How We Learn

Thẻ: Hà Huy Khoái

Phương pháp dạy văn – Hà Huy Khoái

“Ý tại ngôn ngoại”, người xưa lời ít , ý nhiều. Tại sao? Vì họ phải viết (khắc) trên thẻ tre, vất vả lắm. Chữ nào đáng viết lắm mới được viết. Ngày nay chữ nhiều, ý ít? Tại sao? Tại cái bàn phím. Gõ nhẹ nhàng quá, chữ ra ào ào. Chẳng có ý… Read More ›

Chuyện “vui” giáo dục – Hà Huy Khoái

1. Thế nào là người thầy giỏi? Giáo sư Lê Văn Thiêm có lần nói: “Người trò giỏi là người mà thầy không dạy gì cũng làm được. Người thầy giỏi là người tìm ra học trò như thế!”. Nghe thì như đùa, nhưng mà thật. Người thầy phải dạy thế nào để phát hiện… Read More ›

Thi thế nào? – Hà Huy Khoái

Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “Học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam. Gần đây vấn đề “bỏ hay giữ các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học” được dư luận quan tâm. Nhiều nhân vật khả kính đã có… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.