How We Learn

Thi tốt nghiệp rss

Quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT Ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào… Read More ›

Quy chế thi THPT quốc gia – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương… Read More ›

Thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2015 – Bộ GD ĐT

Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về phê duyệt phương án đổi mới thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), theo đó tổ chức kỳ thi THPT quốc gia… Read More ›

Quy chế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia (dự thảo) – Bộ GD ĐT

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, bao gồm: quy định chung; chỉ đạo, tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự… Read More ›

Hỏi & Đáp về kỳ thi quốc gia – Cục khảo thí và kiểm định

HỎI – ĐÁP VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA   Câu 1. Những cơ sở nào để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) bằng cách tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015?… Read More ›

Hỏi đáp về kỳ thi quốc gia – Bộ GDĐT

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA (Tài liệu dùng để thông tin tại cuộc Họp báo ngày 09/9/2014)   Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm… Read More ›

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban đổi mới giáo dục và đào tạo – VPCP

Chiều 26/8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Đổi mới giáo dục và đào tạo đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban thảo luận về những nội dung lớn về đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình, sách giáo khoa (SGK); phương án tổ chức kỳ… Read More ›

Đề xuất phương án kỳ thi hợp nhất của Đại học quốc gia Hà Nội

Phần 1  10 ƯU THẾ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN KỲ THI HỢP NHẤT DO ĐHQGHN ĐỀ XUẤT Chỉ một bài duy nhất, thi trong một buổi, gọn nhẹ, dễ triển khai, đơn giản, thiết thực tiết kiệm dễ được xã hội đồng tình ủng hộ. Đề thi dạng trắc nghiệm khách quan… Read More ›

PTT Vũ Đức Đam nói về một kỳ thi quốc gia – Quý Hiên ghi

Tại hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/7. Về ngoại ngữ: Vừa nãy có ý kiến nói ngoại ngữ trước đây là thi bắt buộc, đến năm vừa rồi mình bỏ không thi bắt buộc… Read More ›

Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia (thay Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng) như sau: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC Mục đích – Xét công nhận tốt nghiệp THPT… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.