Triết lý

Dạy thế nào – Nguyễn Thành Nam

HOW TO TEACH (DẠY THẾ NÀO) (Nói chuyện với các thầy cô Trường Đại học FPT tại Ba vì, 24-03-2013) Thưa các thầy cô, GS Ngô Bảo Châu thường xuyên phải trả lời câu hỏi:

>