How We Learn

Thẻ: Chính phủ

Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ – Chính Phủ

DỰ THẢO   NGHỊ ĐỊNH Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo… Read More ›

Đề án đổi mới chương trình SGK phổ thông – Chính Phủ

Download file Đề Án ở đây:  A08.02_De_an_doi_moi_chuong_trinh_SGK Tóm tắt Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa – Chính phủ (trích Tờ trình số 335/TTr-CP của Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông) Học Thế Nào: Trong chương trình phiên… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.