How We Learn

Thẻ: Đinh Bá Anh

Kim Trọng: nhân vật văn chương vĩ đại của Nguyễn Du – Đinh Bá Anh

“Văn chương là tấc lòng gửi tới thiên thu vậy.” (Lưu Hiệp) Hồi bé tôi đọc Kiều và nhân vật tôi thích nhất là Vương Thúy Kiều – vì nàng đẹp và tài hoa. Tôi cũng tin vào sự diễn giải của các thầy cô giáo hồi đó, rằng Kiều là nhân vật được Nguyễn… Read More ›

Một số góp ý, phản biện bản khuyến nghị VED, HTN (tổng hợp)

I. Phạm Thi Ly – Đối thoại với “Đối thoại giáo dục” Những nỗ lực của nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) rất đáng trân trọng. Người viết bài này đồng ý với rất nhiều quan điểm họ đã nêu ra. Tuy vậy, chúng tôi muốn thảo luận thêm một số điểm đã nêu trong… Read More ›

Thế giới như tôi thấy: Về tự do học thuật – Einstein, Đinh Bá Anh dịch

HTN: Xin được trích đoạn “Về tự do học thuật” trong cuốn sách “Thế giới như tôi thấy” của một trong những con người vĩ đại nhất của thế kỷ 20: Albert Einstein. Cuốn sách là tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận khoa học của ông. Trích đoạn… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.