How We Learn

Private and International rss

Giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam – Đàm Quang Minh, Phạm Thị Ly

(0)
12/09/2014

VeDIAL: Tham luận của Đàm Quang Minh(Tổ chức giáo dục Hoa kỳ) và Phạm Thị Ly (Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 17: How To Operate A Private Education Institution In Vietnam?. GIÁO DỤC NGOÀI… Read More ›

Giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam – Phạm Hạnh Minh

VeDIAL: Tham luận của Phạm Hạnh Minh gửi tới VED 2014. Tải về bản PDF tại đây. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG (TRÊN CƠ SỞ XEM XÉT XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA ĐẠI HỌC THẾ GIỚI) PHẠM HẠNH MINH Tóm lược (Abstract)… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.