How We Learn

Tháng: Tháng Sáu 2014

Xác già cõng mãi giấc mơ hãi hùng – Phùng Hi

Chỗ tôi ngồi thi gần cửa sổ, ngó ra cổng trường thấy cha đứng nhìn vô qua song sắt. Buổi thi làm văn của kỳ thi lên Đệ Thất, tôi viết: “Anh hùng là làm những gì người khác không làm được”. Thầy hiệu trưởng mở lớp luyện thi, không đỗ trường công không lấy… Read More ›

Hỏi đáp về Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT – Bộ Giáo Dục

1.   Việc Trung ương phải ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Giáo dục Việt Nam (bao gồm cả đào tạo, sau đây gọi chung là giáo dục) đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả, góp… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.