How We Learn

Thẻ: Bộ GD ĐT

Hỏi đáp về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể – Bộ GD ĐT

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ CHƯƠNG TRÌNH  GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT     Chữ viết đầy đủ   Chữ viết tắt Bắt buộc BB Cao đẳng CĐ CT CT CT giáo dục CTGD Công nghệ thông tin CNTT Công nghệ thông tin và truyền thông CNTT&TT (ICT)… Read More ›

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể – Bộ GD ĐT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ (Trong chương trình giáo dục phổ thông mới) Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (gọi tắt là Chương trình tổng thể) đã được chuẩn bị và triển khai từ rất sớm, ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 11(năm 2011), và nhất là từ khi… Read More ›

Quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT Ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào… Read More ›

Quy chế thi THPT quốc gia – Bộ Giáo Dục Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương… Read More ›

Thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2015 – Bộ GD ĐT

Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về phê duyệt phương án đổi mới thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), theo đó tổ chức kỳ thi THPT quốc gia… Read More ›

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (dự thảo) – Bộ GD ĐT

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây… Read More ›

Quy chế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia (dự thảo) – Bộ GD ĐT

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, bao gồm: quy định chung; chỉ đạo, tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự… Read More ›

Mạng giáo dục “Trường học kết nối” – Bộ GD ĐT

Mục đích, yêu cầu Mục đích “Trường học kết nối” tại địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với mục đích sau: – Tổ chức và quản lí các hoạt động đào tạo, tập huấn,… Read More ›

Hỏi & Đáp về kỳ thi quốc gia – Cục khảo thí và kiểm định

HỎI – ĐÁP VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA   Câu 1. Những cơ sở nào để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) bằng cách tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015?… Read More ›

Hỏi đáp về kỳ thi quốc gia – Bộ GDĐT

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA (Tài liệu dùng để thông tin tại cuộc Họp báo ngày 09/9/2014)   Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.