How We Learn

Tháng: Tháng Hai 2015

Giáo dục (Việt Nam Văn Hóa Sử Cương) – Đào Duy Anh

Trích từ Việt Nam Văn Hóa Sử Cương của Đào Duy Anh (Nhã Nam và NXB Thế Giới). Tổ tiên ta bắt đầu học chữ Hán ngay từ buổi đầu đời Bắc thuộc, mà có lẽ từ đời Triệu Đà nữa, song việc giáo dục bắt đầu có tổ chức thì từ đời Sĩ Nhiếp…. Read More ›

Vui thế nào học thế ấy

Sơn và Châu là hai chú bé ở cùng khu tập thể. Lúc còn nhỏ, Sơn và Châu cùng học toán. Sau này lớn hơn một chút, Sơn chuyển qua học vật lý. Một hôm Sơn hỏi Châu: “Châu có biết 5 điều Bác Hồ dạy không?”. Châu trả lời: “Em có biết 5 điều… Read More ›

Vịt Đực – Vũ Bằng

(Trích Bốn-mươi-năm “Nói Láo” của Vũ Bằng, tủ sách Việt Nam Danh Tác, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn). Trong suốt thời kỳ làm “Vịt Đực” đường Cột Cờ, những vở kịch bi hài như vậy diễn ra thường xuyên, cũng làm cho anh em đỡ buồn và quên đi chốc lát cuộc đời…. Read More ›

Bỏ chấm điểm tiểu học: Học sinh tiến bộ hay sa sút? – Tuệ Nguyễn, Bích Thanh

Thanh Niên: Sau một học kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá học sinh bằng nhận xét thay vì chấm điểm, điều có thể nhận thấy rất rõ là những lo lắng, hoang mang vẫn còn ngổn ngang trong lòng giáo viên và cả phụ huynh. Giáo viên lo ghi sổ sách, chểnh mảng… Read More ›

Sách giáo khoa lịch sử: hiện trạng và giải pháp – Bùi Thiết

(Góp bàn về sách giảng dạy lịch sử trong trường phổ thông)   Thứ nhất, cho các em học sinh cấp tiểu học được học lịch sử từ sớm, không phải là từ lớp 6 mới được học. Có thể từ lớp 2-3 trong chương trình học đã có môn lịch sử như loại Truyện kể lịch… Read More ›

Sinh viên và Hội đồng trường – Phạm Thị Ly

Điều lệ trường ĐH vừa ban hành đã cải thiện thẩm quyền của hội đồng trường (HĐT) theo hướng tiến đến gần hơn với thực tiễn quốc tế. Tuy vậy, điều lệ bỏ ngỏ sự tham gia của các cựu sinh viên và sinh viên. Về nguyên tắc, HĐT nên bao gồm các bên liên quan… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.