How We Learn

Thẻ: Cao Xuân Hạo

Bàn về chuyện tự học – Cao Xuân Hạo

Trước hết, cần phải nói rằng, tự học là một chuyện vạn bất đắc dĩ, vì ai cũng biết câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”. Một câu hoàn toàn đúng, đúng hơn là người ta tưởng rất nhiều.   Có lẽ không ai lại không muốn có thầy khi cần học một… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.