How We Learn

VED 2014 rss

Quản trị đại học: Có thể và chưa thể – Bùi Trân Phượng

VeDIAL: Bản gỡ băng bài tham luận của Bùi Trân Phượng (Đại học Hoa Sen) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 2: University Governance in Vietnam: Cans and Cannots Tôi xin lỗi, bởi vì khi nhận lời tham gia vào hội thảo của… Read More ›

Tự chủ trong Luật giáo dục đại học của Việt Nam: Cần có tự chủ thực chất – Vũ Thị Phương Anh

VeDIAL: Tham luận của Vũ Thị Phương Anh (Đại học Kinh Tế Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 6: Autonomy and the New Law of Higher Education. Luật giáo dục đại học Việt Nam, ban… Read More ›

Hệ thống quản trị và quản lý thích hợp – Lâm Quang Thiệp

VeDIAL: Tham luận của Lâm Quang Thiệp (Đại học Thăng Long) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại: Presentation 7: An Appropriate System of Governance and Management for Vietnam’s Higher Education MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG GDĐH VIỆT NAM LIÊN… Read More ›

Tự chủ đại học: Thực trạng và giải pháp cho đại học Việt Nam – Nguyễn Minh Thuyết

VeDIAL: Tham luận của Nguyễn Minh Thuyết tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 5: University Autonomy: Realities and Solutions for Vietnam 1. Khái niệm 1.1. Tự chủ đại học (cách dịch sát hơn: tự trị đại học – university autonomy,… Read More ›

Phát biểu của PGS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM tại VED 2014

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của PGS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014 (Phát biểu trong một phiên thảo luận buổi sáng 31/7) Các vấn đề đang thảo luận ở đây, vấn đề nào cũng khó… Read More ›

Các phát biểu của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại VED 2014

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014. Chào mừng hội thảo: (Sáng 31/7) 1. Nhiệt liệt chào mừng các học giả và đại biểu tham dự sự kiện Đối thoại Giáo dục, chuyên… Read More ›

Vai trò của các ủy ban và giảng viên trong Đại học Mỹ – Phạm Hữu Tiệp

VeDIAL: Anh Pham Hữu Tiệp (ĐH Arizona) không về Sài Gòn mùa hè này. Anh Tiệp đã gửi bài tham luận cho chúng tôi qua email. Bài tham luận của anh Vũ Hà Văn mà chúng tôi đã đăng có tham chiếu tới bài viết này của anh Phạm Hữu Tiệp.   Hội thảo VED… Read More ›

Đại học Mỹ: Vai trò của giảng viên – Vũ Hà Văn, Quý Hiên (ghi)

VeDIAL: Tham luận của Vũ Hà Văn (Đại học Yale) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 12: Developing Faculty Members. Trong bài này tôi sử dụng nhiều ý tưởng và tư liệu từ một bài báo của anh Phạm Hữu… Read More ›

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Đại học là cơ sở Khoa học công nghệ quan trọng

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của bộ trưởng Nguyễn Quân tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014 (TP. Hồ Chí Minh, 31/7 – 1/8/2014).   Quan điểm của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), coi các trường đại học (ĐH) là những cơ sở KHCN quan trọng nhất của chúng… Read More ›

Xây dựng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt nam – Ngô Bảo Châu, Ngô Quang Hưng

VeDIAL: Tham luận của Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago), Ngô Quang Hưng (Đại học bangNew York, Buffalo)  tại phần Quản trị Đại học (Governance) của hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 1: Developing Lecturers and Researchers in Vietnam’s Universities.   Chất lượng… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.