How We Learn

Tháng: Tháng Tư 2017

Thừa giấy vẽ voi – Đàm Thanh Sơn

Có một bài viết hay của Freeman Dyson, “A meeting with Enrico Fermi. How one intuitive physicist rescued a team from fruitless research“, kể lại một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời của ông. Dyson kể lại rằng sau khi giải quyết xong vấn đề tương tác điện từ, ông bắt đầu nghiên… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.