạo (innovation) và viễn tượng (anticipation). Nhiều cuộc cách mạng đang diễn ra: số ( cloud computing, big data…), năng lựợng (smart grid, năng lượng mới). Khoa học mỗi ngày vạch trần sự ngu dốt của nhân loại. Tiến bộ kỹ thuật đi nhanh như gió, không chờ đợi ta cải tổ đâu!
Gia Minh: Giảng dạy trên mạng bắt đầu đựợc phổ biến ở nhiều nước. Xin GS cho biết sự lợi hại của cuộc cách mạng số này?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Bộ đại học và nghiên cứu Pháp vừa khai trương một chương trình quốc gia về MOOC (Massive Open Online Courses). Chương trình sẽ chứa các bài giảng và các khóa đào tạo trên mạng có cấp bằng hay chứng nhận. Khoảng sáu chục MOOC đã được thống kê và con số này sẽ không ngừng tăng lên.
Giáo dục bị tác động mạnh bởi cuộc cách mạng số. Quan hệ giữa kiến thức và cá nhân bị xáo trộn. Giảng đường không phải hoàn toàn biến mất nhưng phương pháp giảng dạy truyền thống không còn phù hợp. Sinh viên đọc các bài giảng ở nhà trước khi đến hỏi thầy giáo và thảo luận với bạn bè. Trên mạng, không ai thúc ép được ai. Mỗi người tự biết tại sao họ tìm đến đó. Một vài giáo sư đã nghĩ đến một trường đại học “dạng đám mây” mở và toàn cầu.
Nhiều chủ tịch các trường đại học lớn của Mỹ cho rằng môn học trên mạng cũng có giá trị giáo dục ngang bằng môn học tại giảng đường. Đâu là tài sản trí tuệ của MOOC? Làm sao phát bằng?
Rồi đây, tiếp thu kiến thức sẽ có tính dân chủ và toàn cầu. Phương pháp giảng dạy số sẽ mang lại cơ hội lớn lao cho giảng viên, sinh viên, chủ doanh nghiệp và người làm việc.
Giảng dạy trên mạng đang phát triển mạnh, tạo nên sự hứng khởi và, tất nhiên, cả những lo ngại. Trong các campus, các giảng đường sẽ trở thành nơi làm việc nhóm và tranh luận. Sự trau dồi kiến thức sẽ diễn ra một cách cô lập, từ phòng khách ở nhà, và áp dụng sẽ được thực hiện theo nhóm xung quanh một giáo sư ở trường. Đó là cách giảng dạy được đổi ngược (lớp học xoay ngược). Giáo sư giúp sinh viên trực tiếp thu nhận kiến thức. Sinh viên cũng thay đổi cách suy nghĩ. Họ đến lớp không phải để ghi chép mà để được giải thích những điều mà họ chưa hiểu ở nhà.
Những địa chỉ nổi tiếng nhất đó là:  Coursera, Khan Academy và edX. Trang Coursera, thành lập năm 2012 tại Mỹ, cung cấp các môn học miễn phí của chừng sáu mươi trường đại học nổi tiếng (MIT, Princeton, Berkeley, Stanford…) thu hút nhiều người hơn cả Facebook và Twitter trong năm đầu tiên. Ba triệu rưỡi sinh viên đã đăng kí, không trả đồng nào, và được tiếp xúc với những giáo sư giỏi nhất. Tại sao phải tiêu tốn hàng chục ngàn đô la để kiếm tấm bằng MBA ở Harvard?
Chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các trường đại học lớn ở Mỹ. Sinh viên được học miễn phí nhưng phải trả tiền để thi, chứng nhận đậu và giảng dạy trực tiếp. Mô hình kinh tế còn đang xem xét. Các trường đại học phải sát nhập với nhau. Harvard với khoảng quyên góp là 32,7 tỉ đô la đã phải liên kết với MIT để tạo ra edX.
MOOC thay đổi nghề nghiệp của giảng viên và đòi hỏi chi phí đắt! Cần phải có một đội ngũ để bước vào MOOC. Giáo sư có năng lực vẫn chưa đủ, phải chọn diễn viên giỏi (bài giảng trên vidéo), thiết kế mỹ thuật và tiếp thị web tốt.
Chỉ trong vòng 1 năm, 350 bài giảng miễn phí trên mạng, chủ yếu là của Mỹ, đã thu hút được khoảng 5 triệu sinh viên trên toàn cầu.
Và đây là sự phân bố theo số lượng các trường đại học trên mạng vào 15/5/2013:
Mỹ (44), Âu châu (14), Châu Á, Úc và Trung đông (7), Canada (2), Mexico (2).
Dự án đại học trên mạng, Minerva của Mỹ, khai giảng vào 2015, sẽ có nhiều đại diện trên thế giới. Nó sẽ tạo ra một mô hình giảng dạy mới, ít thụ động hơn hiện nay rất nhiều. Theo Larry Summers, chủ tịch danh dự của Harvard, ngày nay thật khó hình dung được MOOC sẽ cách mạng hóa giáo dục như thế nào.
Không rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ý thức đúng mức cuộc cách mạng về phương pháp giảng dạy số và sự dân chủ hóa kiến thức chưa? Kế hoạch dài hạn MOOC của ta đến đâu rồi?

Điểm yếu hệ thống giáo dục Việt Nam

Gia Minh: Hệ thống giáo dục Việt Nam có những điểm yếu gì thưa GS?
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Danh sách sau đây liệt kê những điểm yếu trong các mắt xích của hệ thống giáo dục của ta thể hiện khối lượng công việc to lớn đang chờ đợi chính quyền:
Tổ chức và quản lý:
-Khó khăn trong việc quản lý cùng chung một bộ Giáo dục với nhiều bậc: đại học, trung học và tiểu học.
-Thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài.
-Trang thiết bị (đặc biệt là tin học) ở các trường phổ thông và đại học quá cũ và không đủ.
-Thiếu lớp học và phòng thí nghiệm.
-Nhiều lớp quá tải.
-Nhiều ràng buộc chính trị.
-Hành chính nặng nề, quan liêu.
-Nhiều sách giáo khoa đã lỗi thời.
-Lãng phí thời gian và tiền bạc do quá nhiều kì thi (ví dụ thi THPT và vào đại học).
-Sự gia tăng phi lý số trường đại học và cao đẳng.
-Thiếu cơ quan hướng dẫn học sinh và sinh viên.
-Chạy theo số lượng mà không quan tâm đến chất lượng trong nhiều lĩnh vực.
-Khó khăn và chậm trễ trong việc tổ chức phương pháp giảng dạy trên mạng (MOOC).
Giáo viên:
-Mức lương giáo viên quá thấp.
-Giáo viên phải giảng dạy ở nhiều trường hay phải làm thêm nghề khác để sống.
-Tỷ lệ giáo viên chán nản muốn đổi nghề khá cao.
-Trình độ và năng lực có hạn của một số giáo viên trẻ tuổi.
-Sự bảo thủ của một phần đội ngũ giáo viên.
Học sinh và sinh viên:
-Một phần chương trình phổ thông và đại học lạc hậu.
-Chương trình bậc tiểu học và trung học quá nặng.
-Nhiều môn học thuộc lòng và nhồi sọ.
-Chỉ lo chạy theo thành tích, bằng cấp.
-Đào tạo quá nhu cầu cử nhân và kĩ sư.
-Sinh viên lo sợ vì nạn thất nghiệp trầm trọng.
-Đào tạo cao đẳng và đào tạo nghề bị xem nhẹ.
-Quyền tự chủ quá ít của lãnh đạo các trường  phổ thông cũng như đại học.
-Học sinh căng thẳng, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.
-Học phí cao.
-Quan hệ kém giữa đại học, nghiên cứu và doanh nghiệp.
-Thiếu chỗ cho sinh viên tập sự và thực tập.
-Giảng dạy, tranh luận về xã hội, dân chủ, đạo đức, tự do ngôn luận hạn chế.
-Ảnh hưởng xấu của tham nhũng và bất công.
-Thái độ thụ động và quá dè dặt của học sinh, sinh viên đối với thầy giáo.
Nhiều nước, trong đó có Pháp, cũng có một số điểm yếu nêu trên. Tuy nhiên Bộ Giáo dục Pháp có khả năng cải tổ nhanh hơn so với ta vì không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp lực đảng phái hay chính trị.
Gia Minh: Xin GS cho biết những trắc trở và vài đề nghị đóng góp nhiệt tình của GS trong cuộc cách mạng giáo dục Việt Nam.
GS Nguyễn Khắc Nhẫn: Đức Phật đã dạy: “Tài sản lớn nhất của đời  người là Trí tuệ và Sức khỏe”
John Rawls, GS Đại học Harvard cũng đã từng tuyên bố: “Giáo dục là chìa khóa của tất cả các vấn đề kinh tế và xã hội”  Dân ta trẻ trung và năng động. Thanh niên thiếu nữ hiếu học và thông minh. Đó là tài sản vô giá của nước nhà.
Tôi cảm thông với TS Giáp Văn Dương khi ông tỏ tâm tình trong bài “Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi” đăng trên vnexpress 23/5/2014: “Vì không phải ai khác, mà chính người Việt trẻ mới là cứu tinh của đất nước….Tôi không thấy được sự lan tỏa của một tuổi trẻ tự do phóng khoáng, sự rực sáng của khát vọng…Không gì xót xa hơn khi nhìn thấy những người Việt trẻ ốm yếu, còi cọc hơn so với bạn bè đồng lứa năm châu.” Tôi cũng đau lòng mỗi khi nghĩ đến sức khỏe của học sinh và sinh viên ở quê hương, quanh năm ngày đêm đèn sách, ôn đi ôn lại  để thi cử!
Nhân tài ở trong nước cũng như ở ngoại quốc không thiếu. Chúng ta có thể tự hào về những thành tích của những sinh viên xuất sắc và những giáo sư hay chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm và có uy tín trên thế giới. Điều đáng tiếc là ta chưa có chiến lược khai thác đúng mức tiềm năng vô cùng quý báu này để nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần xây dựng xứ sở. Tại sao Trung Quốc, Ấn Độ , Hàn Quốc thành công trong việc kêu gọi trí thức ở hải ngoại về nước họ công tác? Lý do có phải, ngoài chế độ chính trị, có vấn đề điều kiện làm việc, thiếu đối tượng muốn hợp tác chặc chẽ và cách đối xử không cởi mở của một số người có trách nhiệm trong nước?
Có người hỏi tại sao ta dư tiến sĩ mà giáo dục đào tạo vẫn xuống dốc? Phải chăng vì thừa lượng mà thiếu chất? Tiến sĩ mà không có kĩ sư và thợ chuyên môn thì nhà máy cũng sụp đổ. Cái bệnh đáng lo ngại của ta là quá coi trọng cấp bằng tiến sĩ, làm hạ giá môt cách phi lý những cấp bằng khác.
Ở đầu bài, tôi trình bày triết lý giáo dục của Pháp không ngoài mục đích để Bộ Giáo dục và Đào tạo của ta so sánh hai hệ thống. Pháp cũng có nhiều điểm yếu đang được cải tổ. Nhưng ta nên đặt câu hỏi tại sao trình độ văn hóa dân chúng Pháp được thiên hạ đề cao?
Triết lý giáo dục của một nước chỉ cần một hai câu ngắn gọn. Bổn phận của phụ huynh và nhà giáo là làm sao cho các học sinh hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của những khái niệm và đức tính sau đây: tổ quốc, dân tộc, xã hội, con người, đạo đức, bác ái, cao thượng, hiếu thảo, gia đình, sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình, tôn trọng tín ngưỡng, tự do, độc lập, đoàn kết, sự thật, công bằng, khoan hồng, khiêm tốn, liêm chính, đam mê, nhân văn, khoa học, giải phóng, khai phóng, môi trường, phát triển xanh, phát triển bền vững, kinh tế dương “économie positive” (Jacques Attali)…
“Tiên học lễ, hậu học văn” là một nguyên lý có từ xưa đáng được học sinh trọn đời ghi nhớ, nhưng từ lễ  phải được hiểu sâu rộng hơn so với nghĩa đơn giản là lễ phép. Tài phải đi đôi với đức.
Theo tôi, mặc dù đã ban hành những nguyên tắc giáo dục ngay từ lúc ra đời, Unesco nên lập một danh sách xếp hạng, dựa trên sự áp dụng đứng đắn triết lý giáo dục của mỗi nước. Nếu chỉ biết hãnh diện với bản xếp hạng PISA hay Shangaï và ồ ạt chạy đua, như Trung quốc, theo mức tăng trưởng kinh tế, dưới sự độc tài của thị trường toàn cầu, bất chấp ô nhiễm CO2 hay phóng xạ, thảm họa thay đổi khí hậu, bệnh tật, hay chiến tranh, thì sau này, các thế hệ con cháu sẽ trách móc chúng ta không biết dạy dỗ và đào tạo chúng nên người.
Tôi hi vọng rằng cuộc cách mạng giáo dục của ta sẽ được thực hiện nhanh chóng và trong điều kiện tốt nhất có thể.
Cần phải tiến hành gấp, với một chương trình cải tổ chặt chẽ, tìm mọi cách hạn chế những xáo trộn và tối thiểu chi phí. Giai đoạn quá độ phải có thời gian giới hạn.
Xây dựng một kế hoạch giáo dục ở tầm vĩ mô như thế cần phải suy xét lại về mặt xã hội và áp dụng phương pháp quản lý tối ưu.
Nếu người có trách nhiệm và quyền hành cao nhất của đất nước ra lệnh cho Chính phủ và các cấp lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải từ bỏ sự áp đặt quan điểm chính trị cho tất cả các trường và đại học thì cuộc cách mạng mới thành công được?
Ở Việt Nam, nguyên tắc không can thiệp chính trị, vì quyền lợi quốc gia và tương lai của những thế hệ trẻ, thật sự quan trọng hơn ngàn lần so với những nguyên lý giáo dục căn bản tốt nhất trên thế giới.
Gia Minh: Xin cám ơn GS Nguyễn Khắc Nhẫn.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn Nguyên Giám đốc Trường Cao đẳng Điện học và Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Sài Gòn. Cố vấn Kinh tế, Dự báo, Chiến lược EDF Paris. Giáo sư Viện Kinh tế Chính sách Năng lượng Grenoble. Giáo sư Trường Đại học Bách khoa Grenoble.
Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-edu-in-opi-of-pro-n-k-nhan-gm-06062014132157.html

 • nếu bài viết này laˋ tư duy của lãnh đạo ngành giáo dục Việt Nam thiˋ chẳng còn giˋ để bàn. Đáng tiếc không phải thê´. Quan điểm chính trị laˋ hệ qui chiếu cho mọi vận động của giáo dục hiện nay. Duˋ cô´ gắng không được bi quan nhưng vẫn không thể không đọc câu ca dao:
  Bao giờ chạch đẻ ngon đa
  Sáo đẻ dưới nước thiˋ ta thay đồi(thay đổi)

 • Tôi chắc chắn rằng GS Nguyễn Khắc Nhẫn phải là một chuyên gia lớn trong ngành khoa học tự nhiên, nhưng phải thừa nhận rằng khi đọc bài của ông ấy (lần này là lần thứ hai ạ), tôi vẫn bị nhiều phen nóng lạnh. Các ý kiến của ông ấy chắc hẳn phải hết sức đúng đắn cho bên ngành khoa học tự nhiên, nhưng tôi sợ rằng, nếu chúng ta làm một cuộc cách mạng giáo dục đúng như ông ấy mong đợi, thì cơn sóng thần cách mạng ấy sẽ cuốn phăng đi các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tôi xin lưu ý các bác là chính ông ấy đã đau buồn nhận xét về việc người ta chưa có cách nào để ngăn chặn bớt nạn tự tử của những người trẻ tuổi ở Nhật Bản, Hàn Quốc …(và nhiều nơi khác nữa). Mà tôi biết là không phải chỉ có tự tử thôi đâu, mà còn nhiều em bị vấn đề về tâm thần vì học hành căng thẳng quá. Một cách chủ quan, tôi cho rằng khoa học tự nhiên là một ngành hết sức khắc nghiệt, nó bắt người ta lúc nào cũng phải đúng, phải trung thực, phải nhanh hơn nữa, phải lý trí hơn nữa… Vậy những người mà họ hay sai lầm, mà họ hay tưởng tượng, họ chậm chạp hơn (vì họ hay quan sát và suy tư hơn), giàu tình cảm hơn… thì không có chỗ đứng cho họ ở dưới ánh mặt trời hay sao?

 • Tôi thử đưa ra cái nhìn khác về Giáo dục: Giáo dục như thám sát một cánh rừng. Nếu ta “định hướng” các em đi từ phải sang trái, từ trái sang phải, làm cái này trước, cái kia sau, … hoặc nếu ta để các em muốn đi đâu thì đi, khảo sát cái gì em thích, thì kết quả thế nào?

 • Cần phải giải thích cái cách mạng là gì. Nếu không, bởi không hiểu rõ, sẽ có rất nhiều người sợ nó phủ nhận mình, loại bỏ mình.
  Cách mạng đơn giản là nuôi một cái mầm mới, chứ không phải là phá bỏ cái cũ. Như vậy cách mạng không có nghĩa là xoá bỏ vai trò của những người cũ, của các vị trí cũ mà là nâng vai trò của những người cũ, vị trí cũ lên một tầng mới. Cũng phải nói thêm khi ấy không phải là những người cũ phải làm việc vất vả hơn hiện nay mà là làm việc dễ dàng hơn hiện nay với đời sống tốt hơn hiện nay. Vì sao thế? Vì cách mạng đưa công việc về đúng con đường, đúng quy luật thì nó sẽ tự chạy là chính và sức lực người ta phải bỏ vào đó không nhiều nữa mà hiệu quả lại cao hơn. Ví dụ như đưa GD về con đường đúng thì các kì thi, một cách tự nhiên, sẽ hầu như không còn tiêu cực nên việc coi thi sẽ nhẹ nhàng như đi chơi dù vẫn mang tính trách nhiệm cao, toàn xã hội sẽ không mất quá nhiều sức lực lo cho các kì thi. Nhấn mạnh lại rằng khi ấy dù sức lực bỏ ra không quá lớn nhưng vai trò của sức người là rất quan trọng, giá trị con người – nhất là quản lí – sẽ nâng lên cao.
  Cái mầm ấy gồm những gì?
  – Nhận thức trở lại một cách chắc chắn dân tộc VN có 5000 năm lịch sử và là một quốc gia văn minh chứ không phải “liên minh bộ lạc”, không sống cuộc đời “đóng khố cởi trần”. Không một dân tộc nào, đất nước nào chối bỏ lịch sử mà khá được. Khẳng định dân Việt, văn hoá Việt không có nguồn gốc từ dân Hán, văn hoá Hán. Không dân tộc nào sai lầm về nguồn gốc mà khá được.
  – Nhìn nhận giáo dục không phải sự áp đặt của thế hệ trước lên thế hệ sau mà là sự tương tác giữa các thế hệ.
  – Thay đổi quan niệm về trường học, không độc quyền mô hình trường lớp hiện nay.

  • Trong 3 nội dung trên, nội dung 1 là của toàn xã hội nhưng ngành GD có vai trò sớm nhất; nội dung 2 là vấn đề tự do – đặc biệt là về tư tưởng; nôi dung 3 khẳng đinh trách nhiệm của nhà nước, của bộ GD nhưng lại là chia sẻ phần việc cho toàn xã hội.
   Còn “vì sao phải học”, “học cái gì”, và “học thế nào” là chuyện cá nhân.

  • Đóng khố cởi trần như anh Tiến Đoàn thì cũng được chứ có gì mà bác chê ạ? Nhưng mà tôi đồng ý với bác rất nhiều điều ạ!

  • Còn nhớ chuyện cô Đào Ngọc Bích, người Việt làm nghiên cứu sinh tại Mỹ, từng viết bài cho BBC nói Việt Nam từ Trung Quốc mà ra. Khi bị phản đối kịch liệt từ nhiều phía cô lại đổ lỗi tại quá trình đào tạo môn lịch sử khi còn học ở VN. Phát biểu của cô ta dốt nát thì không nói làm gì. Nhưng khi BBC, một cơ quan ngôn luận quốc tế đưa tin như thế mà tại sao không giáo sư, giảng viên nào ở các ĐH của VN lên tiếng phản đối? Phải chăng họ thừa nhận họ đã giảng dạy như thế?
   Cho nên đi đâu, bàn về GD là tôi cứ phải đặt chuyện nhìn nhận lịch sử, nguồn gốc dân tộc lên hàng đầu.

 • Các bậc tiền bối sao có nhiều người thích làm cách mạng thế nhỉ? Hãy xác định các mục tiêu dài hạn của hệ thống giáo dục Việt Nam trước rồi lên kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đó. Thế giới họ đã đi trước ta về giáo dục và nhiều nước đã cải cách giáo dục thành công rồi. Hãy nghiên cứu và học hỏi cách làm của họ rồi xây dựng kế hoạch cải cách giáo dục của chúng ta. Giáo dục là hoạt động văn hóa vì vậy không thể thành công với các cuộc “cách mạng văn hóa” được mà phải cải tiến liên tục và bền bỉ mới mong thành công.

 • Bài viết của GS. Nguyễn Khắc Nhẫn đã nói thẳng vấn đề giáo dục của nước ta hiện nay. Triết lí giáo dục không thấy ở mô, bước vào trường học nào hay viện nghiên cưú, trừ công ti tư nhân, đều thấy những slogan kiểu như, ĐCSVN quang vinh muôn năm., Mừng Đảng, mừng xuân. Thêm vào đó, ông hiệu trưởng đi xe hơi mang biển số xanh, đi họp đại hôi suốt. Sinh viên học triết, học xong không biết định nghĩa thế nào là triết học? Có hàng trăm thứ triết,có nhiều tư tưởng hay của nhiều triết gia, mà sinh viên, học sinh Việt Nam không biết đến, chỉ biết những định nghĩa khó hiểu và trừu tượng của Mac-Lê. Vì vậy, hầu hết sinh viên Việt Nam đều cảm thấy dị ứng khi nghe hai từ Triết Học. Đó là sự thật. Điều này theo tôi quả là một điều thiệt thòi cho người Việt Nam.
  Khi nào ta mới thoát được vòng kim cô may ra có thể thoát f(x).

 • Cám ơn GS NKN giảng giải vấn đề rành mạch và dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi dám quả quyết: các thầy cô trong nước, nếu có một tí lương tâm giáo chức, điều biết cái cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu, ai đang cầm cái chìa khóa của vấn đề. Người ta không cần phải hô hào 20 năm nay, mà vẫn chẳng làm được gì, như GS nói.
  Hoàng Chăn Mùi là tên cúng cơm của một người bạn tôi, không phải tên tôi. Thuở bé, tôi là con dê con, may mà không gặp sói, mười năm định hướng bất thành, lại quay về làm dê …

  • Ủa em tưởng ảnh tên là Hoàng Hôi Mùi chứ ? Còn dê con thì nên quanh quẩn gần dê già, sói lảng vảng tới dê già húc cho lòi ruột !

  • Ô, dê là loài thú rất dễ thương. Hồi còn đi học, có anh chăn dê kia, chiều nào, cũng về ngang trường. Bầy của anh, lớn bé, chừng độ mười mấy con. Anh đội nón, cầm gậy, huýt sáo, và ca vọng cổ. Dường như dê biết nghe và trả lời bebe. Người ta nói: Dê là thú rất khôn, hay tò mò, nên thứ gì chúng cũng nhai. Khi vắng chủ, chúng không đi theo bầy, mà mỗi con đi một lối. Học sinh trong lớp cũng vậy.
   Tôi thấy, chăn dê thích hơn chăn vịt hay chăn heo. Nếu cô giáo cũng có quyền dắt các em đi khắp xóm nhỉ ! Học là tập sống, tập làm việc chung …

 • Giáo dục Việt Nam thực sự cần một cuộc cách mạng lớn. Đừng nghĩ thay sách giáo khoa, thay đổi khung chương trình, thêm thắt một cuộc cải tổ qua loa hời hợt ở một đội ngũ giáo viên yếu ớt, gộp một vài kì thi tốn kém là chúng ta có quyền mơ đến một nền giáo dục sáng lạng hơn. Thực chất những nổ lực đó chẳng khác gì những chiêu trò để che lấp đi vô vàng khuất tất của nền giáo dục:
  Thứ nhất:
  Hệ thống phân cấp giáo dục đang sai lầm. Lứa tuổi tiểu học cần nâng cao nhận thức, nhân sinh quan cá nhân thì ngược lại được ngồi vào đó những bài toán vô dụng, những tác phẩm sáo rỗng, những hệ quy chiếu sai khác vì vùng miền, bị ép buộc nhìn nhận những điều sai với thực tế, thiết khách quan, duy ý chí của những người giảng dạy với khối lượng khổng lồ.
  Lứa tuổi trung học cơ sở cần định hướng xã hội, định hình nhân cách, phát triển tiềm năng thì lại đẩy vào một hệ thống điểm số vô cảm, thầy đọc trò chép, những “tệ nạn duy ý chí” còn khủng khiếp hơn. Hệ thống kiến thức lỗi thời và vô dụng hơn cả tiểu học, dạy và học một cách thụ động đến bất lực ở cả giáo viên và học sinh. Việc học bỗng chốc trở thành một cuộc đấu trí giữa thày và trò, đoán xem ý đồ của những bài kiểm tra là gì để sử dụng những tiểu xảo làm vừa lòng giáo viên. Còn thứ gọi là tri thức từ lâu đã bị ném vào chiếc sọt ở mỗi cuối lớp. Đó không là giáo dục, đó là một tệ nạn. Tiềm năng cá nhân riêng biệt vì thế mà bị đồng hóa, không phát triển được.
  Hệ phổ thông là cận cực điểm đen của giáo dục. Có thể nói 80% kiến thức ở phổ thông là vô dụng hoàn toàn với mỗi cá nhân. Sau một thời gian 9 năm đồng hóa, hệ tư duy đã lụi tàn, tiềm năng của cá nhân đã đánh mất. Học sinh còn tiếp tục chịu thêm sự áp đặt rất vô lý và ngày càng vô lý hơn. Những thứ các em cần và những thứ các em muốn thu thập tri thức đã không bao giờ được đáp ứng.Thay vào đó là sự nhân danh “công bằng”, một hệ tư tưởng kinh khủng, khi hàng triệu học sinh phải được ép vào một khuôn mẫu tư tưởng của chính trị, của xã hội, của những bất công trong giáo dục nhan nhãn trước mình, vì các em ai cũng nhận ra: không học sinh nào giống nhau, nhưng chịu một sự áp bức tinh thần trên hệ thống điểm số như nhau. Có phải chúng ta đang dạy cho các em về sự nhẫn nại? Hay chúng ta đào tạo ra học sinh oán ghét nền giáo dục và những người thầy của mình?
  Hệ đại học tất yếu là điểm đen cuối cùng. Sự trả thù từ những gì chúng ta đã gây ra suốt 12 năm học, đó là một sự trả thù rất dai dẳng và người bị trả thù lẫn người trả thù đều thiệt hại không tưởng. Một tư duy chống đối giáo dục chân chính được hoàn thiện, học vì một cái bằng, và không dừng ở đó: phải làm mọi giá để có một tấm bằng đẹp. Giáo dục đã chết ngay từ trong lòng của nó, cho dù viễn cảnh ở đại học được mở ra là một chân trời khác. Đại học đại trà, mà những người miền Tây chúng tôi phải nói là “lềnh như đĩa vắt”, “lấy rổ hớt là ra một xề”, vì sao? Vì không có năng lực cũng học, không có đam mê cũng học, không có tương lai và đầu ra cũng học. Viên gạch cuối cùng của giáo dục được thừa hưởng sự bất cập của cả nền giáo dục.
  Thứ hai:
  Chúng ta áp đặt kiến thức. Như giáo sư đã nói, học ở các nước là trao đổi, thảo luận, tranh luận, nhìn nhận trên các phương diện, tham gia một cách thấu đáo vào kiến thức ở các cấp độ. Còn chúng ta? Người thầy áp đặt cái nhân sinh quan của mình, kiến thức hạn chế của mình, của một bộ máy tư duy đơn nhất rất cá nhân và một cộng đồng có nhiều bộ máy tư duy còn non trẻ. Không đủ kiến thức chuyên môn, không đủ kiến thức xã hội, yếu ớt về tâm lý thực địa, yếu kém và tầm nhìn là một hiện thực không bàn cãi. Dù đã có nhiều nơi tự nhận người thầy là người dẫn dắt, trên thực tế người thầy chỉ lấy danh nghĩa dẫn dắt để áp đặt một cách kính đáo mà mạnh mẽ hơn.
  Thứ ba:
  Vì sao người thầy phải làm như vậy? Vì họ không làm thầy. Họ làm người quản lý. Họ làm người viết sổ sách. Họ cũng là nạn nhân của hệ thống điểm số khổng lồ. Họ chịu lãng phí sức và thời gian trong hoạt động chính trị, những hoạt động nửa vời từ các phong trào thi đua. Người thầy là nạn nhân thứ hai của nền giáo dục.
  Vậy cách mạng giáo dục đến từ đâu? Không phải đến từ các chính sách giáo dục, không phải từ các cuộc cải tạo tiền tỉ, không phải đến từ những người thầy. Mà đến từ chính học sinh, thành phần cấu tạo chính của nền giáo dục. Chúng ta phải thức tỉnh học sinh, phải cho các em lên tiếng, phải nói cho các em thấy những hệ lụy và bất cập của nền giáo dục. Phải chỉ dạy cho các em lấy lại tiếng nói của chính mình. Để các em được khóc, được cười, được học thực sự, được thỏa mãn cái ham muốn hiểu biết của mình một cách chính đáng nhất; trước tiên phải để các em nói, và nói được, nói đúng. Cải tạo giáo dục chính là cải tạo nhân sinh quan của một thế hệ học sinh đã bị đồng hóa bởi nền giáo dục.

 • Mình xin tóm gọn một số điểm về “Cải cách giáo dục Nhật Bản” cho những ai chưa có thời gian đọc quyển sách này.
  1. Tư tưởng Tây hóa
  Ngay sau khi hết chiến tranh, người Nhật « mộ Tây » như « mộ đạo ». Cụ thể
  + Trong mọi cuộc cải cách giáo dục đều mời các chuyên gia hàng đầu giáo dục Phương Tây làm tư vấn
  + Họ mời nhiều giảng viên nước ngoài tham giả giảng dạy, biên soạn sách
  + Họ cho dịch nguyên văn rất nhiều quyển sách trình bày những tư tưởng giáo dục của phương Tây để phổ cập cho dân chúng. Và đó là những quyển bán chạy nhất ở Nhật thời đó
  2. Triết lý giáo dục
  Gắn kết mạnh mẽ giữa lập thân và lập quốc. Giáo dục tính cách, văn hóa được coi trọng. Coi học sinh là trung tâm. Giáo dục gắn với đời sống hiện thực và kinh nghiệm. Tôn trọng giá trị cá nhân, thừa nhận sự khác biệt cá nhân, tôn trọng tự do học thuật, phát huy tiềm lực sẵn có của người học, giáo dục con người theo đuổi hòa bình và chân lý, phát huy sự sáng tạo các giá trị văn hóa phong phú, coi trọng lao động và trách nhiệm. Giáo dục là sản xuất chứ không phải tiêu thụ. Chương trình lấy khoa học làm trung tâm khi khoa học, kĩ thuật phát triển mạnh và giờ chuyển sang chương trình lấy con người làm trung tâm.
  3. Quá trình cải cách
  + Họ xây dựng, tìm kiếm triết lí giáo dục trước khi biên soạn chương trình hay phương pháp giảng dạy. Và cái triết lí này thay đổi tùy từng giai đoạn cho phù hợp với hiện tại. Họ áp dụng lần lượt hay tổng hợp các triết lí giáo dục hiện đại nhất của Mỹ, Anh, Đức….
  + Họ thành lập các Ban tư vấn về cải cách giáo dục độc lập với Bộ giáo dục. Ban tư vấn khoảng vài chục chuyên gia về chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo…và có tư tưởng tự do, tiến bộ.
  + Thành lập nhiều Hội chuyên môn độc lập như Hội nghiên cứu giáo dục, Hội giáo dục lịch sử, Hội giáo dục toán học, Hiệp hội giáo dục giành cho người lao động…
  + Gốc đến ngọn : Họ cải cách từ gốc đến ngọn : tức tập trung tiểu học trước từ năm 1873, làm tốt tiểu học trong nhiều năm, đến năm 1907, họ mới làm trung học và trung học hướng nghề, rồi sau mới lên đại học
  + Đóng góp của dân chúng : ban đầu kinh phí từ đóng góp của dân đóng vai trò quan trọng
  4. Phạm vi : Giáo dục gắn kết chặt chẽ giữa trường, xã hội và gia đình. Họ đã tạo được một thế giới sinh động ở nhà trường, một lực hấp dẫn của nhà trường cho mỗi học sinh.
  Thay đổi triết lí giáo dục, triết lí sống không chỉ trong môi trường trường học mà họ còn phát động các phong trào làm phong phú đời sống gia đình, phát hành cách chiến dịch viết sách giành cho thiếu nhi. (Bây giờ mình mới hiểu vì sao Nhật Bản lại có rất nhiều truyện tranh thiếu nhi rất chất lượng mà ngay cả người lớn cũng bị cuốn hút như DOREMON, POKEMON, …Nhưng câu chuyện đầy tính sáng tạo). Các chương trình ca nhạc, radio, truyền hình đều có nhiều chương trình giành cho trẻ em, giáo dục. Phong trào thư viện.
  5. Cách tổ chức, phương pháp dạy : phương pháp thảo luận, phương pháp làm dự án (họ tiến hành các dự án nhỏ cho một nhóm trẻ em tiểu học học các kĩ năng. Ví dụ như dự án trồng cây, nuôi gà ; trong dự án đó, học sinh sẽ học cách tính toán cộng, trừ , học cách đánh vần các tên cây, tên động vật…), phương pháp chương trình. Cho học sinh tự chọn đề tài viết văn…
  9
  6. Quản lý giáo dục : cắt giảm và chuyển giao quyền lực trung ương từ Bộ giáo dục dần về cho các địa phương với mỗi địa phương là Một ủy ban giáo dục riêng do bầu cử công khai và chịu trách nhiệm trực tiếp với dân địa phương. Bộ giáo dục chuyển từ hành chính giám sát, mệnh lệnh sang hành chính chỉ đạo, tư vấn. Tăng tính tự quản cho các trường.
  7. Nội dung :
  + Lấy cuộc sống, kinh nghiệm của người học làm trung tâm khi biên soạn giáo trình. Tiến hành các cuộc điều tra về đời sống của học sinh, từ đó thiết kế chương trình gắn với đời sống của học sinh.
  + Giáo dục độc lập, trung lập với chính trị và tôn giáo
  + Bổ sung môn mới : (1) môn Xã hội nhằm giáo dục tính cách và óc phán đoán nhằm tạo nên xã hội dân chủ giữa những người dân (2) Môn nghiên cứu tự do : nhằm mục tiêu tôn trọng cá tính riêng của từng học sinh
  + Tu thân : họ tập trung giáo dục ý chí, đạo đức, cách tư duy thay vì nặng về kiến thức. Họ có cái môn nổi tiếng « Tu thân » giống như môn đạo đức của mình nhưng môn này thay vì dạy kiến thức chay, họ thường giáo dục thông qua các hoạt động
  + Môn văn : chuyển từ giáo dục mang tính văn chương sang giáo dục mang tính tâm lý.
  1
  8. Sách giáo khoa : xây dựng nhiều bộ sách giáo khoa, xem sách giáo khoa là tài liệu hỗ trợ, tham khảo chứ không phải là tài liệu bắt buộc.
  1 9. Thi cử : bỏ chế độ thi cử cuối kì mà chuyển sang đánh giá hàng ngày
  1 10. Đào tạo giáo viên : đạo tạo giáo viên theo nghĩa rộng là đào tạo con người chứ không chỉ đơn thuần là về kiến thức chuyên môn. Thành lập công đoàn giáo viên.
  Trên đây chỉ lược gọn những ý mình thấy thú vị để làm mồi nhử bạn tự đọc và khám phá con đường của dân tộc Nhật đã làm được mà thôi. Kết quả luôn là minh chứng hùng hồn cho một quá trình dám thay đổi và cải cách đúng đắn. Đọc xong cuốn sách bạn sẽ thôi tự thắc mắc vì sao ta và Nhật đã có thời điểm cùng vạch xuất phát giống nhau để rồi giờ đây cả dân tộc họ đang ở top đầu của thế giới còn mình thì đang ở cái vạch nguy cơ bị đào thải.
  Hãy nhìn ra xung quanh. Hãy nhìn vào bên trong. Rồi bạn sẽ hiểu lí do tại sao.
  Link gốc của bài viết: http://langnhincuocsongmuguet.blogspot.fr/2014/05/cai-cach-giao-duc-nhat-ban.html

 • Cái gốc là trong giáo dục hiện nay đang chứa quá nhiều sự dối trá, tiêu cực có hệ thống. Dối trá thì không thể nào cách mạng và phát triển.

 • Ai cũng biết được cái đầu tiên cần giải quyết là xác định triết lý giáo dục cho Việt Nam sau một thời gian dài khủng hoảng, qua nhiều thử nghiệm và đã gây nhiều hệ lụy cho nhiều thế hệ. Và một triết lý ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngõ hoặc không muốn thấy câu trả lời. Phải chăng mỗi người cần đốt đuốc cho chính mình và thế hệ tiếp theo bằng cách riêng nào đó?
  HTN: Xưa thì đốt cháy dãy Trường Sơn, nay thì đốt đuốc cho chính mình, rồi còn đốt cả cho thế hệ kế tiếp. Hay phết.

 • Trước khi nhập điệt, Đức Phật đã dạy: các ngưòi hãy đốt đuốc lên cho chính mình, đừng tin vào ai cả. Để đổi mới căn bản và triệt để GD&ĐT thì hãy quay ngước 2 chưcx cái E và L trong REVOLUTION đi, tức là hãy HỌC (Learning) để biết làm ngừoi trước khi đi GIÁO (Educating) người khác.
  HTN: Trước khi về giời ông Dóng cũng cưỡi ngựa phun lửa bụi tre cháy như đuốc. Sau này có cả chú bé đuốc sống.

 • Đức Phật đã dạy, “Tài sản lớn nhất của đời người là Trí tuệ và Sức khỏe.”
  Gs NKN chỉ trích dẫn câu của đức Phật mà không nói gì thêm. Xin mạn phép nói thêm theo sự hiểu biết của mình.
  Trước hết, tài sản là gì? là của cải thu góp được, là công trình xây dựng được, cũng có thể gọi là thành công, thành công to lớn nhất của một đời người. Thế mà cái công lao cả một đời ấy, đức Phật không kể đến tiền bạc, cửa nhà, ruộng đất, thú vật, ngay cả học trò, đệ tử, ngài cũng không kể đến, mà ngài chỉ kể đến trí tuệ và sức khỏe.
  Kế đến, trí tuệ là gì? có phải là bằng cấp chăng? không phải; chức quyền chăng? cũng không phải. Trí tuệ này là sự “mở mắt vểnh tai” để nghe ngóng, sẵn sàng để nhìn thấy, sẵn sàng để học. Chính đức Phật, ngài đã học với từng bao nhiêu thầy, từng bao nhiêu năm, nhưng đấy chưa phải là trí tuệ, cho đến một hôm ngài ngồi dưới gốc bồ đề, tịnh tâm, và ngộ ra được chân lý.
  Bây giờ, áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta biết cái yếu trong GD VN là như vậy. Chúng ta đòi bỏ “những ràng buộc chính trị,” nhưng người ta không bỏ thì sao, trí tuệ của ta đâu? SGK đã lỗi thời, ta đòi SGK mới, người ta bảo không in, trí tuệ của ta đâu? vv.

 • >