Hội thảo cải cách giáo dục đại học VED2014

Nhóm Đối thoại Giáo dục và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ tổ chức một hội thảo về Cải cách Giáo Dục Đại Học vào ngày 31.07 và 1.08 tới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về hội thảo sẽ liên tục được cập nhật tại trang web của VED2014.
Nhóm Đối thoại giáo dục ra đời gần một năm nay. Nhóm có sinh hoạt khoa học đều đặn và hội thảo về giáo dục đại học nói trên tại TP HCM sẽ có sự tham gia của nhiều học giả  và nhà sư phạm trong và ngoài nước.

  • >