How We Learn

Nhóm Đối thoại giáo dục trả lời BBC Tiếng Việt – Nhóm Đối thoại giáo dục, Hà Mi

HTN: Mới đây, Nhóm Đối thoại giáo dục (VED) đã gửi tới lãnh đạo ngành giáo dục bản kiến nghị về cải cách giáo dục đại học Việt Nam. Nhân dịp này, BBC Tiếng Việt đã liên lạc với Nhóm Đối thoại giáo dục và đặt một số câu hỏi về các khuyến nghị đó.

BBC: Vì sao Nhóm được thành lập và quyết định thực hiện dự án kéo dài trong ba năm này?

Nhóm Đối thoại giáo dục hình thành tự nhiên, xuất phát từ việc các thành viên của nhóm đều quan tâm tìm hiểu thực trạng giáo dục Việt Nam và mong muốn tìm ra giải pháp cải cách để giáo dục Việt Nam trở nên tốt hơn. Đến nay nhóm đã hoạt động được hai năm và tạm chốt dự án nghiên cứu của mình bằng một bản khuyến nghị chính thức về cải cách giáo dục đai học. Tuy nhiên đây là một cái  “chốt” để mở, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc trên bản khuyến nghị này.

BBC: Sau khi đưa ra các khuyến nghị nói trên, Nhóm chờ đợi gì từ phía các nhà lãnh đạo ngành giáo dục Việt Nam và chính phủ Việt Nam?

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị này trong tinh thần “chúng ta có thể làm gì” chứ không phải “các nhà lãnh đạo sẽ làm gì”. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này lành mạnh và tích cực hơn là ngồi “chờ đợi” và suy đoán về phản ứng của những người làm lãnh đạo.

Chúng tôi hy vọng các kiến nghị của mình được đọc và khơi mào thảo luận rộng rãi trong các nhà làm giáo dục, không phải chỉ ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi chờ đợi sự lắng nghe và phản biện từ lãnh đạo ngành giáo dục và những chuyên gia về giáo dục đại học ở Việt Nam, những giảng viên, nghiên cứu viên, nhà quản lý đang làm việc trong và ngoài môi trường đại học Việt Nam. Những thảo luận như vậy luôn có ích cho việc hình thành một triết lý giáo dục và triết lý quản lý giáo dục. Kết luận cuối cùng của các nhà giáo không nhất thiết là trùng khớp với các kiến nghị của chúng tôi.

Mục đích của nhóm VED là đưa ra một bộ kiến nghị rõ ràng và nhất quán, để làm cho đại học Việt nam tiệm cận với những giá trị phổ quát có ở đại học các nước phát triển. Nhưng chúng tôi không có ý coi bộ kiến nghị của mình là “kim chỉ nam” cho một nền giáo dục.

BBC:  Liệu Nhóm hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ xem xét, thực thi tất cả hay bao nhiêu trong số các khuyến nghị này?

Lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo cũng và Bộ khoa học công nghệ đã có hồi âm tích cực.  Chúng tôi được biết  chuyên viên và lãnh đạo Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như Chính phủ đang xem xét các ý kiến đưa ra trong khuyến nghị.

BBC: Có ý kiến cho rằng một số khuyến nghị không thể thực hiện được như khuyến nghị cần có Hội đồng ủy thác – kiểu Board of Trustees – do quy định trong Luật giáo dục Việt Nam (theo Điều 56, Luật Giáo dục 2005, “tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường”) hay khuyến nghị về phân quyền làm chủ đại học cho địa phương do thực tế tại VN hiện nay. Nhóm có đề xuất giải pháp gì để có thể thực thi những khuyến nghị như thế này?

Kiến nghị của chúng tôi là một phần trong mong muốn đổi mới và cải cách đất nước. Chúng tôi tin rằng để cải cách thực sự,  cần có sự tham gia của cả người dân lẫn chính phủ, cả ở khâu xác định phương hướng và ở khâu triển khai.

Từ quan sát đại học ở một số nước tiên tiến, chúng tôi nhận thấy việc thành lập Hội đồng uỷ thác có thể mang đến những nguồn lực lớn cho đại học. Vì mô hình này còn rất mới mẻ ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng, cần thận trọng trong việc tiếp nhận và triển khai nó.

Xác định các chi tiết cụ thể của quá trình thực thi đề nghị này, tất nhiên, sẽ là bước tiếp theo mà chúng tôi hy vọng sẽ có điều kiện và thời gian để nghiên cứu.

Chúng tôi kiến nghị địa phương tham gia vào hội đồng uỷ thác chỉ khi địa phương thấy phát triển đại học là ưu tiên của địa phương, thực sự cam kết và sẵn sàng hỗ trợ phát triển nhà trường trong khả năng nguồn lực sẵn có của chính quyền địa phương (hạ tầng, chính sách ưu đãi …),  và thực sự MUỐN tham gia quản trị trường, MUỐN đầu tư cả về nguồn lực và công sức cho đại học. Việc này cần được tiến hành thận trọng  dè dặt và không có tính bắt buộc đối với điạ phương.

Đảng ủy nhà trường có thể có đại diện trong Hội đồng ủy thác (Board of Trustees) nên vẫn tham gia vào việc định hướng phát triển nhà trường, cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động “vĩ mô” như gây quỹ, quyết các hạng mục đầu tư lớn và bầu ban giam hiệu. Đảng ủy nói riêng và Hội đồng ủy thác nói chung sẽ không tham gia điều hành hoạt động của trường. Việc vận hành trường đại học sẽ do Ban giám hiệu đảm nhận.

Hiện nay Hội đồng trường (hay Hội đồng ủy thác như đề nghị của nhóm chúng tôi) không hoạt động được vì có ít thực quyền. Thường thì hiệu trưởng kiêm luôn Bí thư Đảng ủy; hoặc giao cho một phó hiệu trưởng mà hiệu trưởng tin cậy làm Bí thư Đảng ủy.

Muốn Hội đồng trường có thực quyền hơn cần phải xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức khác trong trường như thế nào, sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức này được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào.

Đồng thời, Luật Giáo dục Đại học phải quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng trường hơn, trong đó nhất thiết phải có quyền bầu và bãi miễn Hiệu trưởng. Thành phần Hội đồng trường cũng cần thay đổi. Phải có đại diện của chính quyền địa phương, của Bộ chủ quản (hoặc đại diện của Bộ liên quan)  trong Hội đồng trường. Ví dụ có đại diện của Bộ Y tế ở Trường Đại Học Y ,có đại diện Bộ Giao Thông ở Trường Đại học Giao thông vận tải ).

Theo Luật Giáo dục Đại học hiện nay, Hội đồng trường phải có đại diện ngoài trường; nhưng những vị đại diện này yếu thế quá, vì thường thì họ chỉ là nhà hoạt động xã hội được mời vào để lấy tiếng.

Ngoài việc địa phương cử người tham gia hội đồng trường thì rất nên có một thành phần khác là đại diện cựu sinh viên  (alumni). Cựu sinh viên  rất hay tham gia, thậm chí rất tích cực, trong hội đồng trường vì những người này phần lớn có thực tâm muốn xây dựng trường.

Việc địa phương cử người tham gia Hội đồng trường sẽ giải quyết được các bế tắc do chồng chéo trách nhiệm quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố. Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2010/NĐ-CP phân công trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trong việc quản lý các trường đại học đóng trên địa bàn, trên cơ sở phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ chủ quản. Theo chúng tôi, đây là một bước đi hợp lý, tuy nhiên việc phân cấp không triệt để và thiếu các cơ chế phối hợp hữu hiệu làm cho công tác quản lý nhà nước không những không hiệu quả hơn mà còn trở nên chồng chéo và bế tắc. Một ví dụ cụ thể của tình trạng này là trong năm 2014, UBND TPHCM đã kiến nghị với chính phủ “đề nghị không quản lý nhà nước với các đại học trên địa bàn” và sửa đổi nghị định 115/2010/NĐ-CP theo hướng chuyển toàn bộ trách nhiệm quản lý nhà nước về cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150625_viet_education_ved_recommendations_reax

Tagged as: , ,

Categorised in: Giáo dục đại học, VED

10 phản hồi »

 1. Thứ nhất, tôi thấy GS Ngô Bảo Châu có thiện chí xây dựng; thứ hai, có một số đồng nghiệp hợp tác và đã đưa ra được những kiến nghị thực tế và khả thi; thứ ba, ông và Nhóm ông được CP tín nhiệm và lắng nghe. Theo tôi, đây là tin vui và là bước đầu thuận lợi cho GDVN. GD đi trước, cả nước theo sau.

  Cuộc đời này luôn thay đổi, xã hội này luôn thay đổi. Hãy là sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy (Gandhi). Tôi tin vào thiện chí của những nhà lãnh đạo, mặc dù họ cũng có sai lầm, họ cũng có thế bí, và không thể làm khác hơn, vì áp lực này áp lực nọ.

  Tôi hy vọng mọi người tiếp tục làm việc, tiếp tục xây dựng. Người VN không thua gì người TQ hay Đại hàn, không thua gì người Nhật, nói về cách làm việc hay sự thông minh, tại sao mình đi sau hơn người ta? Nếu ta tiếp tục làm việc và xây dựng, một ngày kia ta sẽ thấy rằng: mình chẳng hơn ai, nhưng cũng chẳng ai hơn mình !

  Số lượt thích

 2. Thực ra, cách đây gần chục năm đã có một nhóm đối thoại GD trong nước do Gs Hoàng Tuỵ đứng đầu, các chính khach ( bao gồm giới lãnh đạo đảng, CP,các bộ ngành) cũng dỏng tai nghe rồi bỏ đấy. Theo qua sát của tôi, càng đối thoại về GD, các cơ quan có trách nhiệm càng có phản ứng tinh vi hơn và kết quả là chẳng lam cái gì cả! VED có tinh quốc tế hơn vì là các nhà trí thức Việt kiều, chu yeu owr My, mục tiêu kiến nghị và đối thoại có vẻ mềm dẻo hơn, nhưng về tâm huyết và nhiệt thành thì ko có gì hơn nhóm của Gs Hoàng Tuỵ, có khác chăng họ trẻ hơn, không gay gắt hơn và biết hướng vào dư luận của các bên có liên quan! Xem cách trả lời BBC của VED tôi không hy vọng VED sẽ làm gì nhiều, mà cảm thấy cấc anh đang bị ru ngủ bởi lối tu duy nghĩ rằng các cơ quan Bộ GD, bộ KH công nghệ đang lắng nghe! Thật sai lầm! Họ đút vào ngăn kéo rồi một lúc nào đó chuyển cho các bà đồng nát thanh lý!
  Về vấn đề Hội đông trường là mot trong nhung cái khó nhất của cải cách GD ĐH ở Việt nam nói riêng và các nước cộng sản nói chung! Tôi sẽ có bài viết phân tích cụ thể về vấn đề này, vì tôi đã trực tiếp nghiên cứu về lý luận và thực tiên các Hội đồng uỷ thác, hội đông quản trị trường CĐCĐ ở Canada và Mỹ, tìm hiểu nhiều quy chế Hội đồng trường trên thế giói và đã soan , trực tiếp kiến nghị Bộ trưởng GD & ĐT Việt nam lưu ý van đề này khi còn làm ở MOET. Tôi có thể nói rằng ý tưởng áp dụng mô hình HĐ uỷ thác hay quản trị của phương Tây vào Hội đồng trường ở Cơ sở GD ĐH tại Việt nam là không hợp lý, thiếu hiểu biết về lý luận và thực tiễn; ko duoc chap nhan, con những nhà cầm quyền, còn đang tại vị cho răng trong thiét chế có DCS cầm quyền, không cần có một Hôi đông trương kiểu mới thay cho bộ tu Đảng, Chính, Công Thanh lâu nay là một sai lầm, ngu xuẩn không the tha thứ được về mặt khoa học chính trị của một chính đảng cầm quyền. Có nhiều lý thuyết về sự thay đổi, nhưng trên tất cả, tuyệt với hơn tất cả là lời dạy của ĐỨC Phật Thich ca mâu ni. về sự vô thường và vô ngã! Mọi sự vật trên đời đều thay đoi, đều nằm trong môi tương quan, phụ thuộc lẫn nhau! Vay lam sao mà có thể duy ý chí một cách duy tâm đến mức ngây thơ cho rằng thể chế cộng sản này là vô địch, ton tai mai không cần thay đổi? Họ – những nguòi có thẩm quyền về hoạch định chính sách cho Gd ĐH vì dốt nát, thiếu học thức, sĩ diễn hão, co chap nên cứ khăng khang bám víu vào quan điểm cho cái mô hình hội đồng mang tính mặt trân truyen thong của họ là bất biến! Trên thực tế nó đang thay đổi, và có thể ở chừng mực nào đó đang thối nát den muc không thể chấp nhân đuọc ngay cả đối với các đảng viên kỳ cữu của ĐCS. Tất nhiên không thể phủ nhận vai trò của một đảng cầm quyền, dù là độc đảng hay đa đảng cũng vậy thôi. Vậy mô hình hội đồng trương hiệu quả cho các cơ sở GDDH Việt nam trong tiến trình đổi mới là cái gì! Xin sẽ có bài viết phân tích riêng, ko thể nói trong mục ý kiến phản hồi ngan này.

  Số lượt thích

 3. Xin thầy Mai Văn Tỉnh cho đường dẫn hoặc HTN giới thiệu kiến nghị mà theo thầy là “cách đây gần chục năm đã có một nhóm đối thoại GD trong nước do Gs Hoàng Tuỵ đứng đầu”. Tôi cũng thích cách mà thầy Hoàng Tuỵ góp ý với giới chức thẳng thắn không sợ hãi, ẩn danh, không lo mất nồi cơm. Tuy nhiên chưa đọc được những kiến nghị có tính hệ thống như VED. Vả lại thầy Tuỵ có lẽ “đe dọa” luôn nồi cơm của Lãnh đạo cũng nên? Cách của VED có thể tốt cho các thế hệ lđ trẻ, quyết làm, tâm huyết hơn trong tương lai.

  Số lượt thích

 4. Tôi đã vài lần phải chuẩn bị cho Gs Hoàng Tuỵ và nhóm của ông đến nói chuyện ở tại Bộ GD ĐT, các lãnh đạo rất cung kính lắng nghe, hai đời bộ trưởng GD sau ông Nguyễn Minh Hiển còn rất nhớ mang rưou vang ngon đến biếu và thăm hỏi GS Hoàng Tuỵ cac dip lễ Tết hy vọng ông nói nhẹ hơn, nhưng với tính thẳng của một trí thức yêu nước, ông vẫn nói và viết bài gay gắt, xong kiên nghị của nhóm GS Hoàng Tuỵ ko có kết quả. Lý do vì “Trung ngôn thì nghịch nhĩ”. Tôi,ko có đường link các bài viết và kiến nghị của nhóm này, nhưng HTN có thể tra cuu giúp bạn trên báo điện tử Vietnamnet. Một vài báo khác như Tuong lai của Bộ KHCN bị đóng cửa. Như tôi đã nói, chiến thuật kiến nghị của VED có khôn ngoan, mềm dẻo hơn, các anh trẻ hơn nhóm Gs Hoàng Tuỵ, nhưng nếu chỉ để đuọc Thủ tướng tiếp trong nhà trắng ở HN, hay các lãnh đạo Bộ nhạn lời nghiên cứu thì cũng sẽ không có két quả gi cho nguoi dan và đất nuóc. Tôi hy vọng trang HTN của Gs Ngô Bảo Châu sẽ là diễn đãn tranh luận cho mọi ý kiến trái chiều sòng phẳng, không mỵ dân, không lấy lòng lãnh đạo, mà phải mổ xẻ vấn đề trong bối cảnh lịch sử văn hoá, chính trị củavđất nước, trong kỷ nguyên toàn cầu hoá, có những áp lực ngày càng tăng từ các cỗ máy chuyển tải thể chế siêu quốc gia như UNESCO, WB,OECD, IMF vaf EU để buộc các nước có nền kinh tế mói nổi như VN phải cải cách thể chế theo tiến trình toàn cầu hoá. Như một nhà NC đã nhận xét, “không một nơi nào trên thế giói chịu tác động của quốc tế hoá và toàn cầu hoá khác hơn là University.” . Kiến nghị của nhóm Hoàng Tuỵ chủ yếu bắt CP tăng lương cho giáo viên, kể cả vay nuóc ngoài, do vậy không thuyết phục! Họ ko nhìn thấy Việt nam chỉ là một điểm trong hệ thống GD ĐH toàn cầu đã vàvđang thay đổi, buoc phải thay đổi kể cả theo hướng mà nhà cầm quyền ko muốn! Xin lưu ý rằng mọi sự bắt chước có thể xảy ra nhưng ko luôn dẫn đến kết quả mong muốn, nhất là GD ĐH Mỹ quá khác xaGD ĐH Việt Nam! dù cho trong những ngày này, tuần này Tổng bí thư ĐCS VN sang Mỹ trao giấy phép XD Fulbright university in Vietnam, nhưng ko có nghĩa là mọi mô hình của GD ĐH mỹ sẽ phù hợp với VN! Tôi không ảo tưởng hy vọng vào tuần trăng mật Việt Mỹ sẽ đem lại thay đổi lớn cho GD ĐH VN trong tuong lai gần, còn nhiều trở lực lớn, mà trước hết là cái lọi ích nhóm lơn, nhóm nhỏ đã và đang cản trở tiến trình cải cách này ở VN!

  Số lượt thích

 5. Thầy giỏi cũng như cố vấn giỏi: Dậy học mà học viên không biết rằng thầy dậy, cứ tưởng tự mình đào ra. Được kiến nghị mà không biết ai kiến nghị, cứ tưởng tự mình nghĩ ra.

  Đó là cái đạo của Lão tử: vô vi mà xử sự, vô ngôn mà chỉ giáo, để tự nổi mà không ngăn, tạo ra mà không chiếm đoạt, làm việc mà không kể công, hoàn thành mà không hưởng lợi, vì không muốn hưởng lợi nên không bị chối từ (Đạođứckinh:bài2).

  Số lượt thích

 6. Chuẩn đấy bạn Hoàng sa à! Tôi trộm nghĩ vô vi trong đạo Lão cua Lao tử khác vói vô vi trongđạo Phật của Phật đà! Nhưng thôi, ta ko sa đà miên man sang chủ đề khác để khỏi loãng vấn đề của VED đưa ra.

  Số lượt thích

 7. Có lẽ tôi cũng hơi giống Thầy Maitinh mặc dù tôi chỉ nguyên là một dân đen. Tôi không dám hi vọng nhiều vào sự thay đổi của nền GĐĐH nói riêng và nền Giáo Dục nói chung ở Việt Nam. Như GS Maitinh đã đưa ra, ở Việt Nam cũng đã rất nhiều người, như GS Tụy, đã góp ý nhiều ý hay về cải cách giáo dục. Tôi từng chứng kiến những lời phát biểu hùng hồn về cải giáo dục của GS Phạm Thụ, nguyên là Đại biểu quốc hội. Theo thiển ý của tôi, những ý tưởng của VED, GS Phạm Thụ cũng đã nói qua gần hết. Ở đây, tôi có ý dìm hàng hay chê VED. Ý của tôi muốn nói là những gì VED góp ý thì các bác lãnh đạo điều biết cả rồi. VED góp ý về tầm nhìn chiến lược không đi vào giải pháp chi tiết. Nhưng cái chi tiết thật ra ở VN hiện nay rất khó để giải. Ví dụ vấn đề “tiền”.

  Nhà nước hết tiền, nợ công thì tăng cao, cái này cũng biết. Vậy tiền đâu để đầu tư thêm vào giáo dục? Nếu chúng ta nói dựa vào tiền của ngân sách.

  Còn việc tăng học phí. Đúng là học phí hiện nay thấp nếu đứng trên quan điểm của nhà khá giả, nhưng nhà nghèo thì nó cũng đã rất cao. Chúng ta lại nói, tăng học phí sẽ tăng học bổng cho học sinh nghèo? Học bổng thì phát cho sinh viên giỏi, mà các học sinh nghèo học khá đã là hên lắm rồi. Hiếm ai mà nghèo mà học giỏi. Nói đâu xa, ngay như GS Châu, GS Văn ngày xưa, nói gia đình không giàu nhưng thật ra cũng là khá giả nên các GS hồi xưa mới có điều kiện học hành như thế. Như gia đình tôi thời đó cơm còn không có ăn nói chi đến gọi là có gọi củ nhân sâm nhỏ nhỏ hay sữa bò gần hết hạn. Từ nhỏ đến năm 9, sách giáo khoa củ còn không có đủ để học nữa huống gì sách tham khảo hay tác phẩm văn học gì để đọc. Thầy Cô giáo đa phần là 9 +3 (học hết lớp 9 thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở không đậu, đi học bồi dưỡng 3 tháng ra đi dạy). Những đứa trẻ như tôi thi đậu Đại học xịn là cả xóm mừng lắm, lên học khá là phước đức ông bà để lại rồi.

  Số lượt thích

 8. Không nên dìm hàng của VED, các anh ấy có cái nhìn khá hệ thống, tuy chưa toàn diện và triệt để, nhưng còn hơn là không có ai nêu vấn đề để tranh luận và góp ý! Xin luu ý các ban, các anh la đừng qua lác quan với diễn biên thời cuộc, và không nên quá bi quan với cái còn đang là cản trở o tam vĩ mộ trong nước!

  Xin mời các anh chị cứ vào báo điện tử Vietnamnet, hay Dan trí đoc những lời trăng trối cuối cùng của nhà ngoại giao xuất sắcTran Quang Cơ tuan truoc thì thấu hieu nội đau thế thái nhân tình” cua ong. ” Tôi chỉ con biết tin vào sức mạnh của DÂN thôi” ! Đó là lời nói thật của nhà ngoại giao đau đáu một lòng vì dân, vì nước, trút hơn thở cuối cùng trên quê hương của tổ tien nhà Trân từng có Hội nghị diên hồng lịch sử! Tôi mấy lần góp ý báo Dân trí là đổi thành Quan Trí! Vì chỉ có Dân trí thấp chứ Dân trí không bao giừ thấp cả! Nhưng Ban bien tap bao Dan tri họ ko nghe và ko them trả lời tôi cả! Nhưng họ nhầm to, Dân là nước, không có Dân thì thuyền của họ bị đắm trên cạn, tro nhu khuc go, chả cần phải ra đến biẻn Đong đâu! Mà Dân là đông bào ta ở cả trong và ngoài nược đấy ạ, khôngnphair chỉ là dân đen chúng tôi trong nước đâu!

  HTN: Dìm hàng là thói quen (xấu) của người Việt bác ạ. Bác có khuyên không dìm hàng, thì công cuộc dìm hàng sẽ vẫn thế, hoặc mạnh hơn. Dân ta cứ hay níu chân nhau xuống hố là thế. Còn về cụ Cơ, sau nhiều năm nay nhìn lại, nhiều nhận định của cụ về giải pháp cho Cambodia, thấy rõ là không đúng lắm đâu ạ. Tất nhiên đây cũng là quan điểm cá nhân (không có tính dìm hàng) cụ Cơ.

  Số lượt thích

 9. Xin đính chính: chỉ có quan trí thấp, không có Dân trí thấp! Muốn cải cách thành công, trước hết hãy nâng cao Quan Trí đã! Nhất là những kẻ chỉ biết tuyên bố ” cướp có văn hoá” , bẻ công đường thẳng mà nói là ” đường cong mềm mại” ! Than ôi, bao giờ bão nổi can qua, để cho bộ mặt thật của chúng lổna giữa ban ngày – như gốc cây mới trông ở thủ đô tốn tiền tỷ mà không kịp tháo giấy bọc rễ cây! May nhờ con giông lốc vài tuần trước làm bộc lộ hết thói làm ăn gian dối, thế mà nguòi đứng đầu Thủ đô nói là vi phạm có mức độ! Hu hu hu! Chết dân đen thôi! May quá, nhớ lại 5 điều Bac Ho dạy thiếu nhi: chỉ có 2 yêu là Yêu Tổ quốc, yêu đồng baog ( tức là Dân đấy), chớ yêu nhứng thứ khác! Bác thật là thông minh, biết nhìn xa trông rộng!

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: