How We Learn

Finance rss

Giải ảo về đại học tư phi lợi nhuận và lợi nhuận – Phạm Hiệp

(6)
03/04/2015

HTN: Bài viết này của Phạm Hiệp đã được đăng thành 2 kỳ trên Vietnamnet Một trong những đặc điểm quan trọng của giáo dục đại học toàn cầu hơn 30 năm qua là sự phát triển nhanh chóng của khu vực đại học tư thục, bao gồm cả lợi nhuận và phi lợi nhuận…. Read More ›

Chia sẻ chi phí – rào cản hay tiền đề cho phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam – Phạm Hùng Hiệp, Trần Ngọc Anh

VeDIAL: Tham luận của Phạm Hùng Hiệp (Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan) và Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 9: Is Cost sharing policy Supporting Or Obstructing The Development of Vietnamese Higher Education…. Read More ›

Đổi mới cơ chế tài chính góp phần cải cách giáo dục đại học – Nguyễn Trường Giang

VeDIAL: Tham luận của TS. Nguyễn Trường Giang (Bộ Tài Chính) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014. Anh Giang tham dự hội thảo với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập. Các nội dung được trình bày trong bài viết này không phản ánh quan điểm của Bộ Tài Chính…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.