How We Learn

Chương trình khung rss

Dự thảo Đề án đổi mới chương trình và SGK – Bộ GD&ĐT

[DỰ THẢO] ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015 Hà Nội, Tháng 4 năm 2014   Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 bao gồm các phần, mục sau: Phần thứ nhất. Mục tiêu đề… Read More ›

Dự thảo nghị quyết Đổi mới chương trình, SGK phổ thông – Quốc Hội

[DỰ THẢO] QUỐC  HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Căn cứ Điều 61 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ Luật giáo dục; Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục… Read More ›

Góp ý kiến về đề án xây dựng, triển khai chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015 – Văn Như Cương

Đề án gồm 20 trang có nhiều phần. Dưới đây tôi chỉ đề cập đến phần 3: Nội dung đề án. Và trong phần này tôi cũng chỉ xin bàn đến mục III: Giải pháp thực hiện Đề án. Đầu tiên tôi xin tóm tắt những công việc mà mục III đề ra:  Chuẩn bị… Read More ›

Về dự thảo đề án xây dựng, triển khai chương trình và SGK phổ thông sau năm 2015 – Nguyễn Minh Thuyết

Nghiên cứu bản dự thảo Đề án xây dựng, triển khai chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông và 5 tài liệu kèm theo (Chương trình tổng thể GDPT; Dự thảo Báo cáo thuyết minh đề nghị ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình GDPT; Dự thảo… Read More ›

Một số nhận xét về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015- Nguyễn Hữu Châu

Các tài  liệu liên quan tới Đề án “Xây dựng và triển khai CT SGK GDPT sau năm 2015” bao gồm: Báo cáo xây dựng Đề án của Bộ GDDT; Đề án xây dựng và triển khai CT SGK sau 2015 của Bộ GD ĐT; và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Đổi… Read More ›

Sách giáo khoa Toán PTTH, những điều đáng suy nghĩ về nội dung chương trình và phương pháp tiếp cận – Nguyễn Huy Đoan

TS. Nguyễn Huy Đoan*   Giới thiệu Trong hội thảo về PPDH do Viện Khoa học GD tổ chức tại Quảng Ninh năm 2011, tôi đã có tham luận “Chương trình và SGK – mong muốn và hiện thực”. Tham luận phản ánh một tình trạng có thực: các tác giả chương trình và SGK… Read More ›

Thiết kế và biên soạn SGK theo định hướng phát triển bền vững – Olena Pometun

GS. TS. Olena Pometun Trong lịch sử ngành GD, ở cùng một thời điểm, từng có rất nhiều cuốn SGK tốt nhưng hoàn toàn khác biệt nhau. Vào những năm 1980, ngành GD Liên bang Xô Viết đã rất nỗ lực để xây dựng chỉnh thể lí thuyết SGK. Tới tận hôm nay, những người… Read More ›

Diện mạo chương trình phổ thông mới – Tuệ Nguyễn

Thanh Niên: Lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT đã công bố dự kiến về số môn học cụ thể của từng lớp, từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015. Trong hai ngày 26 – 27.10, tại Hà Nội, Bộ tổ chức hội thảo quốc gia về hệ thống môn học, hoạt… Read More ›

Không vừa soạn SGK vừa làm chương trình – Phan Trọng Luận

Trích tham luận của GS Phan Trọng Luận tại hội nghị về dạy văn năm ngoái. Chúng tôi chọn các đoạn nói về soạn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục THPT hiện hành (triển khai đại trà từ năm học 2006 – 2007).  1. Tránh tình trạng chưa xác định rõ mô hình… Read More ›

Bài học từ thất bại – Vĩnh Hà, Thư Hiên

Trong nhiều môn học phổ thông đang loay hoay tìm hướng đi, văn là môn còn nhiều tranh cãi nhất. Không chỉ học trò mệt mỏi với văn mẫu, những bài văn ngô nghê hay nổi loạn rải đầy các kỳ thi, mà cả giáo viên và người viết sách cho môn học này cũng… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.