How We Learn

Thẻ: Iann Lundegard

Khoa học cho tất cả mọi người ở trường THPT Thụy Điển -Iann Lundegard

Báo cáo đề cập đến việc thiết kế chương trình giảng dạy ở Thuỵ Điển đối với bộ môn ‘Tìm hiểu Khoa học’ ở trường phổ thông. Tôi xin trình bày những ý tưởng chính khi thiết kế môn học này và những hệ quả của nó đến các SGK đã xuất bản trong khu vực…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.