How We Learn

Thẻ: Đàm Quang Minh

Khái niệm đại học trên thế giới đang thay đổi! – Đàm Quang Minh, Phạm Thị Ly, Phạm Hiệp

(Bài trình bày tại Hội thảo đối thoại giáo dục toàn cầu diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc ngày 26/2/2015) Trên quy mô toàn cầu, hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) được biết đến như là đỉnh cao của hệ thống cung cấp tri thức, vai trò của hệ thống này là dẫn dắt… Read More ›

Giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam – Đàm Quang Minh, Phạm Thị Ly

VeDIAL: Tham luận của Đàm Quang Minh(Tổ chức giáo dục Hoa kỳ) và Phạm Thị Ly (Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 17: How To Operate A Private Education Institution In Vietnam?. GIÁO DỤC NGOÀI… Read More ›

Bàn về chữ “Thực” hay tản mạn về giáo dục – Đàm Quang Minh

Hôm nay tôi muốn bàn về chữ Thực, theo nghĩa thực chất chứ không liên quan đến nghĩa là ăn cho dù người đời sẽ nghĩ đến ăn uống nhiều hơn. Rất nhiều người bàn rằng cần làm cái này, cần làm cái kia. Thực trạng xã hội, rồi thực trạng giáo dục,… đang có… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.