How We Learn

Faculty and Research rss

Nghiên cứu và phát triển trong đại học – Ngô Quang Hưng

(4)
22/09/2014

HTN: Tham luận cuả GS Ngô Quang Hưng (ĐH bang New York tại Buffalo, Mỹ) tại Hội thảo VED 2014. Slides báo cáo có thể xem và download tại đây: Research and Development in Universities Nghiên cứu và phát triển (R&D) là một thành tố tối quan trọng trong một trường đại học hiện đại. R&D… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.