How We Learn

Tháng: Tháng Tám 2013

Kì thi đầu vào của học viện IIT ở Ấn Độ – Minh Hiếu, Thanh Mai (dịch)

Kì thi đầu vào (Joint Entrance Examination JEE) của Học viện Công nghệ Ấn Độ (Indian Institutes of Technology IIT) có lẽ là kì thi mang tính cạnh tranh nhất trên thế giới. Trong năm 2012, nửa triệu học sinh trung học Ấn Độ tham dự JEE. Hơn sáu tiếng kiệt sức với các câu… Read More ›

Giáo Dục: Suy nghĩ có tính phê phán – Nguyễn Hưng Quốc

Ngoài đời cũng như trên báo chí, kể cả trên blog, một số người hay đề cập đến vấn đề suy nghĩ có tính phê phán (critical thinking). Tuy nhiên, nghe hay đọc họ, rất hiếm khi chúng ta bắt gặp bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ có khả năng, thậm chí, thiện… Read More ›

Lời than vãn của một nhà toán học (P1) – Paul Lockhart, Nguyễn Tiến Đạt dịch

Học Thế Nào xin được lần lượt đăng 4 phần bản dịch bài viết  “A Mathematician’s Lament” của tác giả Paul Lockhart – một nhà toán học đã giảng dạy nhiều năm tại một trường tư ở Mỹ. Bài viết bàn về cách học theo trực giác và cách giảng dạy cho phép học sinh học… Read More ›

Không cần đợi đến sau 2015! – Nguyễn Lân Dũng

Theo TS Huỳnh Công Minh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM – HTN) thì thực tế cuộc sống đòi hỏi phải đổi mới toàn diện, đồng thời và đồng bộ trên tất cả các yếu tố cấu thành của hoạt động giáo dục từ mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình đến phương… Read More ›

Sản lượng của giáo dục – Nguyễn Phương Văn

Cải cách giáo dục là cực khó, tất nhiên rồi, vì hô hào mãi, thực hiện mãi có ra cái gì đâu, càng ngày càng tệ đi. Đấy là vì làm cái mới mà không dựa vào cái cũ, mô hình cũ, giáo trình cũ… Cách của tôi đại thể như sau. Tôi sẽ nói… Read More ›

Bàn về cấu trúc của giáo dục bậc PTTH – Văn Như Cương

Vấn đề “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” đã được quyêt định  ở Đại hội XI của Đảng. Ở hội nghị Trung ương 6, tuy có bàn thảo nhiều, nhưng Trung ương Đảng chỉ nêu ra những định hướng cần thiết chứ chưa có quyết định nào về vấn đề đó…. Read More ›

Một số nét cơ bản về lương giáo viên – Học Thế Nào

Ngày 14 tháng 12 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 7 bảng lương. Nhà giáo được hưởng lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.