How We Learn

Tháng: Tháng Một 2014

Hai kỹ năng: tìm ra vấn đề hay và giải quyết được vấn đề – Đàm Thanh Sơn

Học Thế Nào chúc các độc giả một năm mới sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui! Chúng tôi xin mở đầu năm mới bằng bài nói “phỏng vấn” Giáo sư vật lý Đàm Thanh Sơn. Bài do Giáo sư toán Ngô Bảo Châu thực hiện. NBC: Ở trường trung học, anh Sơn học… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.