Góc đọc sách

Sa kê – Võ Phiến

Trích từ tập Quê Hương Tôi – tùy bút của Tràng Thiên (Võ Phiến) (Nhã Nam và NXB Thời Đại năm 2012). Đất Nam Việt phì nhiêu, hoa quả ở Nam Việt phong phú tràn

Tội “tặng văn” – Hà Huy Khoái

Đạo văn thì ai cũng công nhận là “tội” rồi, nhưng “tặng” văn có phải là tội không? Và nặng hơn hay nhẹ hơn tội “đạo”? Gần đây có “đồng chí” phát tán nhiều bài

Từ kẻ sĩ thời xưa đến trí thức ngày nay – Long Biên

TỪ KẺ SĨ THỜI XƯA ĐẾN TRÍ THỨC NGÀY NAY Long Biên tên thật là Huỳnh Cao Trí [1931(?) – 1995] Nguồn: http://chimviet.free.fr/thoidai/longbien/longbien_KeSiDenTriThucGN.htm Trong bài nầy, chúng ta thử tìm hiểu những đặc tính của kẻ

Những cánh hoa tàn – Nam Cao

Hồi ấy tôi mới lên mười. Mà Uyển thì mười sáu. Nhà tôi biết nghề làm “đăng-ten”, lại có tiếng là nhà nền nếp, đứng đắn, nên nhiều người làng đem con gái gửi cho học

>