How We Learn

Thẻ: gifted education

Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên

Meagan Gillmore | Tâm Huy Ngô dịch* Dale Mar luôn biết các học viên tiếng Anh của mình có thể khám phá các chủ đề với góc nhìn sâu sắc. Chúng thường xuyên khiến cô ngạc nhiên đến tột độ, cô nói. Tuy nhiên, cô vẫn phải ngạc nhiên tiếp khi những bài thơ nói… Read More ›

Bốn câu hỏi đối với việc đào tạo chuyên ở nước ta

Phạm Hiệp* Đã gần 60 năm kể từ lớp chuyên đầu tiên ra đời tại miền Bắc, hệ thống đào tạo chuyên, bao gồm các trường chuyên (hay năng khiếu) và các kỳ thi học sinh giỏi đã phát triển mạnh mẽ trong khắp cả nước; trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng đều… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.