How We Learn

Thẻ: Ban tuyên giáo

Phụ lục 7 – Đổi mới thi

ĐỔI MỚI THI – CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Một trong những vấn đề bức xúc của giáo dục phổ thông (GDPT) nước ta là phải đổi mới 2 kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh đại học sao cho gọn nhẹ, hiệu quả, phản ánh… Read More ›

Phụ lục 6 – Đổi mới chương trình và sách giáo khoa

  ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015   I. Quá trình chuẩn bị Việc chuẩn bị cho đổi mới chương trình (CT) và sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) thực chất đã được Bộ GDĐT khởi động sau khi có Thông báo kết luận… Read More ›

Phụ lục 5 – Tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

  Phụ lục 5 – Đề án đổi mới giáo dục – Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THỐNG NHẤT TÍCH HỢP VÀ PHÂN HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM   I. Quan niệm về dạy học tích hợp và phân hóa 1. Tích hợp là một… Read More ›

Phụ lục 4 – Đề xuất hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

  Phụ lục 4 – Đề án đổi mới giáo dục – Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM   I. Giáo dục mầm non Giữ nguyên như hiện nay, gồm Nhà trẻ và Mẫu giáo; Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.