Triết lý

Cải cách giáo dục 1945 – Vũ Đình Hòe

Học Thế Nào xin trích đăng một số đoạn trích từ các bài viết về cải cách giáo dục năm 1945: chính sách, đề cương và thực hiện. Nhân đây chúng tôi cũng thông báo

Bàn về giáo dục – Võ Nguyên Giáp

Học Thế Nào xin trích đăng một phần bài viết về giáo dục của Thầy giáo – Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tư tưởng chủ đạo của làn sóng cải cách giáo dục trên thế

Bàn về chuyện tự học – Cao Xuân Hạo

Trước hết, cần phải nói rằng, tự học là một chuyện vạn bất đắc dĩ, vì ai cũng biết câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”. Một câu hoàn toàn đúng, đúng hơn

>