How We Learn

Tháng: Tháng Năm 2017

Nam Việt, Đông Việt liệt truyện – Tư Mã Thiên (Phạm Văn Ánh)

HTN: Phần liên quan đến nước ta, trích từ Sử ký Tư Mã Thiên, Tập 2, Liệt Truyện, Phần Hạ. (Dịch giả Phạm Văn Ánh. NXB Văn Học và Nhã Nam).     *** QUYỂN 113: NAM VIỆT LIỆT TRUYỆN  Nam Việt vương Úy Đà, người Chân Định, họ Triệu. Nhà Tần đã thôn tính… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.