How We Learn

Thẻ: Hường Nguyễn

30 năm đào tạo học sinh giỏi, tôi cho mình điểm 0 nghề giáo – Hường Nguyễn

Vietnamnet: “Hơn 30 năm công hiến cho ngành giáo dục, tôi thấy mình chưa làm được điều mình muốn.Tôi không muốn nhồi học sinh đến đờ đẫn, nhưng tôi vẫn phải nhồi”. Một ngày 20/11 nữa lại đến. Môt ngày hạnh phúc. Học trò cấp 2 chưa phải lớn nhưng các em cũng không còn… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.