How We Learn

Tháng: Tháng Mười Một 2014

Tôi bận đọc – Nguyễn Thị Ngọc Minh

Dành tặng các sinh viên năm nhất của tôi Kinh nghiệm này tôi học được từ một thầy giáo dạy tiếng Anh chuyên ngành Lý thuyết văn học, từng học Đại học ở Thụy Điển, Cao học ở Anh và kém tôi 7 tuổi, người không ngừng khiến tôi sửng sốt vì sự hiểu biết… Read More ›

Học sinh THPT Nhật Bản học những môn gì? – Nguyễn Quốc Vương (dịch)

I. Môn giáo khoa chung cho các khoa (ban) 1. Quốc ngữ: Quốc ngữ tổng hợp, Cấu trúc quốc ngữ, Văn hiện đại A, Văn hiện đại B, Cổ điển A, Cổ điển 2. Địa lý-Lịch sử: Lịch sử thế giới A, Lịch sử thế giới B, Lịch sử Nhật Bản A, Lịch sử Nhật… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P4) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P3)– Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P2) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P1) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Học dưới góc nhìn của khoa thần kinh – Nguyễn Huỳnh Mai

Kỹ thuật máy quét bằng cộng hưởng từ (scanner par résonnance magnétique nucléaire) cho phép quan sát não trong quá trình học và giúp cho thấy những kiến thức trình bày ở đây.   Kiến trúc não bộ đã sẳn sàng từ lúc chào đời. Kiến trúc có nghĩa là một nhà trống nhưng cột… Read More ›

Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ – Chính Phủ

DỰ THẢO   NGHỊ ĐỊNH Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo… Read More ›

Mạng giáo dục “Trường học kết nối” – Bộ GD ĐT

Mục đích, yêu cầu Mục đích “Trường học kết nối” tại địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với mục đích sau: – Tổ chức và quản lí các hoạt động đào tạo, tập huấn,… Read More ›

Tín dụng sinh viên và đại học vị lợi nhuận: ta kiểm soát nó hay để nó kiểm soát ta? – Phạm Hiệp

Cùng với đổi mới tuyển sinh, viễn cảnh phá trần học phí trường công và câu chuyện đại học vị lợi nhuận hay không vì lợi nhuận là hai vấn đề thu hút quan tâm nhất của xã hội trong thời gian vừa qua đối với giáo dục đại học.   Hai vấn đề tuy khác nhau… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.