Phụ lục 5 – Tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

 

Phụ lục 5 – Đề án đổi mới giáo dục – Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.


ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THỐNG NHẤT TÍCH HỢP VÀ PHÂN HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM

 
I. Quan niệm về dạy học tích hợp và phân hóa
1. Tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp, liên hệ, huy động các yếu tố, nội dung gần và giống nhau, có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết, làm sáng tỏ vấn đề và cùng một lúc đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.
Dạy học tích hợp là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kĩ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.
Có các dạng dạy học tích hợp sau:
a) Tích hợp trong một môn học: cố gắng gắn kết, đảm bảo tính đồng bộ giữa các nội dung có liên quan của các phân môn trong một môn học; hoặc lồng ghép các vấn đề cần thiết nhưng không thành môn học (như các nội dung về môi trường, năng lượng, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản,…) vào nội dung của mỗi môn học tùy theo đặc trưng của từng môn.
b) Tích hợp nhiều lĩnh vực thành một môn học với 02 mức độ: Tích hợp cao là tích hợp các kiến thức liên quan tới lĩnh vực khoa học tự nhiên như lý, hóa, sinh thành môn khoa học tự nhiên và các kiến thức về khoa học xã hội như sử, địa, đạo đức, giáo dục công dân thành thành môn Tìm hiểu xã hội hoặc Khoa học xã hội. Mức độ Tích hợp thấp là vẫn giữ các môn riêng, nhưng lựa chọn và sắp xếp các nội dung, chủ đề/ đề tài gần nhau của các môn học này để làm sáng tỏ cho nhau; đồng thời thiết kế các chủ đề dạy học mang tính liên môn.
2. Phân hóa là một hoạt động mà ở đó cần phải phân loại và chia tách các đối tượng, từ đó tổ chức, vận dụng nội dung, phương pháp và hình thức sao cho phù hợp với đối tượng ấy nhằm đạt hiệu quả cao.
Dạy học phân hóa là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức dạy học tùy theo đối tượng, nhằm bảo đảm yêu cầu giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lý, nhịp độ, khả năng, nhu cầu và hứng thú khác nhau của những người học; trên cơ sở đó phát triển tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học sinh.
Có các dạng dạy học phân hóa sau:
a) Phân hóa trong (còn gọi là phân hóa vi mô) là với mỗi chương trình học, cách dạy học chú ý tới các đối tượng riêng biệt, cá nhân hóa người học trên lớp, phù hợp với từng đối tượng để tăng hiệu quả dạy học, kết quả phân hóa trong phụ thuộc chủ yếu vào năng lực người dạy.
b) Phân hóa ngoài (còn gọi là phân hóa vĩ mô) là cách dạy theo các chương trình khác nhau cho các nhóm người học khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu, sở thích và năng lực của từng nhóm người học. Kết quả phân hóa ngoài phụ thuộc chủ yếu vào việc thiết kế nội dung chương trình các môn học.
II. Sự cần thiết của việc kết hợp dạy học tích hợp và dạy học phân hóa
Tích hợp và phân hóa là hai mặt khác nhau nhưng thống nhất; đồng thời tồn tại và có tính nguyên tắc trong quá trình giáo dục- dạy học, ngày càng thu hút sự quan tâm của giáo viên và các nhà khoa học giáo dục.
1. Tại sao cần dạy học tích hợp?
– Trước hết, do mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều ít nhiều có mối liên hệ với nhau; nhiều sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng và cùng một nguồn cội…Để nhận biết và giải quyết các sự vật, hiện tượng ấy, cần huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đang ngày càng xuất hiện các môn khoa học “liên ngành”.
– Thứ hai, trong quá trình phát triển của khoa học và giáo dục, nhiều kiến thức, kĩ năng chưa hoặc chưa cần thiết trở thành một môn học trong nhà trường, nhưng lại rất cần trang bị cho HS để họ có thể đối mặt với những thách thức của cuộc sống; do đó cần tích hợp giáo dục các kiến thức và kĩ năng đó thông qua các môn học.
– Thứ ba, do tích hợp mà các kiến thức gần nhau, liên quan với nhau sẽ được nhập vào cùng một môn học nên số đầu môn học sẽ giảm bớt, tránh được sự trùng lặp không cần thiết về nội dung giữa các môn học…
2. Tại sao cần dạy học phân hóa?
– Một là do đặc điểm của đối tượng người học, mỗi học sinh là một cá nhân có tiềm năng riêng, có trí thông minh, tình cảm và động lực học tập khác nhau. Nhà trường cần trang bị cho học sinh nền học vấn phổ thông, đồng thời có nhiệm vụ giúp mỗi học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân của mình. Dạy học phân hóa tốt sẽ đáp ứng và phát huy được nguyện vọng, sở trường và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của các cá nhân khác nhau.
– Hai là do yêu cầu phát triển khoa học và đòi hỏi của thị trường lao động buộc nhà trường phổ thông, nhất là bậc THPT cần dạy học phân hóa để cung cấp cho GD đại học, cao đẳng cũng như các trường nghề nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu về một lĩnh vực khoa học hoặc ngành nghề chuyên biệt. Phân hóa là để đáp ứng yêu cầu phân công lao động trong xã hội.
3. Tại sao cần thống nhất dạy học tích hợp và dạy học phân hóa?
– Thứ nhất, nó phù hợp với quy luật nhận thức của loài người và quy luật phát triển của khoa học. Để tìm hiểu sâu về một lĩnh vực nào đó người ta đã phân chia một cách hình thức lĩnh vực này thành nhiều ngành khoa học khác nhau. Nhưng khi các ngành khoa học riêng biệt càng phát triển, người ta càng nhận thấy chúng có mối liên quan mật thiết với nhau. Để nhận biết và lí giải hoặc tác động vào một hiện tượng, quá trình nào đó trong tự nhiên cũng như xã hội, vừa phải huy động tổng hợp không chỉ các tri thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau, mà còn phải có các kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu.
– Thứ hai, để đáp ứng yêu cầu và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, đòi hỏi học sinh phải rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và những hiểu biết một cách linh hoạt, từ đó mà hình thành, phát triển đồng thời cả các năng lực có tính tổng hợp và năng lực có tính chuyên biệt, đặc thù.
III. Xu thế quốc tế về dạy học tích hợp và phân hóa
Tích hợp và phân hóa là xu thế dạy học phổ biến trên khắp thế giới, chỉ khác nhau ở hình thức và mức độ.
1. Về dạy học tích hợp
Khi xây dựng chương trình GDPT, xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện nay là tăng cường tích hợp, đặc biệt ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo thống kê của UNESCO (từ năm 1960 – 1974) có 208/ 392 chương trình môn Khoa học trong chương trình GDPT các nước thể hiện quan điểm tích hợp ở các mức độ khác nhau. Một nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam về chương trình GDPT 20 nước cho thấy 100% các nước đều xây dựng chương trình theo hướng tích hợp.
2. Về dạy học phân hóa
Xu hướng chung là phân hóa trong được coi trọng và thực hiện ở tất cả các cấp học; phân hóa ngoài được thực hiện tăng dần ở các cấp học trên của GDPT, đặc biệt phân hóa mạnh ở các lớp cuối THPT.
Hiện có nhiều hình thức tổ chức dạy học phân hoá ngoài khác nhau, chẳng hạn như phân ban, dạy học tự chọn, phân ban kết hợp với dạy học tự chọn… nhưng chủ yếu là hai hình thức sau:
Phân hóa theo hướng phân ban: Mỗi ban được xác định theo một nhóm môn học phù hợp với nhóm ngành, nghề xã hội. Học sinh lựa chọn ban căn cứ vào năng lực và nguyện vọng của bản thân và điều kiện thực tiễn của từng trường.
Phân hóa theo hướng tự chọn: Học sinh chỉ học một số ít môn học và hoạt động bắt buộc chung, còn lại tự chọn các môn học hoặc chủ đề giáo dục phù hợp với nguyện vọng, sở trường của cá nhân người học. Số lượng môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cũng như các môn, các chủ đề tự chọn thường gắn với đặc điểm môi trường kinh tế – xã hội cụ thể của mỗi địa phương/ quốc gia. Để phân hóa sâu nhiều nước đưa ra danh mục các môn tự chọn hết sức phong phú. Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu. Hiện nay đa số các nước lựa chọn phương thức này.


IV. Thực trạng tích hợp và phân hóa của chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam
1. Về dạy học tích hợp
Ở Tiểu học về cơ bản đã quán triệt tinh thần tích hợp trong quá trình xây dựng chương trình, chẳng hạn môn Tìm hiểu tự nhiên và xã hội ở các lớp 1, 2, 3; môn Khoa học, Lịch sử và địa lý ở các lớp 4,5. Ở Trung học cơ sở và trung học phổ thông đã thực hiện tích hợp các nội dung trong từng môn học, ví dụ: tích hợp các phân môn Cơ học, Điện, Nhiệt học và Quang học trong môn Vật lý; Đại số, Hình học, Lượng giác trong môn Toán; Hóa học hữu cơ và Hóa học vô cơ trong môn Hóa học; Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế-xã hội trong môn Địa lý; Tiếng Việt, Văn học và Tập làm văn trong môn Ngữ Văn; tích hợp các nội dung giáo dục về năng lượng, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản… vào nhiều môn học khác nhau.
2. Về dạy học phân hóa
Các môn học đều thực hiện dạy học phân hóa trong theo nhiều cách thức và mức độ khác nhau. Riêng về phân hóa ngoài, hình thức phân ban ở THPT hiện nay hiệu quả thấp và không đạt mục tiêu; các trường chuyên, trường năng khiếu đã phát huy được vai trò và vị thế, chất lượng và hiệu quả phân hóa cao hơn.
– Nhìn chung, chương trình GDPT Việt Nam hiện nay đã có nhiều cố gắng thực hiện kết hợp dạy học tích hợp và phân hóa, nhưng so với chương trình GDPT các nước phát triển thì GDPT Việt Nam còn nhiều hạn chế về phương diện này, chẳng hạn chưa tích hợp nhiều lĩnh vực thành một môn học ở THCS, THPT; chưa chủ động được phân hóa ngoài ở THPT, học sinh “tự phân hóa” theo các môn của khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng…
V. Đề xuất phương án tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam sau 2015
Từ chương trình, nhất là từ các đặc điểm môn học hiện nay của chương trình GDPT, chúng ta có thể có cách làm như sau để nâng cao hiệu quả giáo dục thông qua tăng cường cả tích hợp và phân hóa trong quá trình dạy học.
1. Về dạy học tích hợp
a) Ở tiểu học
– Tăng cường tích hợp trong nội bộ môn học Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội (các lớp 1, 2, 3) và lồng ghép các vấn đề như môi trường, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản,…vào các môn học và hoạt động giáo dục.
– Lớp 4 và lớp 5, thực hiện điều chỉnh và hình thành hai môn: 1) Khoa học và Công nghệ (chủ yếu dựa trên cơ sở môn học này ở các lớp 4, 5 của chương trình hiện hành); 2) Tìm hiểu xã hội (chủ yếu dựa trên cơ sở môn Lịch sửĐịa lý các lớp 4, 5 của chương trình hiện hành và thêm một số vấn đề xã hội).
b) Ở trung học cơ sở
– Tăng cường tích hợp trong nội bộ môn học Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Công nghệ, Giáo dục công dân,… và lồng ghép các vấn đề như môi trường, biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản,…vào các môn học và hoạt động giáo dục.
– Xây dựng hai môn học mới: Môn Khoa học tự nhiên (trên cơ sở các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hiện hành) và môn Khoa học xã hội (trên cơ sở các môn Lịch sử, Địa lý hiện hành và một số vấn đề xã hội). Hai môn học này được xây dựng cơ bản đảm bảo tính logic, nội dung các phân môn được sắp xếp sao cho có sự hỗ trợ lẫn nhau và tránh trùng lặp; đồng thời xây dựng thêm những chủ đề liên kết giữa các phân môn.
PL5-H1

c) Ở trung học phổ thông
Tiếp tục thực hiện tích hợp một số nội dung chưa thành môn học nhưng cần thiết giáo dục cho HS vào các môn học và hoạt động như đã làm trong chương trình hiện hành.
2. Về dạy học phân hóa
a) Việc tổ chức dạy học phân hóa ngoài theo nguyên tắc: phân hóa sâu dần, đặc biệt phân hóa mạnh ở cuối cấp THPT.
b) Ở tiểu học và THCS, ngoài những môn học bắt buộc, học sinh sẽ được chọn thêm các chủ đề, hoạt động giáo dục khác phù hợp năng lực, sở thích, nhu cầu của mình.
c) Sau THCS, HS sẽ phân luồng: học ở trường THPT hoặc học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ở THPT sẽ tổ chức dạy học phân hóa theo hướng tự chọn, có thể là:
– Lớp 10, tổ chức bước đầu định hướng nghề cho HS; HS sẽ học 7-10 môn bắt buộc; còn lại là các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn nhằm giúp học sinh có nhận thức thấu đáo hơn các lĩnh vực kiến thức khác nhau, làm cơ sở cho việc định hướng nghề nghiệp sau này.
– Lớp 11 và 12 là giai đoạn thực hiện phân hóa mạnh và hướng nghiệp cao. HS học ít môn, trong đó có một số môn bắt buộc và một số môn tự chọn. Dự kiến có 3 môn bắt buộc (Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ); đồng thời, HS được chọn 3 môn/chủ đề trong danh mục các môn/chủ đề tự chọn (như: Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lí; Công nghệ; Khoa học về máy tính; Kinh doanh; Ngoại ngữ 2; Nghệ thuật; Hướng nghiệp;…).
3. Đánh giá tính khả thi của phương án đề xuất (tích hợp và phân hóa)
a) Về dạy học tích hợp
– Không gây ra sự xáo trộn về số lượng và cơ cấu giáo viên, không nhất thiết phải đào tạo lại mà chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề dạy học tích hợp.
– Không đòi hỏi phải tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
– Cán bộ quản lý có thể tổ chức và điều hành hoạt động của nhà trường khi thực hiện phương án tích hợp này.
– Về lâu dài cần nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có thể thực hiện tích hợp cao hơn.
b) Về dạy học phân hóa
– Thay đổi khá căn bản ở THPT: bỏ hình thức phân ban, chuyển sang dạy học tự chọn; lớp 11 và 12 học rất ít môn bắt buộc; vì thế có thời gian tập trung cho các môn học tự chọn.
– Các trường có thể chủ động lựa chọn các nghề ở địa phương, chủ động cùng các doanh nghiệp, nhà máy, công ty địa phương liên kết về dạy các nghề này, phục vụ công tác dạy nghề, hướng nghiệp của trường. Học sinh sẽ được học các môn hoặc các chủ đề tự chọn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tăng dần của các nhà trường hoặc được giới thiệu đến học ở các trường, các doanh nghiệp, nhà máy… lân cận.
– Mặt khác, do chưa kịp chuẩn bị nội dung môn học tự chọn mới, nên thời gian đầu các môn tự chọn chủ yếu là các môn học cũ, có thêm một số môn mới như Kinh doanh, nghệ thuật…. Sau đó tích cực chuẩn bị các môn học mới, cứ sau vài năm có thể tăng thêm một số môn tự chọn.
– Kinh nghiệm quản lí chưa nhiều, đặc biệt là quản lí nhà trường, do vậy, cần thiết phải bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lí. Cần tổ chức thí điểm dạy học tự chọn; trong triển khai đại trà, vài năm đầu cần cho phép các trường tự nguyện và có đầy đủ các điều kiện đăng kí tham gia dạy học tự chọn. Sau đó mô hình này sẽ mở rộng dần.

Bảng 1. Đề xuất phương án tích hợp và phân hóa trong dự thảo chương trình GDPT sau 2015

TIỂU HỌC

THCS

THPT

GHI CHÚ

Lớp 10

Lớp 11, 12

Môn học

bắt buộc

Môn học

bắt buộc

Môn học

bắt buộc

Môn học

bắt buộc

1. Tiếng Việt1.Ngữ văn1. Ngữ văn1. Ngữ văn
2. Toán2. Toán2. Toán2. Toán
3. Đạo đức3. GDCD3. GDCD
4. Ngoại ngữ4. Ngoại ngữ4. Ngoại ngữ4. Ngoại ngữ
5. Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, ) (*)5. Khoa học tự nhiên (*)5. Vật lý 
6. Khoa học và Công nghệ (lớp 4, 5) (*)6. Hóa học
7. Tìm hiểu xã hội (lớp 4, 5)(*)7. Sinh học 
6. Công nghệ 
7. Tin học8. Tin học
8.Khoa học xã hội (*)9. Lịch sử 
10. Địa lý 
9. Nghệ thuật (Âm nhac, Mĩ thuật)
10. Thể chất11. Thể chất
HĐGDHĐGDHĐGDHĐGD
1.Ng.thuật1.Tự chọn1. Tập thể1. Tập thể
 – Âm nhạc2. Tập thể2. QP-AN2. QP-AN
 – Mĩ thuật3.Hướng nghiệp3.Hướng nghiệp3.Hướng nghiệp
 – Thủ công    Tự chọn(Môn/CĐ/HĐ)Tự chọn môn học – Lớp 10: Tự chọn các môn: ÂN, MT, VH, CNTT & TT, các CĐ ứng dụng, CN, nghề địa phương;                                                        – Lớp 11, 12: Tự chọn 3 môn thuộc các lĩnh vực: Khoa học Kĩ thuật (Vật lí, Hoá học, Sinh học, Môi trường, Tin học, CN,…); Xã hội- Nhân văn (Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ 2, Xã hội học, Kinh doanh, Nghề,…); Nghệ thuật-Thể chất (Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Thể thao…).
2. Thể chất1. Tự chọn 1
3. Tập thể2. Tự chọn 2
4. Tự chọn3. Tự chọn 3
Tự chọn chủ đềTự chọn theo các CĐ gắn với định hướng nghề nghiệp

Ghi chú:
Dấu (*) chỉ các môn học mới theo quan điểm tích hợp.
– Các chữ viết tắt:
+ ÂN: Âm nhạc
+ CĐ: Chủ đề
+ CN: Công nghệ
+ CNTT&TT: Công nghệ thông tin và Truyền thông
+ GDCD: Giáo dục công dân
+ HĐ: Hoạt động
+ HĐGD: Hoạt động giáo dục
+ MT: Mỹ thuật
+ QPAN: Quốc phòng – An ninh
+ VH: Văn học
Bảng 2. Thống kê các lĩnh vực/môn học tích hợp của một số nước

Tên nước

Tên môn học ở từng cấp

Tiểu học

THCS

THPT ( tự chọn)

Canađa, Mỹ, Anh, Xứ Uên, Niu-Di-lân, Úc, SingaporeKhoa họcKhoa họcMôn Khoa học (gồm Vật lí, Hoá học, Sinh học…)
Hàn QuốcCuộc sống thông minh (lớp 1,2); Khoa học ( lớp 3 -6)Khoa họcMôn Khoa học (gồm Vật lí, Hoá học, Sinh học…)
Tây ban NhaMôi trường tự nhiên và môi trường xã hộiMôn KHTN gồm Vật lí và Hoá học; Sinh học và địa chấtMôn KHTN (gồm Vật lí, Hoá học, Sinh học…)
Thuỵ Điển, Hà Lan, Thụy sĩ, ĐứcKhoa họcSinh vật, Vật lí, Hoá học…Sinh vật, vật lí, Hoá học…
HungariMôi trường (Lớp 1-4); Tự nhiên (Lớp 5, 6).Tự nhiên (Lớp 7, 8); Lí, Hoá, Sinh (Lớp 9).Vật lí, Hoá học, Sinh học…
CH PhápKhám phá thế giới (lớp 1, 2). Khoa học thực nghiệm và công nghệ (lớp 4-5)Cuộc sống và khoa học trái đất; Lí – Hoá; Sinh vật và địa chấtVật lí và Hoá học; Cuộc sống và khoa học; Vật lí; Hoá học…
Nhật BảnMôi trường và cuộc sống xung quanh ( lớp 1-2); Khoa học (lớp 3-6)Khoa họcKhoa học + các môn  tự chọn: Vật lí; Hoá học; Sinh học
AilenKhoa họcKhoa học và công nghệVật lí; Hoá học;  Sinh học
Trường Quốc tế Hà NộiKhoa họcKhoa học (lớp 10) Khoa học (gồm các khoá học tự chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học…)

Phụ lục 4 – Đề xuất hoàn thiện cơ cấu giáo dục quốc dân Việt Nam
Phụ lục 6 – Đổi mới chương trình và sách giáo khoa
Phụ lục 7 – Đổi mới thi

 • Trời ơi, ở UK, cấp tiểu học học 3 môn chính: toán, Anh văn, khoa học… môn khoa học rất flexible, tùy từng bậc lớp mà học cái gì cụ thể.

  • Chúng nó muốn học gì thì học, chơi gì thì chơi, bác đừng áp đặt chúng nó có được không? Tôi là tôi theo ủng hộ phương pháp của bác Hồ Ngọc Đại.

 • [quote] 3. Đánh giá tính khả thi của phương án đề xuất (tích hợp và phân hóa)
  a) Về dạy học tích hợp
  1. Không gây ra sự xáo trộn về số lượng và cơ cấu giáo viên, không nhất thiết phải đào tạo lại mà chỉ cần bồi dưỡng một số chuyên đề dạy học tích hợp.
  2. Không đòi hỏi phải tăng cường quá nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
  3. Cán bộ quản lý có thể tổ chức và điều hành hoạt động của nhà trường khi thực hiện phương án tích hợp này.
  4. Về lâu dài cần nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có thể thực hiện tích hợp cao hơn. [/quote]
  * Ý 1) và ý 4) chỏi nhau. Thế nào là tích hợp chấp nhận được, tích hợp cao hơn?
  * Việc tích hợp môn “Lý Hóa Sinh” ở THCS chẳng hạn thì chỉ với “bồi dưỡng một số chuyên đề”, giáo viên môn Sinh khó có thể dạy tốt phần Lý, Hóa đượcvà ngược lại.
  * Liệu tích hợp như thế này, học sinh có nhận ra đặc điểm, tính chất, phương pháp học tập đặc thù của từng phân môn không?
  [quote] b) Về dạy học phân hóa
  – Thay đổi khá căn bản ở THPT: bỏ hình thức phân ban, chuyển sang dạy học tự chọn; lớp 11 và 12 học rất ít môn bắt buộc; vì thế có thời gian tập trung cho các môn học tự chọn.
  – Các trường có thể chủ động lựa chọn các nghề ở địa phương, chủ động cùng các doanh nghiệp, nhà máy, công ty địa phương liên kết về dạy các nghề này, phục vụ công tác dạy nghề, hướng nghiệp của trường. Học sinh sẽ được học các môn hoặc các chủ đề tự chọn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tăng dần của các nhà trường hoặc được giới thiệu đến học ở các trường, các doanh nghiệp, nhà máy… lân cận.
  – Mặt khác, do chưa kịp chuẩn bị nội dung môn học tự chọn mới, nên thời gian đầu các môn tự chọn chủ yếu là các môn học cũ, có thêm một số môn mới như Kinh doanh, nghệ thuật…. Sau đó tích cực chuẩn bị các môn học mới, cứ sau vài năm có thể tăng thêm một số môn tự chọn.
  – Kinh nghiệm quản lí chưa nhiều, đặc biệt là quản lí nhà trường, do vậy, cần thiết phải bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lí. Cần tổ chức thí điểm dạy học tự chọn; trong triển khai đại trà, vài năm đầu cần cho phép các trường tự nguyện và có đầy đủ các điều kiện đăng kí tham gia dạy học tự chọn. Sau đó mô hình này sẽ mở rộng dần.[/quote]
  – Từ việc tích hợp mạnh ở bậc tiểu học và THCS nay chuyển sang phân hóa ở THPT liệu có gây shock cho học sinh hay không?
  – Nhà trường có đủ giáo viên, cơ sở vật chất để học sinh chọn môn học theo ý muốn của mình hay là nhà trường phải “tự chọn” cho học sinh? Liệu có xảy ra chuyện tiêu cực khi học sinh muốn học môn này thay vì môn khác hay không? Có sự chia đều học sinh học các môn để tránh thừa/thiếu giáo viên không?
  – Trường sư phạm phải đào tạo giáo viên ngành Kinh doanh chăng? Hay là mời doanh nhân vào dạy cho học sinh? Muốn có môn học mới thì “máy cái” là trường sư phạm phải đào tạo giáo viên cho môn đó. Liệu lúc ấy các trường có rơi vào tình trạng “mở ngành tràn lan” không?
  -Cần bồi dưỡng năng lực quản lý? OK Nhưng ai sẽ là giảng viên để thực hiện bồi dưỡng này? Quan chức của Bộ, giảng viên các trường đại học ư? Vẫn là những người chưa có kinh nghiệm thực tiễn đi bồi dưỡng cho người khác. Không khéo “mù dắt mù, cả hai lăn cù xuống ao :)”
  Việc tích hợp/phân hóa này theo đề án quả là chưa thuyết phục lắm!

 • xã hội: phần lớn cán bộ lãnh đạo thì tham nhũng ăn đút lót, bảo kê tội phạm. Người nghèo thì không kiếm nổi bữa ăn, tệ nạn cờ bạc mại dâm tràn lan …. sự ích kỉ bon chen đang phát triển mạnh mẽ … chỉ nguyên những thứ đó thôi cũng đủ để học sinh thấy được sự trái ngược giữa bài học trên lớp và thực tế xã hội. Nếu một xã hội tốt đẹp mà thế hệ cha anh là những tấm gương thì không cần sách vở lí thuyết học sinh cũng tự học được từ xã hội rồi.

 • >