How We Learn

Thẻ: Fukuzawa Yukichi

Thoát Á luận – Fukuzawa Yukichi

Học Thế Nào: Sau khi trích đăng Khuyến Học, chúng tôi đăng thêm Thoát Á Luận (Chủ trương thoát khỏi Châu Á) của Fukuzawa Yukichi.  Fukuzawa và tư tưởng của ông có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam thời Pháp thuộc. Bản dịch Thoát Á Luận (toàn… Read More ›

Khuyến Học – Fukuzawa Yukichi (Trích đoạn)

Học Thế Nào: Chúng tôi xin trích một phần lời giới thiệu sách và trích đăng một số đoạn trong sách. Khuyến Học (Tác giả: Fukuzawa Yukichi, Dịch giả: Phạm Hữu Lợi, Xuất bản: Nhã Nam) Lời giới thiệu: Khi mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.