How We Learn

Thẻ: Dạy và Học

Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên

Meagan Gillmore | Tâm Huy Ngô dịch* Dale Mar luôn biết các học viên tiếng Anh của mình có thể khám phá các chủ đề với góc nhìn sâu sắc. Chúng thường xuyên khiến cô ngạc nhiên đến tột độ, cô nói. Tuy nhiên, cô vẫn phải ngạc nhiên tiếp khi những bài thơ nói… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.