How We Learn

Thẻ: Đinh Quang Báo

Không chỉ dạy kiến thức mà là dạy năng lực – Đinh Quang Báo, Hồ Ngọc

Theo GS TS Đinh Quang Báo, Ủy viên Hội đồng quốc gia giáo dục, tư tưởng định hướng cốt lõi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 là phát triển năng lực người học thay vì chủ yếu tiếp cận nội dung như cách làm từ trước đến nay. Phương án… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.