How We Learn

Thẻ: Giáo dục tích cực

Dạy học kết hợp online và offline – Xa mặt nhưng không cách lòng

Hồng Đinh  Ở Việt Nam, sau thời gian dài học từ xa qua mạng, đến giờ Bộ Giáo dục đã đánh giá lại quá trình học trực tuyến và ghi nhận ưu nhược điểm của nó. Bộ trưởng đã đưa ra rõ ràng các hướng đi để đẩy mạnh ưu thế của việc học trực… Read More ›

Ba cách để tăng cường quan hệ tích cực giữa phụ huynh và giáo viên

Dự án Educasic | daothuhuong6883 lược dịch Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á, mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên từ trước đến nay dựa trên nền tảng “tôn sư trọng đạo” vốn sẵn có trong tư tưởng của nhiều người. Tinh thần này có tính tích cực ở chỗ tôn… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.