How We Learn

Thẻ: Đỗ Quốc Anh

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P4)

Phần I | Phần II| Phần III Thầy giáo của những học sinh giỏi toán Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần cuối. X. Đối Thủ Vở kịch trên truyền hình đã vào hồi gay cấn. Hai địch thủ, vũ khí lăm lăm trong tay, xông vào nhau với tất cả sức mạnh của mình…Chương trình văn nghệ… Read More ›

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P3)

Phần I | Phần II Thầy giáo của những học sinh giỏi toán Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần III. VIII. Chạy tiếp sức trên trang toán Sắp giao thừa! Không cần nhìn đồng hồ, Tôn Thân cũng cảm nhận được điều ấy qua tiếng pháo, tiếng cười ngoài phố mỗi lúc thêm đầy lên, ùn… Read More ›

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P2)

Phần I Thầy giáo của những học sinh giỏi toán Ký sự của Đỗ Quốc Anh – Phần II. V. Bài toán không công thức Từ trên ban công, dõi mắt về đầu phố. Tôn Thân nhận ra ngay bốn học sinh lớp anh đang “thả bộ” trên hè. Cái dáng đủng đỉnh của cả tốp… Read More ›

Ký sự: Thầy giáo của những học sinh giỏi toán – Đỗ Quốc Anh (P1)

Năm 2006, Tạp chí Trí Tuệ đăng lại thiên ký sự dài 15 chương về nhà giáo Tôn Thân. Đây là loạt bài viết do nhà báo Đỗ Quốc Anh viết từ năm 1981. Tạp chí Trí Tuệ giới thiệu thiên ký sự này trong chuyên mục “Kiểu dạy kiểu học đào tạo nhân tài”:… Read More ›

Tháp tuổi phẳng và thách thức giáo dục – Đỗ Quốc Anh

So với những biến số khác như tổng sản phẩm quốc dân (GDP), tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng thì thuộc tính nhân khẩu học nằm trong số những đặc điểm kinh tế xã hội ổn định nhất và có thể dự báo chính xác nhất của mỗi quốc gia. Đặt vai trò trung… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.