PTT Vũ Đức Đam nói về một kỳ thi quốc gia – Quý Hiên ghi

Tại hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/7.
Về ngoại ngữ: Vừa nãy có ý kiến nói ngoại ngữ trước đây là thi bắt buộc, đến năm vừa rồi mình bỏ không thi bắt buộc và năm nay theo đề án là thi lại bắt buộc. Các đồng chí phải nên tính rất kỹ là thế này.Thi ngoại ngữ bắt buộc là một thông điệp bắt buộc cho toàn xã hội, rằng từ hôm nay tất cả các em nhớ rằng ngoại ngữ có yêu cầu quan trọng không kém gì toán, không kém gì văn. Ở Kiên Giang – như đồng chí Giám đốc Sở nói – có cần không? Sao lại không cần ạ? Chúng ta không được quên bây giờ VN thực sự là một bộ phận của kinh tế thế giới. Chúng ta đào tạo con em chúng ta phải là công dân toàn cầu. Có những người ví von, bây giờ không có ngoại ngữ giống như ra trận mà không có súng. Chúng ta phải định hướng để con cháu chúng ta học. Không có nghĩa bắt thi ngoại ngữ là bắt ngay các cháu ở miền núi cũng thông thạo ngoại ngữ giống như các cháu ở HN, ở TP HCM.
Tôi rất hoan nghênh quan điểm của Bộ GD, ngoại ngữ là sau này mình có thể thi đúng như quốc tế. Thậm chí có các trung tâm quốc tế người ta thi như tofle, IL, tiếng Anh là như vậy. Cháu nào có điểm là bao nhiêu rồi nếu không có nhu cầu vào ĐH bằng điểm ngoại ngữ cao thì có thể miễn. Anh đưa cái đó ra là anh công nhận thôi. Các cháu ở miền núi thì mình ra đề làm sao để công nhận trình độ của các cháu.
Bây giờ thi, như tôi nói ban đầu, chúng ta dành rất nhiều quan tâm cho cái thi. Chắc báo chí cũng quan tâm đến thi. Tôi nói điều đầu tiên là chúng ta phải tính, thi là một khâu đột phá nhưng nó không thể tách rời việc thiết kế lại chương trình SGK trên cơ sở một hệ thống được xem xét làm rõ ràng một số điểm trong hệ thống. Thứi ha, đây là một khâu đột phá để kích thích các khâu khác cùng đi theo. Và theo một tinh thần là căn bản và toàn diện.
Bây giờ tôi xin đặt một cách tiếp cận khác mà tôi đặt ra từ đầu, cũng như một phụ huynh thôi. Tôi dành thời gian rất nhiều để nghe các chú, các bác. Ở đây có bác Nhĩ lão thành. Tôi nghe mấy chục bác rồi. Hỏi các thầy cô giáo rồi các cháu học sinh. Cũng bàn qua bàn lại, cũng được nghe các đồng chí ở Bộ GD phổ biến, như dạy cho mình tập huấn cho mình những thứ về GD.
Bây giờ mình tiếp cận rất đơn giản. Bây giờ nói ngay bây giờ mà không cần nói dài hạn thì chúng ta không cần bàn nhiều về thi. Bởi vì tôi nói các đồng chí 99% các cháu thi tốt nghiệp đỗ thì thi làm gì? Nếu chúng ta chỉ nhìn bây giờ. Nếu các đồng chí hỏi lên báo, hỏi mọi người thì mọi người sẽ bảo là bỏ đi cho bớt tốn kém. Năm ngoái… Thậm chí tôi không còn muốn nhớ số cụ thể nữa. Nhưng tôi nhớ năm ngoái 98,7%, năm nay là 99,1%. Nếu mình chỉ nhìn vào trước mắt thì mình rất dễ dàng kết luận không cần thi. Hay là thôi không đến mức cực đoan là không cần thi, bảo là thôi kỳ thi đơn giản, giao hết cho các nơi tự người ta thi, tự người ta ra đề, thế là xong. Thế còn đại học không ba chung thì giao cho các trường thi.
Nếu nhìn một cách ngắn hạn là như vậy.
Nhưng đặt ngược lại. Nếu chúng ta không tổ chức thi, các cháu học hết phổ thông thì thứ nhất liệu có như tinh thần từ trước đến nay, ít nhất trong một số năm tới là mình không thi thì việc học sẽ bị sao nhãng không? Chúng ta chỉ có thể tin vào học bạ, đánh giá trong quá trình trên lớp các thầy cô giáo đánh giá không? Cũng có kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiếng, kiểm tra giữa kỳ hết rồi. Nếu ngành GD của chúng ta đủ như ban đầu tôi nói là các cơ sở GD đều gương mẫu, đều trong sạch thì chắc không cần nữa.
Thi ở từng nơi, từng trường, từng tỉnh có được không? Liệu các tỉnh các trường không vì thành tích mà lại tỉnh này ra đề thấp, tỉnh kia ra đề cao thì liệu cái mặt bằng quốc gia lại không đồng nhất không?
Lật đi lật lại như vậy thì mới thấy à như vậy là chưa bỏ thi được. Chưa bỏ thi tốt nghiệp phổ thông được.
Bây giờ thi ĐH. Hôm nay tôi cũng rất cởi mở với các đồng chí, xin phép anh Luận, tôi nói rất thật hôm nay. Nếu GD ĐH của chúng ta tốt như các nước là thực sự những người vào học rồi ra trường xứng đáng kỹ sư ra kỹ sư, cao đẳng ra cao đẳng, thạc sĩ ra thạc sĩ… thì cũng không cần đặt vấn đề thi ĐH nhiều. Như rất nhiều nước tiên tiến chỉ một vài trường ĐH người ta thi thôi còn lại là cứ tốt nghiệp phổ thông là vào được. Anh vào học năm thứ nhất không được thì anh ra. Thậm chí học kỳ I anh ra rất nhiều rồi. Thì chúng ta cũng không cần. Nhưng vì giờ chúng ta kiểm định chất lượng ở bậc ĐH và GD nghề không tốt cho nên chúng ta mới phải siết đầu vào. Hôm nay tôi nói rất cởi mở với các đồng chí rằng, chúng ta siết bằng thi chưa ăn thua. Cái cò súng thật nó nằm ở chỉ tiêu của Bộ GD cơ, không phải ở tôi và các đồng chí. Năm ngoái các bác lão thành nói rất nhiều về điểm sàn, đề nghị bỏ. Tôi nói tất cả mấy cái đó không quan trọng. Cùng là đề thi đó, nếu Bộ GD cho chỉ tiêu các trường ĐH là 200.000 chỉ tiêu thì điểm sàn là 15 điểm. Nếu anh cho 250.000 thì điểm rút xuống còn 13 điểm. Mà anh cho 150.000 anh lấy chất lượng thôi thì điểm sẽ rơi xuống còn 17 điểm. Cho nên chúng ta đổi mới cái này là đổi mới tổng thể.
Thế thì quay lại cái thi vào ĐH. Một mặt là Bộ vừa rồi rất đúng với xu thế, với góp ý của cộng đồng của các nhà khoa học là mình đã cho các trường có thể tự có các đề án tuyển sinh riêng. Thì chúng ta tiếp tục làm.
Vậy bây giờ kỳ thi làm sao mà mình phục vụ mục tiêu để các trường tham khảo để tuyển sinh vào? Hôm nay tôi nói các đồng chí đơn giản thôi, nếu chúng ta làm tốt như phương án của Bộ đưa ra thì các trường người ta sẽ không thi riêng, còn nếu các trường không tin vào kỳ thi của chúng ta thì người ta vẫn tổ chức thi riêng. Và như vậy tác dụng tiết kiệm cho xã hội cũng có nhưng mà bớt đi. Thế thì bây giờ mình tổ chức thi theo phương án đấy làm sao đáp ứng cả hai mục tiêu.
Hôm nay tôi nói lại, năm ngoái tôi đã nói, chúng ta không sợ tốn kém nếu thi là cần thiết. Hai kỳ thi chứ ba kỳ thi nếu cần thiết vẫn phải thi. Nhưng thực sự nó không cần thiết thì chúng ta phải bỏ. Bỏ bớt một nhưng mục tiêu vẫn phải là đi hai chân, vì như tôi nói ở trên. Vậy bây giờ tính thế nào? Về lâu dài, thi phải gắn với chương trình mới của chúng ta. Mình bàn hôm nay là mình có cái kẹt, là hệ thống của mình vẫn chưa chốt lại được cái cuối cùng; chương trình và SGK cũng chưa chốt được cuối cùng; nhưng mình phải bàn thi trước. Nếu đúng ra mình bàn cái kia lần lượt theo tuần tự thì mình rất dễ không phải bàn nhiều, thế thì mình phải lật đi lật lại cái được cái không. Đầu tiên tôi nói các đồng chí bây giờ còn một kỳ thi, thay vì hai kỳ bây giờ bỏ, cái được cái mất chúng ta phải tính như tôi vừa nói, tính rất kỹ. Mà nếu thực sự mình thuyết phục được xã hội và mình tính kỹ rồi, và tôi nói tính kỹ ở đây là những đồng chí có trách nhiệm tính. Còn tôi đồng ý như chị Việt vừa nãy hay đồng chí nào nói đấy, bây giờ chúng tôi vừa đến đây vừa đọc một tiếng xong mà ông bắt phát biểu ý kiến quyết định rất lớn chọn phương án nào? Đấy có phải là dân chủ không?
Chúng ta lật đi lật lại, nếu để hai kỳ thì được cái gì, hại cái gì? Còn một kỳ thì được gì, hại gì? Và nếu đã tiến đến một kỳ thì phải làm thế nào?
Tôi nói điều quan trọng đầu tiên của một kỳ không phải thi môn nào các đồng chí ạ. Điều đầu tiên là ngành GD, đương nhiên là cùng với cấp ủy chính quyền, chúng ta phải có một quyết tâm đổi mới là kỳ thi tới đây nếu còn một kỳ là phải làm một cách rất nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực thì nó mới có tác dụng. Việc các đồng chí đưa ra tôi chưa…, cái này quyền Bộ sẽ quyết định, việc các đồng chí đưa ra bố trí thi ở địa phương rồi giáo viên về thậm chí nếu mà thi tổng hợp ba môn lại một bài thi phải ba người chấm…, tất cả những cái đó nếu có khó khăn cho ngành GD nhưng có lợi cho xã hội thì chúng ta vẫn nên làm vì chúng ta đặt lợi ích đây là của xã hội, trước mắt là của các cháu và phụ huynh. Nếu cảm thấy làm một kỳ thi bớt được những tốn kém mà như báo chí vừa nói, không chỉ riêng các cháu và gia đình các cháu mà cả xã hội, nếu thấy lợi thì chúng ta quyết tâm làm. Làm và chúng ta đổi mới.
Trước hết là khâu ra đề thì nó liên quan tới môn thi. Tí tôi sẽ nói. Nhưng mà tổ chức thi thì phải trông thi chấm thi nghiêm túc kết quả nó phải trung thực thì mới có tác dụng. Theo tôi yêu cầu đầu tiên các đồng chí nên bàn về kỳ thi là bàn về cái đó. Bây giờ các tỉnh ngồi đây có thấy rằng phương án Bộ đưa ra nếu thi ở các cụm ở các huyện thôi hay các trường mà chúng ta làm nghiêm túc, thậm chí có thêm GV ĐH về, chúng ta có đảm bảo nghiêm túc không? Nếu đã đồng ý quyết tâm thi thì chúng ta phải quyết tâm làm nghiêm túc. Nghiêm túc không chỉ một năm đâu. Trước đây cũng có một lúc mình làm tốt nghiệp mình làm rất nghiêm tụt xuống, có nơi chỉ 60%, đúng không? Một hai năm sau lại lên ngay 90 – 95%. Cái đổi mới căn bản nó phải không làm giật cục. Các đồng chí phải bàn cái đó.
Thứ hai là phải bàn phương án nào? Thì phải tính như tôi nói, phải tính tới kỳ thi của mình cái đổi mới nó phải gắn với đổi mới chương trình SGK như thế nào! Tôi thì tôi nhìn từ góc độ bên ngoài thôi, hôm nay tôi cũng ngạc nhiên tôi sợ các đồng chí đọc không kỹ. Tôi đọc thì tôi tranh luận với anh em dưới Bô nhiều lắm. Phương án một phương án hai thực ra là một. Là phương án không bắt các cháu thi tất cả các môn. Phương án ba là phương án học gì thi nấy. Phương án hai khác với phương án một ở chỗ thay vì các cháu tự chọn thi theo môn tức là ba môn và một môn tự chọn thì bây giờ là thi ba bài thi và một bài thi bắt buộc. Còn bài lý hóa sinh hay là bài sử địa thực ra chưa có tích hợp gì cả mà thay vì mỗi một môn làm riêng một buổi thi thì trong một buổi sáng các cháu làm ba bài thi, chưa có cái gì liên quan tới chương trình dạy học. Tôi đã hỏi các cháu học sinh, những người tôi quen, thì cái đó chẳng ảnh hưởng gì tới dạy và học cả. Nó chỉ có mỗi một điều khó, thay vì các cháu thi ba buổi ba bài thì giờ thi một buổi sáng. Thay vì bình thường tiếng rưỡi một bài giờ còn một tiếng. Thế thì mình tính thế này. Về nguyên lý, về phổ thông, thì cố gắng là học gì thi nấy. Đương nhiên các đồng chí định hướng, bây giờ mới là định hướng chứ chưa quyết định, các đồng chí phấn đấu trong hai ba năm tới là đến lớp 10 hoặc lớp 9 thì sẽ phân làm hai luồng, một luồng thiên về xã hội, một luồng thiên về tự nhiên, thiên về khoa học kỹ thuật thì một bài mà khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có sự lựa chọn. Nhưng tôi nói với các đồng chí, thực tế rồi các đồng chí xem, các cháu có được lựa chọn rồi cũng sẽ thi hết trừ các cháu… Các cháu ở thành phố các cháu sẽ thi hết. Bởi mình thi thế này làm nguyên lý cơ sở để các trường ĐH nhìn vào đó mà sơ tuyển thì tội gì nó không thi! Nó có mất gì đâu mà không thi? Bây giờ quan trọng nhất là các đồng chí ở trường ĐH, anh Luận ạ, phải hỏi các đồng chí ở ĐH, các anh cần gì nhất ở kỳ thi này để bớt kỳ thi riêng, bớt tốn kém nhất.
Còn phổ thông, như tôi nói ban đầu, mình ra đề rất bình thường để cho những cháu rất bình thường cũng đỗ tốt nghiệp. Hôm nay tôi nói rất thật với các đồng chí, cũng là 98 – 99%. Thế thì căn bản kỳ thi này mình phải hướng với đổi mới chương trình và hiện nay các trường người ta cần gì. Người ta cần chúng ta đánh giá các cháu về toán, về văn, về khoa học tự nhiên nói chung hay người ta muốn đánh giá riêng về lý về hóa về sinh nhiều hơn thì mình chọn.
Tôi đề nghị thế này, các phương án này, thậm chí còn phương án nữa, tức là nó có thể ra rất nhiều phương án thì chúng ta cùng bàn và chúng ta lấy ý kiến, nhưng lấy ý kiến thì phải có phân tích, đừng để, nhất là hôm nay hội nghị rồi ra cộng đồng nói theo cảm tính. Chúng ta phân tích đi. Bộ GD phải có một cái hướng. Quan điểm của Bộ đưa ra như thế trước các vấn đề lớn thì Bộ nghiêng về hướng nào. Các đồng chí phải nói. Các đồng chí phải phân tích. Bởi vì trong GD, tôi là ngoại đạo chưa dám nhận, trong GD tôi chỉ là học trò thôi, tiếp tục học nữa, nhưng khác với các ngành khác ở chỗ này. Đối với các ngành khác các vấn đề nó chỉ có đúng và sai. Tranh luận một hồi thì anh đúng là được. Nhưng GD có nhiều vấn đề không chỉ có đúng và sai mà nhiều ý kiến cùng đúng nhưng mà khác nhau. Đây là cái mà chúng ta rất cần phân tích rất khoa học, rất cầu thị, phải phân tích ngược xuôi và có tranh luận. Nhưng chúng ta chỉ nên làm khi đã chắc, mà chắc đầu tiên là ngay trong Bộ. Bộ các đồng chí phải thuyết trình cho cộng đồng, nên làm như thế nào!
Làm cái thi này không thể tách rời đổi mới toàn diện cả về hệ thống, chương trình, SGK, phương pháp giảng dạy. Và phải lâu dài. Và điểm được nhất của hôm nay về phương án này, là chính phủ đã yêu cầu từ năm ngoái là phải công bố phương án trước khi khai giảng năm học mới và sẽ thực hiện ổn định. Không còn cảnh các cháu cứ phải trông chờ bao giờ thi và thi thế nào. Cái thứ hai có một điểm căn bản của cái này và chúng ta phải thuyết phục xã hội là chúng ta làm thế này cho các cháu là mình cung cấp cho xã hội một số đo về các cháu về trình độ. Và cái này hoàn toàn không có khái niệm tổng điểm bao nhiêu, trượt bao nhiêu. Một số đo trình độ kiên thức của các cháu chung là như vậy, hay từng môn từng bài từng ngành tự nhiên xã hội là như vậy. Sau khi biết kết quả như vậy các cháu mới biết từng trường mới biết tránh được tình trạng trước đây một cháu 17 – 18 tuổi con nông dân bắt buộc mình phải chọn phải ghi một nguyện vọng trước khi thi mà mình không biết được kết quả của trường đấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà ngoài khả năng của các cháu. Thì đây là điểm tôi cho rất tốt. Mình làm thế này, mình giải thích để nhân dân rõ là các cháu thi rất thoải mái, tâm lý rất thoải mái, tốt nghiệp không vấn đề gì, còn cung cấp một số đo của các cháu, số đo này được công khai toàn bộ cả nước cùng biết và trên số đo đấy các trường mới lựa ra những cháu nào thuộc vào danh sách sơ tuyển của người ta. Vậy học sinh của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhất là với những cháu nghèo và kém hiểu biết, không có được sự định hướng của người lớn như các cháu có điều kiện. Đây là những điểm rất tốt mà chúng ta cùng làm.
(Quý Hiên ghi)

  • Tôi cũng định nói như vậy, nhưng sợ đụng chạm tới ngài PTT. Đàng khác, tôi thấy mình cũng được yên ủi phần nào, vì là mình đã bị mang tiếng là ba phải, thế mà có người còn ba phải hơn mình !

   • Hai bác pham thang và phan nhu huyen thật can đảm vượt qua tự kiểm duyệt. Nhờ hai bác đi trước tôi mới dám phản hồi hôm nay.
    Ngôn từ, ngôn từ và ngôn từ nữa cũng là một cách … nói dối hai bác ạ. Chính trường đầy ngôn từ …
    Vã lại, cải tổ thi trước cải tổ mục đích, triết lý và phương pháp sư phạm thì như có cái gì hơi ngược đời, có phải không ạ ?
    Nhiều nhà giáo quan niệm rằng thi nằm trong quá trình dạy và học. Ở một số nước, không có thi tốt nghiệp phổ thông cũng không có thi vào Đại học.
    Còn đánh giá thế nào, tức là phương thức thi và chấm điểm thi, thì tùy theo lý thuyết giáo dục (dạy để biết để phát triển hay dạy để chấm điểm xếp hạng).

   • Hãy thông cảm cho ông PTT, vì ông không phải là người ra quyết định cuối cùng, cơ chế lãnh đạo tập thể mà.
    Qua theo dõi, tôi rất có lòng tin với ông này. Có thể mọi người cho tôi là cảm tính, lạc quan tếu nhưng tôi tin nếu như ông ấy là TBT hay TTg ông ấy sẽ phát biểu khác và sẽ tạo ra được bước ngoặt.

  • Nếu tình cờ đọc vào trang này, ngài PTT sẽ thấy rằng, chúng tôi nói chuyện với tình thân thương hơn là chỉ trích ! Đọc cô maipoirrier thì biết.

 • VỀ BA PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT CHO KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015
  NGUYỄN PHI HÙNG
  Học là để thi, thi là để học, hai mà một một mà hai. Nên việc Bộ GD-ĐT mở màng công cuộc cải cách căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà bằng cải cách thi cử quả là ít ai dám phàn nàn. Phàn nàn chăng là liệu có thiếu ổn định, thiếu lộ trình, thiếu tầm nhìn hay không mà thôi.
  Dẫu sao sự thận trọng của Bộ khi đề xuất các phương án cho kỳ thi quốc gia năm 2015 để xin ý kiến toàn dân là việc làm đáng hoan nghênh. Hòa chung khí thế ấy, tôi xin nhận xét ba phương án thi do Bộ đề xuất sáng ngày 29/7 như sau:
  Với phương án 1: …Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải bắt buộc thi 4 môn, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 môn tự chọn. Mới năm nay (2014), môn ngoại ngữ không là môn bắt buộc, tệ hơn chỉ là môn thi khuyến khích chứ không được là môn tự chọn, vì lý do: “Với điều kiện dạy học ngoại ngữ trên cả nước chưa hiệu quả như hiện nay, việc đưa môn ngoại ngữ thành môn thi bắt buộc là không hợp lý.”(thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, nói). Vậy mà làm cách nào chỉ sau một năm thầy trò cả nước “đáp ứng được” để trở thành môn thi bắt buộc vào năm 2015 nhỉ?
  Với phương án 2: sẽ tổ chức thi với 5 bài thi, trên cơ sở tổng hợp từ kiến thức, kỹ năng của 8 môn học toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý. Các bài thi gồm bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, bài thi tự nhiên (tổng hợp từ các môn học vật lý, hóa học, sinh học) và bài thi xã hội (tổng hợp từ các môn lịch sử, địa lý). Ta thấy, trong bài thi tự nhiên và bài thi xã hội, nếu là câu hỏi rời cho từng bộ môn thì nó chẳng có tác dụng đến cái gọi là “tích hợp các môn học” còn gây rối rắm cho việc chấm bài thi. Nếu câu hỏi liên kết, vận dụng, tương tác được giữa các môn học thì phải đợi tối thiểu 10 năm nữa để đào tạo mới và đào tạo lại giáo viên dạy hai bộ môn tự nhiên và xã hội, có dạy có học (từ cấp THCS) thì mới có thi chứ. Đó là chưa tính tới ai sẽ viết sách giáo khoa hai môn học này trên tinh thần tích hợp chứ không phải viết hết phân môn địa rồi đến sử, hết phân môn lý rồi đến hóa, đến sinh.
  Với phương án 3, chẳng khác mấy so với phương án 2 nhưng còn có vẻ ôm đồm hơn. Tôi không hiểu nổi tại sao sách giáo khoa tích hợp các môn học chưa có, chưa biết lấy đâu ra nguồn tác giả viết, và cũng chưa biết lấy đâu ra nguồn giáo viên để dạy các môn học tích hợp mà Bộ lại bàn quá sớm việc thi cử theo phương án 2 và 3. Những người cả tin lắm việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cũng đã dần dần mất bớt niềm tin khi thấy người của Bộ nói quá nhiều những câu chữ rổn rảng, nào là đổi mới thi cử sẽ thay đổi tích cực việc dạy và học, nào là đem lại công bằng, giảm chi phí, giảm tiêu cực, đánh giá đúng thực chất v.v… mà dân gian hay gọi là “nổ”.

 • “Rằng…thì…là…mà” ….bài phát biểu của PTT nghe giống bài phát biểu các bác trong cuộc họp của tổ dân phố quá ạ!
  Em xin kể lại với bác Huyên, cô Mai và bạn PT mọt chuyện thật việc thật trong trường chuyên Trưng Vương HN những năm 70 – 80 ạ. Hồi đó bộ GD cho chỉ tiêu là mỗi lớp chuyên chỉ được phép nhận vài em học sinh trái tuyến thôi. Trong khi số lượng học sinh trái tuyến có điểm thi rất cao lại vượt quá chỉ tiêu của bộ rất nhiều. Để đối phó với “cái quy định về chỉ tiêu” của bộ GD thì các phụ huynh của các em đó phải tìm đủ mọi cách để chuyển “nhà học sinh” về đúng tuyến. Mà thời đó thì làm gì có tiền để mua nhà mới ở quận HK hay có phong bì để biếu BGH, nên chỉ có cách là phụ huynh khai học sinh ở nhờ nhà họ hàng thuộc quận Hoàn Kiếm HN. Kết quả là trường Trưng Vương vẫn có những học sinh giỏi từ khắp mọi nơi và tiếng thơm của trường càng tăng vì những học sinh giỏi đó. Không rõ các bác trên bộ GD có nhận ra sai lầm về vụ …”cho chỉ tiêu” hay không, nhưng phải công nhận dân Vn ta biết cách …đối phó với mọi chỉ thị, nghị định, quy định. Thành ra “thi hay không thi”, “bắt buộc hay tự nguyện”, “thi chung hay thi riêng” chỉ là chuyện phụ thôi ạ. Cái chính là các bác trên bộ GD đừng tạo thêm hàng rào cản trở học sinh đến trường. Bộ GD nên tạo điều kiện để các trường tự vận động, tự tuyển sinh, tự đào tạo, tự nâng cao chất lượng để cạnh tranh nhau, thu hút học sinh, thì tốt hơn. Còn PTT không chuyên sâu về đề tài này thì không nên phát biểu. Em đang xấu hổ thay PTT đấy ạ, hic.

  • Ngoài ra có những cụm từ PTT dùng mà em nghe xong dị ứng hết cả mình mầy. Thí dụ như “[…] làm một cách rất nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực”. Mấy thập kỷ qua em mong đợi có những đề thi thực sự nghiêm túc thì cho tới năm 2014 đề thi THPT vẫn có những lỗi không thể cho qua được. Có lẽ những người ra đề cũng mệt mỏi với kỳ thi này chẳng khác gì học sinh. Còn về SGK thì còn nản hơn nhiều. Em tiếp tục đề nghị bộ GD chuyển giao khâu biên soạn và xuất bản SGK sang cho các NXB để họ tự bỏ tiền ra mời các chuyên gia giáo dục có năng lực viết sách, chứ như bây giờ thì sẽ không bao giờ tiến bộ được.

 • Tiếng Việt là tiếng Mẹ đẻ mà các cháu còn ngọng, còn dùng không đúng, mình thích ngoại ngữ thì mình nói vậy thôi. Theo tôi, ngoại ngữ để các cháu nào có năng khiếu thì đăng ký thi
  Theo tôi nên có chương trình khung của SGK, giảm tải và có tích hợp với CNTT, số tiết cho bài phải cụ thể , các nhà ngiên cứu cần cân nhắc kĩ, khi viết chứ đừng để xảy ra điều mà không nên như bộ sách cũ
  Nhà nước cần phải tổ chức ít nhất 3 kì thi và kiểm tra 2 học kỳ , vì giao cho các trường , có trường không nói không với thi cử và thành tích, chỉ chạy theo cá nhân là nhiều
  ……..

 • >