How We Learn

Thẻ: John Dewey

Niềm tin của tôi về giáo dục – John Dewey, Cao Hùng Lynh (trích dịch)

I. Giáo dục là gì Tôi tin rằng giáo dục luôn diễn ra bằng sự dự phần của cá nhân trong ý thức xã hội về con người. Tiến trình này khởi đầu một cách vô thức khi một người vừa chào đời, và sẽ liên tục vun đắp năng lực cá nhân, hình thành… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.