Umberto Eco trả lời The Paris Review – KA (dịch)

Nguồn bài dịch: ChiDeDich Người phỏng vấn: Lila Azam Zanganeh *** Lần đầu tiên tôi gọi điện cho Umberto Eco, ông đang ngồi bên chiếc bàn của mình, trong dinh thự được xây từ thế

>