How We Learn

Thẻ: An Khương

Các nhà tâm lý học đã xác định được phương pháp học tập tốt nhất – Scientific American, An Khương dịch

Bài viết này (Psychologists Identify the Best Ways to Study) là bản do các tác giả tóm tắt công trình của mình (Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology) và đăng trên Scientific American số 29 tháng 8, 2013 Tác giả: John Dunlosky , Katherine A. Rawson ,… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.