How We Learn

Đề xuất phương án kỳ thi hợp nhất của Đại học quốc gia Hà Nội

Phần 1

 10 ƯU THẾ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN KỲ THI HỢP NHẤT DO ĐHQGHN ĐỀ XUẤT

 1. Chỉ một bài duy nhất, thi trong một buổi, gọn nhẹ, dễ triển khai, đơn giản, thiết thực tiết kiệm dễ được xã hội đồng tình ủng hộ.
 1. Đề thi dạng trắc nghiệm khách quan gồm 180 câu hỏi (gồm kiến thức toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội),  thi trên máy tính với đề thi được tổ hợp khác nhau, thí sinh không thể nhận trợ giúp từ bên ngoài,  hạn chế tiêu cực mà không cần các phương tiện giám sát phức tạp, tránh gây bức súc cho xã hội. Kết quả thi đảm bảo độ tin cậy cao.
 1. Cấu trúc đề thi định hướng học sinh cần học toàn diện, học thực chất, tránh học tủ, học lệch, học cái thiết thực.
 1. Đề thi có phổ rộng theo độ khó dễ, cho phép học sinh trung học với trình độ trung bình có thể đỗ tốt nghiệp. Các trường đại học, cao đẳng với các lĩnh vực ngành nghề khác nhau có căn cứ xác đáng để chọn được người học.
 1. Có thể tổ chức nhiều lần trong một đợt thi, nhiều đợt trong năm, thí sinh chưa đạt yêu cầu có thể thi lại.   Điểm kì thi hợp nhất có thời hạn sử dụng 2 năm và có thể học và thi cải thiện, nâng cao, thuận lợi cho thí sinh.
 1. Thí sinh có thể xem đề mẫu công khai và làm thử trên mạng, nên không lạ lẫm, làm quen nhanh chóng. Thí sinh có thể tự luyện thi trên mạng, hạn chế được việc luyện thi đại học như hiện nay.
 1. Bộ đề được thiết kế bao quát chương trình phổ thông hiện nay, chú trọng kiến thức lớp 12, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy phổ thông chưa điều chỉnh thí sinh vẫn có thể làm bài tốt. 
 1. Phần mền thiết kế dao diện đơn giản, dễ sử dụng, chỉ cần đọc và tích vào là xong. Thí sinh vùng dân tộc miền núi có thể dễ dàng làm quen, chỉ cần hướng dẫn ít phút là làm được, trong trường hợp cần thiết có thể cho thêm thời gian. Coi thi đơn giản, thuận tiện, chấm thi đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực.
 1. Năm 2015 tổ chức thi tích hợp trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp như hàng năm. Thí sinh đạt yêu cầu không cần tham gia kỳ thi sau. Số chưa đạt có thể thi lại bài thi tổng hợp hoặc tham gia kỳ thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ sau đó.
 1. Phù hợp với thông lệ quốc tế, thể hiện được sự đổi mới trong kiểm tra đánh giá. Đại học Quốc gia Hà Nội đã có quá trình nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và có bước chuẩn bị, đảm bảo thành công.

Phần 2

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỲ THI HỢP NHẤT CỦA ĐHQGHN

 

1.     ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở nước ta trong nhiều thập niên qua, học sinh ở cuối bậc trung học phổ thông (THPT) phải tham gia 2 kỳ thi quan trọng: tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Cả hai kỳ thi này tuy có mục đích đánh giá khác nhau, nhưng có cùng bản chất khoa học, tức là đều dựa trên nền tảng tâm trắc học  trong giáo dục, hay còn gọi là Khoa học Đo lường và Đánh giá (ĐL&ĐG) trong giáo dục.  Về mặt khoa học hoàn toàn có thể tích hợp hai loại dạng thức câu hỏi này vào một bài thi tổng hợp. Hơn thế, việc áp dụng các thành tựu của Khoa học ĐL&ĐG trong giáo dục và công nghệ thông tin còn giúp chúng ta từng bước thực hiện được mục tiêu “đánh giá năng lực” người học thay cho “đánh giá kiến thức”đơn thuần.  

 Việc thiết kế và triển khai một kỳ thi hợp nhất đơn giản, khách quan có độ tin cậy  cao  là một nhu cầu thực tiễn cấp bách. Nó không chỉ nhằm mục tiêu xét tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học, mà qua đó dần dần thúc đẩy sự đổi mới  về chương trình, việc dạy và học ở bậc phổ thông theo hướng từ “trang bị kiến thức” sang “phát triển năng lực”.

Đã có nhiều nước trên thế giới thực hiện các kỳ thi chung, kỳ thi hợp nhất.  Pháp có kỳ thi Baccalauréat, gọi tắt là Le Bac, khoảng gần 20 quốc gia Châu Âu khác có kỳ thi chung gọi là kỳ thi Matura. Ngay tại Hoa Kỳ cũng có tốt nghiệp THPT gọi Exit Exam, thực hiện ở khoảng 27 bang. Đặc biệt, đây là yêu cầu bắt buộc của là Bang California, Vương Quốc Anh và các nước ảnh hưởng của hệ thống giáo dục của Anh (Singapore, Hông Công, v.v.) có kỳ thi A-Level. Gần đây, các nước đông Âu, nhất là Nga, Ucraina cũng chuyển sang áp dụng kỳ thi hợp nhất. Kế quả các kỳ thi này được thí sinh sử dụng làm căn cứ xét nhận bằng tốt nghiệp THPT và đồng thời đăng ký vào học đại học. Vì là kỳ thi chung, hợp nhất, cho nên số số lượng thi sinh rất lớn, hầu hết các quốc gia đều sử dụng các bài thi chuẩn hóa (standardized test) với câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Chỉ khi sử dụng bài thi chuẩn hóa mới tạo thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ khảo thí hiện đại cũng như công nghệ thông tin, đảm bảo tính khác quan, độ tin cây cao của kỳ thi.

Việc quyết định tổ chức kỳ thi chung, hợp nhất ở Việt Nam hiện nay có thuận lợi cơ bản là công nghệ thông tin, truyền thông của nước ta đã tương đối phát triển, ngày càng có nhiều chuyên gia về công nghệ đo lường đánh giá hiện đại trong giáo dục đáp ứng tổ chức thành công các kỳ thi với qui mô lớn. Bên cạnh đó, học sinh đã được làm quen với hình thức thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đã được áp dụng cho các môn lý, hóa, sinh trong kỳ thi “ba chung” giúp cho thí sinh và xã hội  dễ dàng thích ứng với các loại đề thi này.

Như vậy, có thể khẳng định hoàn toàn có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để triển khai kỳ thi quốc gia: kỳ thi hợp nhất.

2.     MỘT BÀI THI DUY NHẤT VỚI MỘT BUỔI THI

 Nguyên tắc

–        Tách “thi/đánh giá” ra khỏi “xét tốt nghiệp hay tuyển sinh”. Việc này giúp thí sinh tránh áp lực “đỗ/trượt”, cũng tạo điều kiện các thí sinh tự phân loại, sàng lọc để đăng ký vào các trường đại học theo kết quả thi.

 • Thi tất cả các kiến thức mà học sinh đã được học, thi để khuyến khích, tạo động lực cho việc học toàn diện, học thực chất.
 • Đơn giản về tổ chức; tổng hợp và dần dần tiến đến tích hợp trong nội dung đánh giá; từng bước chuyển từ “đánh giá kiến thức” sang “đánh giá năng lực”;
 • Thuận tiện cho thí sinh trong việc xem đề mẫu, làm thử, luyện thi trên mạng tránh hoàn toàn việc luyện thi phức tạp tốn kém.
 • Khách quan và đảm bảo độ tin cậy cao; công bằng; thí sinh được chọn ngày thi, thời điểm thi, số lần thi; Coi thi đơn giản, dễ triển khai trên diện rộng, cho số đông.

Cấu trúc bài thi

                  Bài thi Tổng hợp được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm, gồm 4 hợp phần: (i) Toán; (ii) Ngữ văn; (iii) Khoa học Tự nhiên; và, (iv) Khoa học Xã hội. Các hợp phần Toán và Ngữ văn mỗi hợp phần có 50 câu TNKQ. Hai hợp phần tổng hợp Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) mỗi hợp phần gồm 40 câu TNKQ. Tổng số toàn đề thi có 180 câu. Tổng số thời gian làm bài là 215 phút, làm gọn trong một buổi thi.  

               Cơ cấu câu hỏi theo nội dung: các môn Toán và Ngữ văn và hai hợp phần khoa học tự nhiên và khoa học xã hội sẽ bao phủ chương trình cơ bản của bậc THPT. Bài thi có 20% câu hỏi dễ (mức năng lực thấp), 60% câu hỏi trung bình (mức năng lực trung bình) và 20% câu hỏi khó (mức năng lực cao).

                Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, sai hoặc bỏ qua không bị trừ điểm. Tổng số   điểm tối thiểu là 0, tối đa là 180.  

                Chấm thi

               Việc thi và chấm thi được thực hiện trên máy tính trong các phòng thi chuyên dụng.   Đề thi cho từng cá nhân sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên về câu hỏi, phương án để các thí sinh không thể “nhìn bài nhau” và cũng không thể sử dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài. Việc thi và chấm thi trực tiếp trên máy tính sẽ hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực so với việc giám khảo trực tiếp chấm bài thi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

               Việc coi thi được thực hiện bởi các cán bộ được tập huấn  về nghiệp vụ có liên quan tới kỳ thi. Các phòng máy có cán bộ trực kỹ thuật hỗ trợ vận hành máy tính.

Sử dụng kết quả

               Phiếu điểm được thiết kế và sử dụng cho các mục đích làm căn cứ xác nhận trình độ tốt nghiệp THPT (cùng với điểm học tập các môn trong 3 năm) và cung cấp kết quả cho xét tuyển đại học, cao đẳng.

               Phiếu điểm của bài thi sẽ cung cấp kết quả riêng rẽ của 4 hợp phần: (i) Toán; (ii) Ngữ văn; (iii) Khoa học Tự nhiên (iv); Khoa học Xã hội. Điểm sẽ quy đổi về điểm trên thang 0-10, với 2 số thập phân. Kết quả thi sẽ dùng lại nhiều lần trong khoảng thời gian 2 năm tính từ ngày thi.

               Căn cứ vào điểm bài thi tổng hợp và điểm các môn học, thí sinh được chọn xét tốt nghiệp theo các yêu cầu được quy định trước. Các trường đại học khi sử dụng kết quả các hợp phần điểm của bài thi quốc gia, có thể lấy điểm của một, nhiều hoặc cả 4 hợp phần để đặt điểm sàn sàng lọc; có thể nhân hệ số cho điểm các hợp phần tùy theo ngành tuyển chọn. Các trường cũng có thể tổ chức thêm 1 bài thi đơn môn với dạng thứ trác nghiêm hoặc tự luận, câu hỏi mở, hoặc thi năng khiếu để có thêm thông tin đánh giá về thí sinh tuyển chọn vào các chương trình có những đòi hỏi đặc thù.

Thời gian và địa điểm thi

               Kỳ thi có thể tổ chức nhiều lần trong năm. Riêng năm 2015 tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp, thí sinh nào có kết quả bài thi tổng hợp đạt yêu cầu sẽ không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp như thông lệ, từ năm 2016 chỉ còn tồn tại một kỳ thi hợp nhất. Kỳ thi có thể tổ chức nhiều đợt trong tháng 5 để thí sinh không đạt yêu cầu hoặc mong muốn có kết quả cao hơn có thể thi lại.

               Thí sinh có thể thi tại các điểm thi/phòng thi đủ điều kiện tại các tỉnh thành. Vì vậy, sẽ không gây áp lực với các đô thị lớn, tạo tính an sinh xã hội cao.

                Việc đăng ký thi sẽ thực hiện qua mạng internet. Học sinh được làm quen với dạng thức thi qua mạng. Việc hướng dẫn ôn tập, ôn luyện, thi thử cũng sẽ thực hiện trực tuyến trên các trang web được chỉ định với các dạng thức bài thi, các bài thi mẫu, v.v sẽ làm giảm thiểu tình trạng học thêm, dạy thêm.

3.     NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ TRIỂN KHAI CỦA ĐHQGHN  

                Về nhân lực  

ĐHQGHN có đủ nguồn cán bộ giảng viên thuộc tất các các chuyên môn theo yêu cầu ra đề theo cấu trúc và dạng thức của Bài thi Tổng hợp. Đội ngũ tham gia chuẩn bị bộ đề thi là các giảng viên, nghiên cứu viên của các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Giáo dục, Đại học Ngoại ngữ, cũng như giáo viên các trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trong ĐHQGHN. Trên 70 giảng viên của ĐHQGHN đã được chuyên gia khảo thí của Hoa Kỳ tập huấn về kỹ năng ra đề thi.  Nhiều chuyên gia hàng đầu trong việc ra đề thi trung học và tuyển sinh đại học cũng đã được huy động tham gia vào xây dựng đề thi.

Về ngân hàng câu hỏi

Hiện nay ĐHQGHN đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn câu hỏi đánh giá năng lực với gần 4000 mục hỏi (item) thuộc các hợp phần khác nhau. Trong số này một bộ phận  đã được thử nghiệm. Cần tiếp tục thử nghiệm và phát triển thêm câu hỏi mới trong các năm tiếp theo để đảm bảo thường trực khoảng 10 ngàn câu hỏi trong ngân hàng . Tuy nhiên, trước măt cho 2015 cần có 4500 câu hỏi đã chuẩn hóa. ĐHQGHN cũng đã thành lập Trung tâm Khảo thí để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này.

Ngày 11 tháng 9 tới đây, ĐHQGHN sẽ tổ chức thi chọn sinh viên sau khi đã trúng tuyển vào ĐHQGHN vào học trong các chương trình tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao. Đây sẽ là dịp rà soát và hoàn thiện quy trình, bộ đề cũng như quy trình, công nghệ tổ chức thi cũng như bộ đề thi.

Về phần mềm thi

Hiện ĐHQGHN đã xây dựng một phần mềm để tổ hợp đề,  tổ chức thi, chấm thi và chấm thi trên máy tính. Phần mềm này sẽ được áp dụng thử nghiệm cho đợt thi tháng 9/2014 trong nội bộ ĐHQG. Phần mền tuyển sinh này cho phép thí sinh thi nhiều đợt, độ bảo mật và chính xác cao. Để triển khai thi trực tuyến và cho diện rộng, cần có thêm sự đầu tư về công nghệ thông tin cả về phần cứng và phần mềm.

Chính sách tuyển sinh và hỗ trợ

ĐHQGHN đã công bố định dạng đề thi cùng các yêu cầu và hướng dẫn thí sinh trên mạng. ĐHQGHN cũng đang thiết kế phần mền để thí sinh có thể xem bộ đề thi mẫu và tiến hành thi thử và luyện thi trên website của ĐHQGHN.

 4.     Các điều kiện để ứng dụng rộng rãi bộ đề thi của ĐHQGHN

  Bài thi Tổng hợp này được thiết kế bao quát chương trình phổ thông hiện nay, chủ yếu lớp 12. Trong điều kiện chương trình đào tạo, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy ở bậc phổ thông chưa có thay đổi thí sinh vẫn có thể làm bài tốt. Bên cạnh đó, với điểm chuẩn hợp lý, cùng với các chính sách ưu tiên cho học sinh thuộc đối tương ưu tiên, tỷ lệ tốt nghiệp sẽ không có xáo trộn lớn. Trong khi đó, với những câu hỏi có tính phân loại các trường đại học vẫn có căn cứ để chọn được những ứng viên vào học đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, phương án  tính khả thi cao.

Tuy nhiên để có thể sử dụng rộng rãi bộ đề thi của ĐHQGHN cho kỳ thi hợp nhất, cần có thêm các điều kiện hỗ trợ  từ phía Chính Phủ và các bộ, ban ngành:

 • Hệ thống chính sách, các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi này (Quy chế kỳ thi hợp nhất 2015);
 • Hỗ trợ ĐHQGHN tiếp tục phát triển bộ ngân hàng câu hỏi nguồn đủ lớn và đảm bảo chất lượng để có thể áp dụng cho diện rộng.
 • Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hạ tầng phần cứng, cơ sở vật chất (phòng thi). Chỉ đạo các tập đoàn viễn thông hỗ trợ về hạ tầng đường truyền. Về phần mềm thi, ĐHQGHN đã và đang triển phương thi thi trên máy tính với phần mềm do ĐHQGHN phát triển. Với sự hỗ trợ, ĐHQGHN có thể nâng cấp phần mềm có thể thi trực tuyến song song với thi trên máy tính.
 • Công tác truyền thông sâu rộng để tạo sự đồng thuận của xã hội; Tổ chức hệ thống hỗ trợ thí sinh toàn diện trước và trong kỳ thi.

Phần 3

Nội dung cuộc phỏng vấn GS TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban đào tạo ĐHQGHN

Theo sự chỉ đạo của TTCP ngay trong năm học 2014-2015 này ngành GD sẽ phải tổ chức kỳ thi chung đảm bảo 2 mục tiêu: công nhận tốt nghiệp và làm cơ sở để các trường ĐH-CĐ xét tuyển đầu vào. Vậy là một cơ sở đào tạo lớn ĐHQG HN có xây dựng phương án (PA) nào cho kỳ thi chung này không?

GS Nguyễn Đình Đức: Hiện nay ĐHQG HN đã có sự chuẩn bị rất lâu cho phương án này rồi đấy là PA được thực hiện trên cơ sở đánh giá năng lực của người học. Cụ thể: Qua bài thi đánh giá năng lực chung bài thi gồm nội dung: toán ngữ văn và một nhánh là các ngành KHXHNV; văn, sử, GDCD và nhánh thứ hai là vật lý, hóa và sinh học.

Với bộ đề được cấu trúc như vậy có đầy đủ các môn học và có cả kiến thức bao gồm kiến thức THPT với 1 đề 2 trong 1 như thế hoàn toàn có thể thay thế để xét TNTHPT đồng thời dựa trên những mức thang điểm khác nhau xét tuyển vào các trường ĐH khác nhau, Tuy nhiên bài thi đánh giá năng lực đó chưa đủ xét tuyển vào ĐH mà mới chỉ để xét tuyển vòng ngoài vào ĐH còn ĐHQGHN xây dựng phương án có những bài thic huyên  biệt giống phương án tuyển sinh của Hoa Kỳ SAT 1 và SAT 2. Bài thi đánh giá năng lực như SAT 1 còn bài thi đánh giá năng lực như SAT 2 tức là sau khi đánh gia nắng lực rồi dùng bài thi đó để công nhận TNTHPT và sơ tuyển vào ĐH rồi thì xét  học ngành gì sẽ phải làm thêm một bài nữa ví dụ các em ngành KHTN toán học, vật lý CNTT các em phải thi môn toán học, các em vào ngành KHXHNV có thể làm 1 bài thi về văn. Với bài thi như vậy nó có thể là cơ sở chúng tôi đã nghiên cứu từ năm 2002, với ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực thông qua những câu hỏi nảy bắt đầu từ những năm 2005-2007 qua đề tài nhà nước lúc đó do GS Đào Trọng Thi chủ trì là xây dựng bộ tiêu chí để phát hiện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tài năng trong KHCN , trong quản lý và trong kinh doanh .

Sauk hi dề tài này kết thúc năm 2012 GĐ ĐHQGHN cũng giao cho Viện đảm bảo chất lượng xây dựng đề án đảm bào bộ công cụ lúc đầu chúng tôi định lấy Bộ công cụ của nước ngoài nhưng thấy Bộ công cụ của nước ngoài áp dụng thẳng vào VN không phù hợp cả về tư duy cảm xúc… mà phải có điều kiện phù hợp với VN cái thứ 2 những câu hỏi về LS, VH cũng phải phù hợp với VN chính vì thế xây dựng được. Đến hôm nay chúng tôi đã xây dựng được bộ câu hỏi nguồn 4000 câu hỏi. Đó là cái thứ nhất.

Thứ hai nữa PA này chúng tôi đã chuẩn bị kỹ từ năm 2011 chúng tôi đã xây dựng cho bậc sau ĐH và đã áp dụng thành công năm 2011, 2012, 2013 và bây giờ 2014 cho 3 ngành Quản trị KH công nghệ, Biến đổi khí hậu và Môi trường phát triển bền vững.

Năm học này 2013-2014 sau kỳ thi 3 chung chúng tôi sẽ dùng bài thi đánh giá năng lực này để xét tuyển cho các em học sinh đã đỗ 3 chung để vào các chương trình đặc biệt đấy là chương trình chất lượng cao, chương trình tài năng, chương trình tiên tiến và chương trình nhiệm vụ chiến lược.

Đó là những chương trình đạt chuẩn quốc tế giảng dạy hoan toàn bằng Tiếng Anh.

Mục tiêu đặt ra cho các phương án thi là phải giải quyết được 2 vấn đề hình thức tổ chức, đề thi và phương thức chấm làm sao phải đảm bảo được tính khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh – vậy phương án này có giải quyết được các vấn đề đó không thưa GS?

GS Đức: PA này chúng tôi có sự cân nhắc rất kỹ vì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm của Mỹ như bài thi SAT 1, SAT 2 nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với VN.

Thứ nhất là bài thi SAT 1 có sự tham khảo của ICT nữa vì ở Mỹ có bài thi đánh giá năng lực SAT 1 và ICT , SAT 1 chủ yếu là toán và ngư văn lớp 10 thôi sau đó các em phải làm bài thi chuyên biệt SAT 2 nữa. Còn ICT thì kiến thức được bao phủ hết thời THPT. Thông thường kinh nghiệm thế giới cho thấy ở những nước văn minh ít chuyện nhờ vả tiêu cực người ta dùng phương pháp đánh giá theo SAT. Còn những nước dù văn minh nhưng  áp lực về thi cử  lớn như Nhật bản, Hàn Quốc và Đông Âu thì người ta dùng phương áp ICT, vấn đánh gia năng lực nhưng kiến thức trùm cả bậc PT. ĐHQG HN áp dụng các hình thức đấy vừa đánh giá tư duy năng lực đồng thời kiến thức nữa mà lại phù hợp với VN ở chỗ các đề của nước ngoài cover toàn bộ kiến thức của bậc THPT từ lớp 4 lớp 5 cho tới lớp cuối cùng của bậc THPT nhưng vì ở VN thi TNTHPT kiến thức chủ yếu ở lớp 12 cho nên để thí sinh khỏi đột ngột phù hợp với thí sinh chúng tôi xây dựng bộ đề với câu hỏi chủ yếu  là kiến thức lớp 12: 70% kiến thức lớp 12, 20% kiến thức lớp 11, 10% kiến thức lớp 10 . Với bộ đề như vậy các em học qua CT THPT các em làm được bình thường không có gì mới lạ , chưa cần phải thay đổi sgk, hệ thống. Dù ở nước ngoài để làm được đề thi ấy phải có tài liệu tham khảo thì chúng tôi xây dựng bộ đề phù hợp với tài liệu hiện có với phương pháp, hệ thống GD hiện có nên các em yên tâm.

Cái thứ hai dù đổi mới như vậy nhưng tôi với tư cách là 1 giảng viên ĐH phải xem bộ đề ấy có đáp ứng được chất lượng để chúng tôi TS vào trường ĐH hay không thì chúng tôi cũng có sự cân nhắc bởi ở nước ngoài người ta rất coi trọng kiến thức năng lực tư duy , năng lực phân tích mà nhiều khi có thể thông qua bài luận thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng bộ đề cover kiến thức như thế chúng tôi đã chọn những giáo sư, những thầy giáo chuyên ra đề thi ĐHCĐ nhiều năm tham gia ban ra đề của Bộ tham gia ra đề và có sự thẩm định chéo cho nên Bộ đề của chúng tôi rất yên tâm với kiến thức rất sát với yêu cầu của chuẩn đầu vào. Thứ ba nũa là phải đảm bảo tính khách quan châm làm sao phải trung thực để XH tin tưởng. Một trong những thành công của kỳ thi 3 chung tôi c ho rằng  phương án coi thi châm thi rất nghiêm túc cho nên XH yên tâm. Vì vậy đổi mới TS phải trả lời cho XH là có công bằng không có khách quan không thì chúng tôi xây dựng phương án chấm trắc nghiệm trên máy . Khi danh sách vào máy toàn bộ đã được mã hóa từ SBD, tất cả theo quy luật khách quan từ khâu đó chấm hoàn toàn bằng máy nên đảm bảo tính khách quan.

Phương án thi này sẽ phải ứng dụng CNTT trong khi  với đặc thù vùng miền không phải chỗ nào chúng ta cũng đáp ứng được yêu cầu này , vậy có giải pháp nào để giải quyết được thực trặng này không?

GS Đức: Hiện nay ĐHQGHN đã xây dựng phần mềm, với phần mềm này thì tổ chức châm thi trên máy với hệ thống máy chủ của ĐHQG  và khoảng gần 1000 máy ở các trường thành  viên thì chúng tôi có thể tổ chức đồng loạt ở DHQG. Tuy nhiên để tổ chức thi trên toàn quốc thì có 2 phương án 1 là toàn bộ những cái đề như vậy phải gói gém tổ chức thi ở từng tỉnh , từng địa phương, 2 là phải viết để hoàn thiện phần mềm qua hình thức online sử dụng qua hệ thống Internet thì chúng tôi phải đầu tư thêm nhưng với kiến thức cơ sở của các thành phố theo tôi hiện nay rất nhiều trường THPT đã được trang bị máy tính, phòng mày. Nếu  trường o có các em có thể đến TTGDTX của tỉnh hoặc 1 cơ sở nào đó như Viettel người ta có thể tổ chức thi vào ngày thi nhất định các em có thể đến thi.

Cò ở những nơi xa xôi hẻo lánh các em chưa biết gì về máy tính thì đó là điều phải tính mang tính đặc thù nhưng đó không phải là tình trạng phổ biến .

Chúng ta đổi mới thi trong khi chương trình và SGK chưa đổi mới vậy phương án này có giải quyết được những hạn chế?

Trong tương lai Bộ đề thi này ngày càng được chuẩn hóa phủ kín những kiến thức THPT thì các em sẽ phải ôn tập phổ rộng hơn lúc đó từng bước chúng ta sẽ hoan thiện để có bộ đề thi chuẩn như ở Mỹ SAT1, SAT2 và ICT… VN cũng sẽ phải đi theo con đường như vậy, tuy nhiên trước mắt với PA ra bộ đề và cách thi của DHQG sẽ đáp ứng được yêu cầu: tôi là người thầy, bộ đề ấy kiến thức ra có đáp ứng được người học cho tôi tôi thấy đáp ứng được, thứ 2 học sinh không phải sợ vì nằm trong kiến thức các em đã học o có gì xa lạ cả, thứ 3 khách quan, thứ 4 cơ sở vc ttb có đáp ứng được hay không vơi cơ sở hạ tầng thông tin như hiện nay là khả thi .

Vấn đề nữa là thi sẽ có đỗ, trượt. Đây là năm đầu tiên thực hiện kỳ thi chung áp dụng CNTT, sử dụng những bộ đề thi trắc nghiệm… sẽ không thể tránh khỏi tình trạng có những thí sinh thi trượt. Vậy trong phương án thi của ĐHQG có tính đến việc tạo cơ hội cho thí sinh thi trượt?

GS Đức: Theo thông lệ kỳ thi đánh giá năng lực của nước ngoài người ta tổ chức thường xuyên 1 tháng 1 lần, thậm chí với các em lớp 11 học trước chương trình là các em có  thể thic ó điểm chứng chỉ để vào ĐH thì ở đây cũng vậy .Trong tương lai chúng tôi có thể tổ chức 1 tháng 1 lần thi, như vậy  1 tháng có 1 lần đăng ký và các em hoàn toàn có thể đăng ký để trả bài thi đánh giá năng lực và cầm chứng chỉ trong tay cũng như điểm xét tuyển vào ĐH-CĐ tháng 3, tháng 4 đã có. Đấy là cơ hội thứ nhất. Cơ hội thứ 2 tức là nếu em nào không hoàn thành đề thi ấy các em có thể thi lại lại online không có gì áp lực với các em. Các em hoàn toàn có thể ôn tập tiếp… qua bộ đề ấy các em thấy kiến thức lớp 10 của mình chưa sâu có thể ôn tập lại và thi đợt khác. Tóm lại bài thi ấy không phải là đánh đỗ đỗ trượt mà là yêu cầu các em phải hoàn thiện KT để đáp ứng đúng với tiêu chi của người đã kinh qua bậc học THPT điều ấy tôi cho là rất tốt. Trên cơ sở ấy các em có thể nhập vào bậc học ĐH 2 lần 1 năm như ở nước ngoài những em làm tốt có thể nhập  học tháng 8, tháng 9 còn những em nào chưa chuẩn bị có thể nhập học tháng 12 như ở nước ngoài. Và sau này khi thực hiện thi online có thể cho ca người VN ở nước ngoài và người nước ngoài muốn đến Vn học có luôn cả chứng chỉ tiếng Việt vì làm bài thi ấy đương nhiên phải hiểu TV. Tôi cho rằng cái đó rất hay.

Điểm cuối cùng nữa: năm tới thực hiện PA này có khả thi hay không?

Đối với toàn quốc trong khi hiện có nhiều PA khác nhau tôi cho rằng nếu PA của ĐHQGHN được Bộ chấp nhận thì các em hoàn toàn có thê thi trước thử sức mình, nếu đỗ các em được Bộ công nhận đỗ TNTHPT như thế không bị áp lực còn nếu không các em được thi lại, nếu tiếp tục không đỗ các em tiếp tục kỳ thi 3 chung của Bộ như vậy là hài hòa và cũng là thí điểm PA của DHQG HN cho những năm sau. Nếu các em thi rồi các em thấy rất tốt Bộ thấy đề của ĐHQGHN chuẩn bao gồm toán, văn và các môn khác thì tự nhiên XH thấy đó là bộ đê fthi được chọn lọc và tôi cho rằng cần có sự thử nghiệm như vậy .

GS có thấy PA của ĐHQGHN có tính khả thi va tiệm cận gần với tiêu chuẩn QT?

GS Đức: Đương nhiên PA này của ĐHQGHN có tính khả thi vì ngay trong năm nay 9-10/9 chúng tôi đã triển khai cho hệ tài năng chất lượng cao của Bộ GDĐT, cái thứ 2 là chúng tôi đã áp dung cho bậc sau ĐH từ  2011 đến nay ở bậc sau ĐH hơi khác 1 chút cũng là bài thi đánh giá năng lực nhg có thêm bài luận phải có kiến thức tích lũy trong quá trình học ĐH.

Thứ hai nữa với kỳ thi này sau khi chúng ta có những bộ đề hoàn chỉnh thì giống như ở Mỹ khi thi SAT có giáo trình của Byrờn  nghĩa là toàn bộ kiến thức chương  trình phổ thông được cô đọng trong đó các em cứ việc ôn luyện thôi và tất cả được ôn luyện các em sẽ nắm chắc những kiến thức và với cách thi như vậy vừa là động lực vừa là mục tiêu để các em học tập.

Bây giờ không chỉ là kiến thức lớp 12 nữa mà phải phủ toàn bộ kiến thức THPT. Cái thứ hai không chỉ học giỏi toán văn mà còn học các môn khác, thứ ba nữa là còn phải có kỹ năng mềm vì có những câu hỏi vê tư duy, đòi hỏi phân tích lập luận đòi hỏi các em có kỹ năng , tư duy phân tích, tầm nhìn… PA đổi mới TS theo đánh giá năng lực này là hội nhập quốc tế vì chúng tôi học tập theo phuơng pháp của Mỹ  đồng thời cải tiến cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh VN nhưng khi được chấp nhận chúng tôi sẽ từng bước hoàn thiện thật chuẩn. Đây là phương án hiện đại nhất  hiện nay.

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách, Thi tốt nghiệp, Uncategorized

7 phản hồi »

 1. Đơn giản như trò chơi trên VTV 😀 . Nhưng liệu có minh bạch hơn cách chọn biển số xe trên máy vi tính của CSGT?

  Số lượt thích

 2. Không ủng hộ

  Số lượt thích

 3. Cuối cùng rồi cũng có phương án thi mà chuyện dạy thêm, luyện thi sẽ chẳng còn tác dụng mấy. Tìm đâu ra giáo viên có thể làm được cả 180 câu trắc nghiệm để phỉnh học trò tới lớp dạy thêm nhỉ? DT-HT sẽ tự dẹp, mừng quá.

  Số lượt thích

 4. Ủng hộ vì tính tiết kiệm và tiện dụng và khoa học của PA. Nhưng vấn đề số câu trắc nghiệm cần nghiên cứu lại. Theo tôi số câu trắc nghiệm tỷ lệ với thời lượng học môn đó tại trường PT. Tại sao không cho đúng 200 câu, mỗi phần 50 câu, theo tôi là đúng hơn. Nhưng chắc chắn là PA không bao giờ được Bộ chấp thuận vì Bộ lúc nào cũng cho PA mình là nhất. Nhất là phần bộ đề thị chắc chắn Bộ sẽ ôm hết cho mà coi, vì nó đẻ ra quyền và có thể tiến.

  Số lượt thích

 5. Chừng nào chưa dẹp được nạn tham nhũng, hối lộ, gian dối trong học đường và thi cử, thì chuyện thi hay bỏ thi, thi chung hay thi riêng không có tác dụng gì. Mình nghe các bậc phụ lão bên ngành GD thuộc U 70 kể rằng ở VNDCCH những năm 60 đã có 2 năm không phải thi ĐH mà là tuyền thẳng vào ĐH luôn. Thời đó làm gì có luyện thi ĐH, càng không có Học thêm Học nếm từ …tuổi mẫu giáo vỡ lòng. Nói chung ở VN hiện nay càng ngày càng có nhiều phương án đổi mới, nhưng tiêu cực càng nhiều vì dân ta rất … giỏi đối phó. Có trắc nghiệm thì cũng sẽ có luyện thi hay Học tủ kiểu Trắc nghiệm, giống như mấy shows thử Tài như “Ai là triệu Phú” hay “Đường lên đỉnh Olympic”. Còn những ai có tiền thì “mua tiên cũng được” Hoặc ít ra thì bỏ 200 triệu đồng là mua được cả bằng tiến sĩ ngành Y. Loạn thật! Mà có loạn thì phải dẹp loạn, chứ không nên bày vẽ kế hoạch hay phương án này nọ, tốn công vô ích.

  Số lượt thích

  • Ở nước ngoài, như ở Đức tiêu cực trong giáo dục rất hiếm có, chứ không nhan nhản như ở VN, nên họ mới không có thi ĐH, mà chỉ xét vào ĐH dựa vào điểm Trung bình của kỳ thi TNTHPT Abitur thôi. Kỳ thi này rất nghiêm túc, quan trọng và khó khăn, nên ai mà qua được cũng được coi là thành phần trí thức của nước Đức rồi. Mà nói thật là trình độ Học vấn và kỹ năng sống của mấy Học sinh tốt nghiệp PT Abiturienten của họ hơn hẳn mấy sinh viên ĐH và ngay cả mấy thạc sĩ, tiến sĩ của ta. Còn những ai không cảm thấy hợp với việc ngâm cứu, thì chuyển sang học nghề, cũng giỏi và năng động chẳng kém. Trong khi ở ta thì chỉ chú trọng hình thức mà bỏ qua thực chất. Điểm số, đỗ đạt, bằng cấp là mục đích, nguyện vọng, ước mơ của mọi người, mọi nhà, nên bằng mọi cách là phải đạt được. Bất chấp cả quy định, quy tắc, luật lệ và…đạo đức! Thành ra, VN vô địch về sản xuất bằng, nhưng vẫn là một nước ….chậm phát triển.

   Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: