How We Learn

Thẻ: Giáp Văn Dương

Một số góp ý, phản biện bản khuyến nghị VED, HTN (tổng hợp)

I. Phạm Thi Ly – Đối thoại với “Đối thoại giáo dục” Những nỗ lực của nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) rất đáng trân trọng. Người viết bài này đồng ý với rất nhiều quan điểm họ đã nêu ra. Tuy vậy, chúng tôi muốn thảo luận thêm một số điểm đã nêu trong… Read More ›

Giáo dục và tư duy tự nhiên – Giáp Văn Dương

Thời gian gần đây, nhiều nước châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… đã tiến hành hoặc kêu gọi tiến hành cải cách giáo dục với lý do cần nâng cao tinh sáng tạo của học sinh châu Á nhằm cạnh tranh với học sinh Âu-Mỹ trong thời đại của kinh tế tri thức…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.