How We Learn

Tháng: Tháng Chín 2015

Cộng thế nào – Hà Huy Khoái

Bàn đôi chút về việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Chỉ là “đôi chút” thôi, vì tôi không phải là chuyên gia để có thể nói về vấn đề này một cách toàn diện. Tuy vậy cũng mong góp thêm lời bàn vào vấn đề xã hội đang quan tâm: nên… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.