How We Learn

Thẻ: Hoàng Tuỵ

Đề án đổi mới giáo dục tốt nhất từ trước đến nay! – Hoàng Tụy, Gia Hân

Khi được hỏi về Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện GD – ĐT”, ông khẳng định với phóng viên báo Giáo dục và Thời đại: “Tôi đồng ý với nhận xét của một số thức giả lâu nay thường quan tâm tới giáo dục: Đây là Đề án đổi mới giáo dục tốt… Read More ›

Đề cương cải cách giáo dục – Hoàng Tuỵ

Từ lâu giáo dục đã trở thành chỗ nghẽn lớn nhất trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy cải cách giáo dục toàn diện và triệt để theo tinh thần các nghị quyết của TƯ là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Sau đây là bản kiến nghị đề cương cải cách… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.